Hanh hng quoc te cac le sinh

lan th 12 tai Roma

 

Hanh hng quoc te cac le sinh lan th 12 tai Roma.


Hn 60 ngan thieu nien nam n en t cac nc Italia, c va cac nc chau Au khac nh B, Phap, Croat, Luxembourg, Ao, Bo ao nha, Rumani, Thuy s, Serbi, Slovac, Cong hoa Chec, Ucraina, Hungari va ca Hoa ky, vung Cairaibi, se tham d s kien c phong trao Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) to chc.


Roma (Vatican Insider 11-07-2018) - T 30 thang 07 en 03 thang 08 nam 2018, cuoc Hanh hng quoc te lan th 12 cua cac le sinh se dien ra tai Roma. ay la hoat ong c to chc bi Hiep hoi Coetus Internationalis Ministrantium.

Hn 60 ngan thieu nien nam n en t cac nc Italia, c va cac nc chau Au khac nh B, Phap, Croat, Luxembourg, Ao, Bo ao nha, Rumani, Thuy s, Serbi, Slovac, Cong hoa Chec, Ucraina, Hungari va ca Hoa ky, vung Cairaibi, se tham d s kien c phong trao Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) to chc.

"Cac con hay tm kiem bnh an va an thuan hoa" (Tv 34,15b) la chu e c chon cho cuoc hanh hng nam 2018. Se co mot bai hat chu e bang cac ngon ng khac nhau. Ban to chc giai thch ve chu e: "Nhng bien ong chnh tr cua nhng nam thang mi ay tren the gii a ch ra rang tren tat ca, nhng ngi tre chau Au cung phai trai nghiem mc o ca nhan s lien ket va cac gia tr chung e cung nhau xay dng tng lai. c cung co bi nguon goc chung va hanh trnh chung, c c Thanh Cha khuyen khch, do o tat ca chung ta eu dan than v cac tre em, cac thanh thieu nien va ngi tre trong s phuc vu quy gia nay.

Phong bao ch cua Hoi ong Giam muc c phu trach viec ieu hanh thong tin. Van phong nay cho biet la moi nc va giao phan se co chng trnh rieng. Cac thi iem chung la buoi yet kien c Thanh Cha Phanxico vao th ba 31 thang 07 nam 2018, tai quang trng thanh Phero, vi gi cau nguyen trc o e giup cac le sinh "bc vao bau kh". Ngay th t, 01 thang 08 nam 2018, t 8 gi, tai 300 a iem Roma se co cac nhom en t 3 giao phan khac nhau.

ong hanh vi cac thieu nhi tham d cuoc hanh hng se co c cha Ladislav Nemet, chu tch Hoi ong Giam muc quoc te hai thanh Sirilo va Metodi. Ch rieng nc c se co khoang 50 ngan em do c cha cua Passau, Stefan Oster, chu tch Uy ban giup le cua Hoi ong Giam muc c hng dan.

Kenh Youtube yt.gorome.de a c m va qua kenh nay, trong nhng thang cuoi, vo so cac ban tre a chia se cac clip cua mnh, vi khang nh ca nhan ve cac chu e hoa bnh, c tin, phuc vu ban th, hanh hng.

Mot ng dung vi ten goRome! cung c thc hien. ng dung nay ket hp truyen thong ky thuat so vi cac yeu to muc vu gii tre, v du nh tro chi kham pha v thanh bao tr cua cac le sinh, thanh Tarcisio, hoac cac van ban co cha y tng giao duc va thieng lieng, va tat nhien, mot e muc co cha thong tin ve chuyen i en Rome. (Vatican Insider 11/07/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page