c Thanh Cha Phanxico cau nguyen

cho cac nan nhan vu sap cau Genova

 

c Thanh Cha Phanxico cau nguyen cho cac nan nhan vu sap cau Genova.

Linh Tien Khai

Vatican (Vat. 15-08-2018) - Cay cau Morandi sap gay bat ng khien cho nhieu ngi chet va b thng. c Thanh Cha Phanxico keu goi moi ngi cau nguyen va tn thac cho Me Maria nhng ngi ang au kho v tai nan nay.

Sau Kinh Truyen Tin ngay 15 thang 08 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a pho thac cho Me Maria, ang an ui ke u phien, moi au lo va khac khoai cua nhng ngi biet bao nhieu phan at tren the gii nay, ang au kho tren than xac va trong tam hon. Xin Me thien quoc ban cho moi ngi s an ui, long can am va bnh an.

c Thanh Cha ac biet ngh ti nhng ngi ang chu th thach trong tai nan sap cau xa lo tai Genova, bac Italia, khien cho nhieu ngi chet va dan chung hoang mang. Ngai pho thac cho long thng xot Chua nhng ngi a thiet mang va bay to s gan gui vi cac than nhan cua ho, vi cac ngi b thng va phai di tan v bien co the tham nay. TC mi moi ngi cung ngai oc mot kinh Knh Mng cau nguyen cho cac nan nhan.

Cau Morandi tren xa lo A10 tai Genova bac Italia xay hoi thap nien 1960, a b sap sang th ba 14 thang 8 nam 2018, khien cho khoang 40 ngi thiet mang, trong o co 3 tre em, hn 600 ngi va 311 gia nh phai di tan khoi vung b tai nan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page