Cong bo Huan Th

ve oan Trinh N Thanh Hien

 

Cong bo Huan Th ve oan Trinh N Thanh Hien.

Vatican (Rei 4-07-2018) - Bo cac dong tu a cong bo huan th au tien ve oan Trinh N Thanh Hien, vi ta e "Ecclesia Sponsae Imago" (Hnh anh Giao Hoi Hon The cua Chua Kito).

Huan th day hn 130 trang kho bo tui, c c Thanh Cha Phanxico phe chuan ngay 8 thang 6 nam 2018 va c c Hong Y Braz de Aviz, Tong trng Bo cac dong tu, va v tong th ky la c Tong Giam Muc Jose Carballo, cong bo hom 4 thang 7 nam 2018. Van kien co muc ch ao sau linh ao va an nh ky luat cho oan Trinh n thanh hien nh mot hnh thc ac biet cua i song thanh hien.

Trong nam i Song Thanh Hiem, 2016, con so cac trinh n thanh hien a gia tang manh trong Giao Hoi nam chau va len ti hn 5 ngan ngi. Cac Giam Muc giao phan, von la nhng v c uy thac cham soc muc vu cho cac Trinh N Thanh Hien, a thnh cau cac tai lieu e co the giup nhng ngi thanh hien nay duy tr can tnh cua ho, trong cac boi canh van hoa khac nhau va e y en tnh trang a phng.

Van kien gom co 3 phan lan lt noi ve n goi va chng ta cua cac Trinh n Thanh Hien, tng quan chat che cua ho vi giao phan, va phan sau cung noi ve s phan nh va huan luyen cho cac trinh n Thanh Hien. Trong lanh vc nay vai tro cua c Giam Muc giao phan ac biet c nhan manh: chnh ngai phan nh n goi cua cac ng sinh, lo lieu e ho c huan luyen thch ang ngay t au, va dan ti s hoan tat tien trnh phan nh vi viec nhan cho ng sinh c thanh hien. Ngai cung chu s le thanh hien, va sau o ong hanh va nang nhng ngi thanh hien.

Mot so kha nang va c tnh

Trong so cac van e c Huan Th ban ti, co s can thiet phai kiem chng "s trng thanh nhan ban" cua cac ng sinh: ieu nay gia thiet ng s phai nhan biet thc tien ve ban than, va y thc khach quan ve nhng nang khieu va gii han cua mnh, kha nang t quyet, va lanh nhan trach nhiem. ng s cung phai co kha nang thiet lap nhng tng quan lanh manh, thanh than, vi nhng ngi nam n, hieu biet ung an ve gia tr hon nhan va chc phan lam me, kha nang hoi nhap tnh duc vao trong can tnh ban than, va ieu khien nhng nang lc tnh cam e co the dien ta n tnh cua mnh trong mot cuoc song khiet tnh, ci m oi vi mot s phong phu tinh than rong ln hn."

"ng s cung phai co kha nang lam viec, nghe nghiep, e co the t lc mu sinh mot cach xng ang", co kha nang da tren kinh nghiem ng au vi nhng au kho va bat man, cung nh trao ban va nhan lanh tha th, biet gi li ha va chu toan nhng cam ket a a ra, co kha nang s dung cua cai trong tinh than trach nhiem, s dung cac phng tien truyen thong va thi gi ranh roi".

Trong so nhng qui nh cu the, co ieu khoan e c thanh hien trong oan Trinh N, ng s phai c toi thieu 25 tuoi.

c Hong Y Braz de Aziz cho biet vao nam 2020, ky niem 50 nam tai lap oan Trinh n Thanh hien, do c Giao Hoang Phaolo 6, d kien se co cuoc gap g quoc te cua cac trinh n thanh hien tai Roma vi c Thanh Cha. (Rei 4-7-2018)

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page