Lu ln gay thiet hai nang ne

tai giao x Vnh Quang, Hng Hoa

 

 

Lu ln gay thiet hai nang ne tai giao x Vnh Quang, Hng Hoa.


Lu ln gay thiet hai nang ne tai giao x Vnh Quang, Hng Hoa.


Hng Hoa (WGPHH 22-07-2018) - T em 20 thang 07 nam 2018, cn bao so 3 a gay ma cc ln tren a ban tnh Yen Bai, trong o ma ln a gay lu quet va sat l at vo cung nghiem trong tai cac giao ho trong giao x Vnh Quang thuoc huyen Van Chan. Theo cac so lieu thong ke cho thay cn lu a pha huy nhieu ngoi nha, cuon troi nhieu ngi, nhieu tai san va vat nuoi.

Cac giao ho cua giao x Vnh Quang, giao hat Ngha Lo, cung b thiet hai nang ne. Trong o co mot ngoi nha th cua giao ho Sung o b at a xo o vui lap. Sat l giao ho Nam Bung anh hng en cong trnh nha nguyen ang xay dng. Nhieu ho gia nh giao dan giao ho Nam Bung, Gia Hoi, Sung o, Vang Cai b thiet hai do ma lu, mat het nha ca, tai san. Hien nay, nc a rut, cac cong tac khac phuc hau qua ang c gap rut thc hien.

Trong nhng nam qua, tai giao x Vnh Quang a xay ra thien tai lien tiep nh: Lu quet tai Mu Cang Chai, Tram Tau - Van Chan. en nay, giao x Vnh Quang lai tiep tuc gap kho khan bi ma lu do cn bao so 3 gay ra. Giao x Vnh Quang chung con knh mong cong oan Dan Chua trong toan giao phan va ong bao Cong giao noi chung, them li cau nguyen cho giao x chung con, cho cac giao ho, cac gia nh gap thien tai hoan nan, ong thi chia se, giup ong vien ve tinh than va vat chat e cac gia nh giao dan trong giao x, nhat la cac giao ho vung cao, dan toc H'mong, c them vng c tin vt qua nhng th thach, kho khan, hau cuoc song sm c on nh.

Nguon: Giao phan Hng Hoa

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page