Hon nhan khong phai ch 2 ngi lay nhau

nhng con co Chua Giesu vi ho

 

Anh ch Friso: Hon nhan khong phai ch 2 ngi lay nhau, nhng con co Chua Giesu vi ho.

Linh Tien Khai

Dublin (Vat. 19-08-2018) - Trong cuoc phong van danh cho ai Vatican, anh ch Alberto va Anna Friso a cho biet nhng mong ch cua ho oi vi ai hoi gia nh Cong giao the gii tai Dublin.

V chong anh ch Alberto va Anna Friso, ac trach hiep hoi "Hanh ong cho cac gia nh mi", phat sinh t phong trao To Am, do ch Chiara Lubich thanh lap.. Anh ch Friso a tham gia tat ca cac ky ai hoi gia nh va trong ai hoi tai Dublin, anh ch se chia se chng t tai hoi ngh muc vu. Sau ay la nhng cau tra li anh ch danh cho ai Vatican ve cac thach o ma cac gia nh kito phai ng au, cung nh cac mong ch cho cuoc gap g tai Dublin trong cac ngay nay.

- Nh la gia nh anh ch a tham d tat ca moi cuoc gap g quoc te cac gia nh cong giao trong 25 nam qua. Theo anh ch a co g thay oi hn cho cac gia nh kito trong mot phan t the ky qua hay khong?

Anna: Cang ngay cang co mot thach o lien quan ti cac the he tre, ngha la s kien ho khong con tin ni "s vnh vien" cua hon nhan na. Khi o thach o chung ta phai tiep nhan la lam cho gii tre nhan thc c rang tnh yeu la mot thanh phan ac biet cua cuoc song, va no la nguon hanh phuc ma la oi em lai. Hng ti hon nhan khong co ngha la mat i s t do, nhng trai lai la co c mot kha the song ep.

Alberto: Mot cach ac biet, toi thay co hai van e, hai kha canh nh tnh cho ngay nay ca trong xa hoi cua chung ta: o la ca nhan chu ngha va chu ngha tng oi. Hai sc ay nay a a ti cho ma chung ta hien trong thay la thieu thuc ay cho s gan bo, cho s hiep nhat la oi. ieu nay oi hoi chung ta, la cac tn hu kito, cac gia nh kito, phai nhn sau hn vao chng trnh cua Thien Chua, va xem Ngai a mi goi chung ta song theo hnh anh Ngai nh the nao.

- Nh la gia nh lam chng ta cho cuoc song Kito t bao lau nay, anh ch thay can phai noi g trc tien vi mot cap ban tre trong bc au tien tien ti hon nhan va tnh yeu tron i?

Alberto: ieu ma chung toi cam thay can noi la hay nh rang tnh yeu ma cac ban a cam nhan trong luc au tien, trong o hai ban a cam thay nay sinh ra tnh cam nay, co mot tam kch ngoai thng, vnh cu. No la mot tia la cua gia tr sau tham nhat se lam thanh nen tang toan cuoc song cua cac ban, ngha la tnh yeu cua Thien Chua, ca khi cac bao tap se ti. V the cac ban khong phai la hai ngi lay nhau, ma la ba, bi v Chua Giesu se vi cac ban. Va ieu nay, cam n Chua, chung toi a thay co cac ap tra. Roi trong cuoc song, ti phien cac ngi tre nay cung tr thanh cac chng nhan va cong s vien trong viec pho bien niem vui. Ho cam thay ho la hnh anh cua Thien Chua va la chng nhan cua thc tai nay.

Anna: Thach o o la khong e cho mnh b anh hng bi nen van hoa thong tr cho thay tnh cach trung tam cua cac tam tnh hay cac quyen li ca nhan thang the tren cac tam tnh va quyen li cua ngi khac, hay cua gia tr la oi. Nhan ra rang ben trong, trong chng trnh hon nhan co dau an cua hanh phuc co the thanh toan, chnh bi v no la phan cua so phan con ngi, toi khong biet phai noi lam sao, no la yeu to di truyen cua con ngi.

- Trong ai hoi gia nh tai Dublin, Tong huan Niem vui yeu thng hien nhien se co vai tro ac biet quan trong. Tong huan hau Thng Hoi ong Giam Muc nay ang trao ban ieu g cho cac gia nh cong giao va khong phai ch cho cac gia nh cong giao khong thoi?

Alberto: Mot cach ac biet, no thuc ay chung ta lam chng cho thc tai Kito cua tnh yeu Thien Chua vi cuoc song. ng trc the gii, chung ta khong phai benh vc mot y ngh, mot t tng, mot gia tr, cho bang lam chng rang Thien Chua la tnh bac ai va bac ai sau trong con tim, ca cua ngi ang song trong cac cuoc khung hoang en toi va sau tham nhat.

Anna: Chung toi anh gia Tong huan rat nhieu, chnh v s toa rang, cu the cua no, v no khong xuong thoa hiep vi giao ly, ma biet thong cam va a tay ra cho ngi ang song vet thng cuoc i. Va chnh no trao ban cho nhng ngi nay niem hy vong co the at ti mot con ng hanh phuc, mac du phai i qua cac con ng ngang, trong cac kho khan, nhng ve ep cua no chnh la mot bai thanh thi tnh yeu. Chung toi a trong thay trong tai lieu nay tat ca s du hien cua Giao Hoi. Toi tin rang o chnh la mot mon qua cho cac the he tre se lay nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page