c Giao Hoang Phanxico

tiep kien 150 nha lap phap Cong Giao

 

c Giao Hoang Phanxico tiep kien 150 nha lap phap Cong Giao.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 23-08-2018) - c Thanh Cha Phanxico to giac trao lu ton giao cc oan, bat bao dung, vao y thc he duy tng oi va duy the tuc, ong thi ngai co vo cac nha chnh tr Kito e ra nhng d luat hp vi nhan sinh quan va vu tru quan Kito.

c Thanh Cha bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang ngay 22 thang 8 nam 2018 danh cho 150 nha lap phap Kito ang tham d khoa hop thng nien tai thanh pho Frascati, nam Roma, ve e tai "t do ton giao va lng tam", mot van e thi s hn bao gi het.

Nan ky th xach nhieu Kito hu lan tran

c Thanh Cha nhan xet rang "ang tiec la tai mot so quoc gia, tnh trang cac tn hu Kito va cac nhom ton giao thieu so khac ang tr nen tram trong v trao lu cc oan. Ngi ta thay lan tran va gia tang cng o nhng lap trng bat bao dung, gay han va bao lc, van con tao nen nhng vu ky th, xach nhieu va bach hai ung ngha ma nhieu khi chnh quyen khong truy to cac thu pham".

c Thanh Cha cung noi en hai y thc he trai ngc nhau ngay nay ang e doa t do ton giao va lng tam, o la trao lu duy tng oi - duy the tuc, va oi lai la th ton giao cc oan, hay ung hn la nguy ton giao. Ve iem nay, ngai canh giac chong lai chu trng dung cc oan va bat bao dung e chong lai trao lu cc oan va bat bao dung, qua cac thai o va li noi. c Thanh Cha noi: "Trong t cach la Kito hu, n goi va s mang cua chung ta la tr thanh muoi at, anh sang the gian va men trong mot so tnh canh lch s chung ta ang song".

a ra nhng d luat hp nhan sinh va vu tru quan Kito

Sau cung, c Thanh Cha nhan nhu rang "Chnh tr gia Kito, c keu goi khiem ton va can am tm cach tr thanh chng nhan, va vi kha nang chuyen mon, e ra nhng d luat hp vi nhan sinh quan va vu tru quan Kito, luon luon tm kiem s cong tac cua tat ca moi ngi chia se quan niem ay. Nhng cac boi canh trong o, anh ch em hoat ong rat khac nhau, nhng iem chung lien ket anh ch em la thien ch phung s Nc Chua qua s dan than chnh tr nghiem tuc va lng thien".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page