Loan bao Tin mng tai Han quoc

qua cac phng tien truyen thong

 

Loan bao Tin mng tai Han quoc qua cac phng tien truyen thong.

Seoul (Agenzia Fides 3-07-2018) - Kenh Phat thanh Hoa bnh Cong giao - to chc truyen thong chnh thc cua giao phan Seoul, a ky niem 30 nam thanh lap va tai phat ong vai tro cua mnh trong viec loan bao Tin mng va hoa bnh tai Trieu tien.

Nhan dp nay, vao ngay 29 thang 6 nam 2018, c cha Benedict Hee-song Son, tong ai dien cua tong giao phan Seoul va cung la giam oc Kenh Phat thanh nay, a c hanh Thanh le trc s hien dien cua hn 200 tn hu. Trong bai giang, c cha Benedict noi: "Chung ta pho thac vao Chua, giong nh chung a a lam trong 30 nam qua; trong thc trang ngay hom nay, hoat ong truyen thong co nhieu thach o: chung ta phai tin tng manh me hn va i theo Li Chua."

Trung tam Phat thanh Hoa bnh Cong giao la mang li truyen thong c thanh lap nam 1988 trong tong giao phan Seoul, vi muc ch "mang Tin mng" en cho ngi dan Han quoc, trong khi tm cach thch ng vi cac khuynh hng mi cua truyen thong toan cau. Kenh truyen thong nay bao gom mot t bao, ai phat thanh va truyen hnh cap, lan lt c bat au t nam 1990 cho en 1995.

Theo gi y muc vu cua c Giao hoang Phanxico, c Hong y tong Giam muc cua Seoul, Andrew Yeom Soo-jung, cung a thanh lap trong giao phan mot "Uy ban truyen thong", do c cha Benedict Hee-song Son hng dan. Uy ban lo ve viec nh hng truyen thong trong giao phan, vi muc ch cai thien s thong tin gia Giao hoi va chnh phu, phu trach mot nha xuat ban Cong giao, mot bo phan cham soc cong thong tin ien t Cong giao.

Ve mang truyen thong Cong giao, tai Seoul cung co tuan bao "Thi bao Cong giao Han quoc", va ky niem 90 nam. Tuan bao nay c gii tre Cong giao thanh lap vao nam 1927 - trong nhng nam quan Nhat chiem Trieu tien - co muc ch loan truyen giao huan cua Chua Kito. c s tr giup cua cac Giam muc Han quoc, tuan bao nay "giup cac tn hu Cong giao nhn xa hoi vi cai nhn cua Chua Kito."

c Hong y Andrew Yeom Soo-jung nhan nh rang Tuan bao "Thi bao Cong giao" la mot mang lch s cua Giao hoi Cong giao tai Han quoc: qua tuan bao nay, cac tn hu Cong giao Han quoc a lang nghe tieng Chua. (Agenzia Fides 3/7/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page