Hoi ngh hoc hoi va ong gop cho

"Thng Hoi ong Giam Muc The Gii"

ve Gii Tre thang 10/2018:

"Gii Tre, c Tin va Phan nh n Goi"

 

Hoi ngh hoc hoi va ong gop cho "Thng Hoi ong Giam Muc The Gii" ve Gii Tre thang 10/2018: "Gii Tre, c Tin va Phan nh n Goi".


Hoi ngh hoc hoi va ong gop cho "Thng Hoi ong Giam Muc The Gii" ve Gii Tre thang 10/2018: "Gii Tre, c Tin va Phan nh n Goi".


Pattaya, Thailand (WH 14-07-2018) - T ngay 9 den 13 thang 7 nam 2018, Ban Gii Tre thuoc Van Phong Giao Dan va Gia nh cua lien Hoi ong Giam Muc A Chau (FABC) to chc hoi ngh tai Trung Tam Mahatai cua Dong Chua Cu The, Pattaya, Thailand, e hoc hoi va ong gop cho "Thng Hoi ong Giam Muc The Gii" (SYNOD) ve gii tre vi chu e "Gii Tre, c Tin va Phan nh n Goi" se dien ra tai Roma t ngay 3 en 28 thang 10 nam 2018.

Tham d hoi ngh gom 64 thanh vien: 1 Tong giam muc, 9 Giam muc, 24 linh muc, 2 tu s va 28 ban tre ai dien 13 quoc gia: Thai Lan, An o, Pakistan, Myanma, Sri-lanka, Bangladesh, Philippines, Han Quoc, Singapore, ai Loan, Indonesia, Viet Nam, Cambodia. ai dien Viet Nam gom: c cha Giuse o Manh Hung (Giam quan Tong toa Tong giao phan Sai Gon); c cha Phero Nguyen Van Vien (Chu tch Uy Ban Gii tre va Thieu nhi trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam), cha Giuse Le Quang Viet (Th ky ban Muc Vu Gii tre thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam), cha Phaolo Nguyen Xuan ng (DCCT), cha Giuse Nguyen Thanh Cong (Sai Gon) va ch Cecilia Ngo Ngoc Tu (Sai Gon). c cha Giuse Hung va c cha Phero Vien la hai Giam muc c Hoi ong Giam Muc Viet Nam chnh thc e c i tham d Thng Hoi ong Giam muc vao thang 10 nam 2018 tai Roma.

Thanh le khai mac do c cha Joel Baylon (Philippines) chu s. Trong phan chia se Li Chua, c cha mi goi moi tham d vien hay e c Kito cham en va bien oi e tr nen nhng ngi ong hanh vi ngi tre A Chau.

Ve noi dung, trc het, Hoi Ngh lang nghe tom tat 3 tai lieu chnh thc chuan b cho Thng Hoi ong ve chu e: "Ngi tre, c tin va viec Phan nh n goi".

a) Tai lieu Chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc (Preparatory document, an hanh ngay 13 thang 1 nam 2017) gom 3 phan: (1) Gii tre trong the gii hom nay; (2) c Tin va viec phan nh n goi; (3) ng hng muc vu cho ngi tre.

b) Tai lieu cuoi cung cua "Cuoc gap g Tien-Thng Hoi ong Giam Muc" (Pre-synodal meeting - final document); Muc ch cua Cuoc gap g Tien-Thng Hoi ong Giam Muc, dien ra tai Rome t ngay 19 en 24 thang 3 nam 2018, la tao c hoi cho nhng ngi tre the hien quan iem cua ho ve tnh trang, y tng, cam xuc cua ho, ong thi cung noi len nhng e ngh cua ho. Tham gia cuoc hop nay co khoang 300 ban tre, ai dien cho nhng ngi tre tuoi t 5 chau luc.

c) Tai lieu lam viec (Instrumentum laboris) cho Thng Hoi ong Giam Muc (an hanh ngay 19 thang 6 nam 2018), vi noi dung:

- Phan I. Nhan dien - Giao Hoi lang nghe thc tai: Nhng kinh nghiem va ngon ng gii tre; Nen van hoa vt bo (throwaway culture); Nhng thach o ve nhan hoc va van hoa; Viec lang nghe gii tre.

