Trung tam Belem

mo hnh cong tac cham soc ngi khuyet tat

 

Trung tam Belem - mo hnh cong tac cham soc ngi khuyet tat.

Hong Thuy

Camerun (Vat. 24-07-2018) - Tai Camerun, ngi khuyet tat b coi la li nguyen rua. Nam 1997, cha Danilo Fenaroli, mot tha sai thuoc Hoi Giao hoang truyen giao hai ngoai, a thanh lap Trung tam Belem tai lang Mouda, mot ngoi lang man bac Camerun, e cung cap ni c tru va bao ve cham soc cho hn 200 ngi khuyet tat, gom ca Kito hu va Hoi giao. Cha a giup thay oi cuoc i cua ho va giup xa hoi thay oi cai nhn ve nhng anh em khuyet tat.

Trung tam Belem - cham soc va xay dng tng lai cho ngi khuyet tat

Nam 1997, cha Danilo Fenaroli, mot tha sai thuoc Hoi Giao hoang truyen giao hai ngoai, a thanh lap Trung tam Belem tai lang Mouda, mot ngoi lang man bac Camerun, vi 2,000 dan. Trung tam la mot toa nha ln, cung cap ni c tru va bao ve cham soc cho hn 200 ngi khuyet tat, gom ca Kito hu va Hoi giao. 70 ngi ngi tre cam iec ay co the theo hoc tai mot trng danh cho ho va 50 tre em va thieu nien khuyet tat the ly va tam tr, phan ln la t ky, c cham soc tan tnh va het long. T t, trong nhng nam qua, tnh trang cua ho c cai thien, va ho a at c s t lap phan nao o. Cung co 70 tre s sinh mo coi me khi chao i hay ngay sau khi chao i, ln len cach bnh an va sau 2 nam, tr ve vi gia nh cua cac em. Cung co 30 tieu muc ong mo coi, c cac nha hoat ong cua Trung tam tm kiem tng em mot tren cac canh ong; cac em hoc ch va hoc biet niem vui song cung vi nhng ngi ong hng.

ay, nhng ngi ln b khuyet tat the ly en t cac lang lan can va t thanh pho Maroua gan o, co the c tr lieu vat ly tai benh vien trong ngay, con nhng ngi en t xa th lai mot vai tuan cho en khi viec cha tr ket thuc. Ben canh o, 150 ngi tre song va hoc mot nghe: mot trng day cac lp nghe hang nam nh moc, xay dng, may, nhuom, nong nghiep va chan nuoi.

Bau kh hoa hp tuyet vi, ton trong tot ep, hai hoa va than thuoc gia Kito hu va ngi Hoi giao

Tai trung tam co 180 ngi lam viec; o la cac bac s, cac nha vat ly tr lieu, cac y ta, cac giao vien, cac tr ta xa hoi; ho la cac Kito hu va tn hu Hoi giao. Cha Danilo ke: "Gia cac nha hoat ong chung toi co mot s hoa hp tuyet vi, mot bau kh ton trong tot ep, hai hoa va than thuoc; v du, chung toi mng cac ngay le ton giao vi nhau. Thuoc ve ton giao khong phai la mot ly do e chia re: moi ngi lam viec cung nhau. Chung toi chia se niem vui, hy vong va s met nhoc, nhng tren tat ca, chung toi lam viec vi s cong hien va nhan thc ve mot s menh chung: cham soc va tra lai hy vong cho nhng ngi b cac dang khuyet tat khac nhau va cho nhng ngi tre muon hoc mot nghe va xay dng mot tng lai tot ep."

Co mot bau kh hoa thuan em em gia cac tre em va cac thieu nien Kito giao va Hoi giao c trung tam Belem on nhan, cung nh gia gia nh cua cac em. Cha Danilo giai thch: "Chung toi hoat ong, dan than e xay dng mot bau kh hieu khach vi cac moi lien he than tnh va ban be. Nhng ngi Hoi giao thng en trung tam th cung thng xuyen tham d cac buoi suy t va le hoi ma chung toi to chc va ho dng lai noi chuyen vi toi. Vi s to mo chan thanh, mot ngi hoi toi: "Thien Chua cua cha the nao?" o la mot cau hoi hay, va cach nao o that cam ong, va toi tra li cau hoi o vi niem vui."

Lien he gia cha Danilo va cac imam Hoi giao

Cha Danilo cung ke ve moi lien he vi cac imam, nhng lanh ao Hoi giao, trong vung. Cach ay khong lau, vai imam a xin c Giam muc a phng c tham vieng Trung tam e co the hieu ve cach to chc hoat ong tr giup cua trung tam. Cac imam ang gia cao cac hoat ong cua trung tam va bay to y nh to chc tai cac en th Hoi giao lan can nhng hnh thc tr giup khac nhau cho nhng ngi can c giup . Cha Danilo cho biet la co mot imam a to chc phan phat sa cho tre em cua cac gia nh ngheo trong khu vc.

Cha Danilo va cac imam Maroua va cac lanh xung quanh cong tac vi nhau e giup cho ngi tre. Cha ke: "Toi gap cac v lanh ao Hoi giao va trnh bay cho ho cac khoa ao tao thng nien cua chung toi; ho rat tin tng vao d an va a khuyen khch cac ngi tre tham d trng hoc cua chung toi. o la mot s lien minh rat co li va toi hai long ve ieu nay. T o, moi nam, vao cuoi cac khoa hoc, chung toi to chc mot le hoi ln cho cac sinh vien va cac imam khong bao gi vang mat.

Trung tam Belem giup xa hoi thay oi cai nhn ve ngi khuyet tat

Trung tam Belem la to chc duy nhat cham soc va tr giup cho ngi khuyet tat tai mien bac Camerun. oi vi dan chung ay, ca Hoi giao va Kito giao, eu xem khuyet tat, ac biet la khuyet tat tam tr, nh mot s chuc d. Trc khi trung tam Belem c thanh lap, nhng ngi b tam than, ac biet la ngi ln, b oi x tan te, b che nhao mot cach d doi, b loai tr khoi cong ong: ho song trong nhng tup leu ra lang va ho thng cung b xieng xch. Cha Danilo ke lai: "Cach ay 30 nam, khi toi en ay va i quanh ngoi lang, toi nhan thay rang khong co bat c ngi khuyet tat nao song tai cong ong nay va toi kham pha ra rang ho b e cho chet. Nh hoat ong cua Trung tam, cai nhn ve ngi khuyet tat ang t t thay oi, nhng van con nhieu ieu can lam: chung toi ho tr va a cac gia nh Kito hu va Hoi giao en trung tam theo nh ky e tham d nhng buoi huan luyen, e nhng ngi khuyet tat co the tr ve lang cua ho va c on tiep, c thong cam va cham soc cach tot hn."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page