Nhng luat mi han che t do ton giao

cua tn hu Cong giao tai tnh Ha Nam, Trung Quoc

 

Nhng luat mi han che t do ton giao cua tn hu Cong giao tai tnh Ha Nam, Trung Quoc.

Bac kinh (Asia News 11-07-2018) - Chnh quyen Trung quoc a ra cac quy luat nghiem nhat hn oi vi cac tn hu Cong giao tai tnh trung tam cua Ha nam.

Theo hang tin A chau, co 5 ieu luat mi c ap dung, buoc cac tu s hoat ong trong tnh thu thap cac d lieu va thong tin cua cac tn hu.

Mot linh muc thuoc giao phan Trnh Chau cho biet ngai nhan c lenh ang ky va bao cao so cac tn hu va ieu kien kinh te xa hoi cua ho. Theo cha, "viec ieu tra dan so nay" co the nguy hiem oi vi cac gia nh ngheo nhat.

Mot tu s khac cung tnh nay cho biet rang ngai nhan c lenh cua chnh quyen quan, yeu cau thu thap thong tin ve s hnh thanh cua cong oan, ac biet cac gia nh ngheo. Theo v nay, ang sau yeu cau nay, du khong c tuyen bo, nha nc co y nh ngan can nhng tn hu Cong giao thu nhap thap c hng phuc li cong cong.

Mot linh muc thuoc giao phan Lac Dng noi them: "Gi ay chung toi phai ch i ho kiem tra. Chung ta se xem ho noi g trc khi quyet nh phai lam g." Cha lo lang ve y nh cua chnh quyen trong viec s dung cac d lieu. Chnh quyen khang nh rang luat mi nham giup cho viec ieu hanh cac nha th va cac c s ton giao tot hn. Nhng theo v linh muc nay, o la mot ly do e han che va an ap hoat ong ton giao trong tnh. Cha giai thch rang cac nha chc trach a en tham nha th cua cha vao ngay 1 thang 7 nam 2018 va a cho cha mot thong t mang ten "Thong bao ac biet khan cap".

Thong cao bao gom 5 iem: yeu cau ang ky va thong bao con so va tnh trang cua cac tn hu; cac linh muc phai bao cho chnh quyen nhng tre v thanh nien en nha th va nhng o ac vat dung trong ni th phng. iem th 2 yeu cau danh sach giao s phai c ang tai cac giao x e chnh quyen co the kiem tra ai co phep giang day. iem th 3, c Trung quoc phai luon c treo moi ni th phng va quoc ca phai c hat trong moi buoi c hanh. 2 iem cuoi noi ve cac luat mi ve cac van e va thong ke ton giao e cai tien viec ang ky tai thanh pho.

Nam 2018, chnh quyen tnh Ha nam a gia tang nhng no lc an ap ton giao. T Tet Nguyen an, cac tn hu Cong giao cho biet ho b cam treo nhng cau th truyen thong, thng trch t Tin mng, tai bac them nha. Them vao o, cac trng mam non va nha th b ong ca.

Theo luat mi ve ton giao c ban hanh ngay 01 thang 02 nam 2018, cac tre v thanh nien b cam en cac ni th phng. T o, moi Chua nhat, cac xe canh sat canh gac loi vao cac nha th. Chnh quyen Ha nam cung pha huy mo cua c cha Ly Hong Diep, ngai c Toa Thanh bo nhiem nhng khong c chnh quyen Trung quoc nhn nhan. (Asia News 11/07/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page