- Phan II. Dien giai - c tin va viec phan nh n goi: An phuc gii tre; n goi trong anh sang c tin; S nang ong trong viec phan nh n goi; Nghe thuat ong hanh.

- Phan III. La chon - ng hng muc vu va s menh bien oi: Mot cai nhn toan dien; Quan tam en cuoc song hang ngay; Cong oan a c loan bao Tin Mng va ra i loan bao Tin Mng; Co vu va to chc cham soc muc vu.

Mot trong nhng iem nhan quan trong cua hoi ngh la phan chia se cua 5 ban tre c gap g c Thanh Cha Phanxico va cac ban tre khac tren the gii quy tu tai Roma trong "Cuoc gap g Tien-Thng Hoi ong Giam Muc" (Pre-synodal meeting) vao thang 3 nam 2018. Theo ho, gap g c Thanh Cha va cac ban tre tren the gii a giup ho cam nghiem c sc song manh me cua c tin va s quan tam cua Giao Hoi oi vi gii tre. Ho bay to c nguyen cua mnh la c ong hanh va tr nen nhng thanh phan tch cc cua Giao Hoi luon mai.

Cac thanh phan tham d hoi ngh anh gia cao nhng chia se cua ai dien en t cac quoc gia nh Indonesia, Viet Nam, Myanma, An o, Pakistan, ai Loan, Singapore, Philippines, Thai Lan, ac biec, ai dien cua Fondatio va nhom COYA (Catholic Organization of Youth Asia: To Chc Gii Tre Cong Giao A Chau).

Trong phan chia se cua mnh, c cha Giuse o Manh Hung, at van ve s can thiet trong viec ao tao va ong hanh nham giup gii tre phan nh va a ra nhng la chon ung an nham xay dng tng lai ban than cung nh ong gop phan mnh cho Giao Hoi. c cha Phero Nguyen Van Vien e cap en mot so thach o can ban ma gii tre phai oi dien trong the gii hom nay, ong thi, nhan manh s can thiet cua Giao Hoi trong viec ong hanh cung cac ban tre, nham giup ho dien ta can tnh, i song va s menh ch thc cua Giao Hoi trong moi trng song cua mnh.

Nhom COYA chia se ve phng thc ket noi cac ban tre trong tinh than yeu thng, lien i va nang c tin cho nhau tren bnh dien Giao Hoi a phng va Giao Hoi hoan vu. Nhom cung trnh bay ve nhng ky nang thi s nh: S dung mang xa hoi va cac phng tien thong tin truyen thong cach hu ch nhat, cung nh giup cac ban tre hng ve the gii ben ngoai, vi phng cham 'hiep thong trong phuc vu.

ai dien Ban to chc ai Hoi Gii Tre A Chau lan th 7 tai Indonesia (2017) vi chu e "Gii tre A chau ti vui: Song Tin Mng tai chau A a van hoa" (Joyful Asian Youth! Living the Gospel in Muticultural Asia) a chia se kinh nghiem ve viec tiep tuc tinh than cua ai hoi trong cac chng trnh cho gii tre tai Indonesia - song Tin Mng trong boi canh a van hoa va sac toc cua the gii hom nay.

Khi au moi ngay lam viec cua hoi ngh la Thanh le. Ket thuc moi ngay lam viec la Chau Thanh The, vi hnh thc cau nguyen Taize. ay la hnh thc cau nguyen co am hng ln lao trong the gii hom nay. Nhng tam tnh n s an quyen vi am nhac, c lap i lap lai, cung vi nhng khoang lang can thiet, a tr nen phng the hu ch giup moi ngi en gan Chua hn va nh vay en gan vi nhau hn. c g hnh thc cau nguyen nay c cac ban tre on nhan va thng xuyen thc thi trong i song mnh.

Hoi ngh ket thuc vi chng trnh giao lu van hoa cua cac nc tham d. Rat vui nhon va hu ch!

 

Ban Th Ky

(Uy ban Gii tre va Thieu nhi, HGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page