Hoi ong Giam Muc c va van e

rc le cua ngi phoi ngau tin lanh

 

Hoi ong Giam Muc c va van e rc le cua ngi phoi ngau tin lanh.

Roma (Vat. 2-07-2018) - Ngay 27 thang 6 nam 2018 Ban Thng vu cua Hoi ong Giam Muc c a cong bo mot tai lieu hng dan lien quan ti van e hon nhan kito hon hp va viec tham d cua ho vao B tch Thanh The.

Tai lieu co ta e la "Bc i vi Chua Kito - theo cac vet chan cua s hiep nhat. Cac hon nhan kito hon hp va viec tham d chung vao b tch Thanh The". Tai lieu a c ba phan t cac Giam Muc c bo phieu thuan trong phien hop khoang ai mua xuan dien ra trong cac ngay t 19 en 22 thang 2 nam 2018. Hoi ong Giam Muc c hien co 66 Giam Muc trong coi 27 giao phan. Cac Giam Muc hop ai hoi moi nam 2 lan vao mua xuan va mua thu.

Trong tai lieu cac Giam Muc c khang inh rang: v viec chap nhan chung chung cua pha khong cong giao trong mot hon nhan lien kito tham d hoan toan vao viec c hanh thanh the cong giao la ieu khong the c, nen can mot quyet nh ca nhan co y thc, ma cac ca nhan phai at c sau mot suy t chn chan va trong viec noi chuyen vi cha s hay ngi co nhiem vu san soc muc vu. iem nong cot th hai cua tai lieu o la viec rc le khong bao gi la mot bien co n thuan ca nhan, nhng luon luon ung cham ti cong oan giao hoi, quyet nh ca nhan oi hoi mot lien luy manh me vao trong cuoc song cua Giao Hoi. V the con ng hng ti viec co the rc le i ngang qua viec noi chuyen muc vu, trong o se co the tm ra mot giai phap tot ep cho tng trng hp rieng re.

Trong cac tien e cua cac ng net hng dan Hoi ong Giam Muc c nhan manh rang ay la mot van e muc vu nong bong. Cac Giam Muc trch lai li c Thanh Cha Phanxico noi trong dp tham d cac le nghi ky niem 500 Cai Cach Luther tai Lund: "Co nhieu thanh phan cua cac cong oan cua chung ta khat khao nhan Thanh The tai mot ban tiec chung, nh kieu dien ta cu the s hiep nhat tran ay" (Tuyen ngon chung Lund, 31-10-2016). Hn 40 % cac vu hon nhan ton giao tai c la gia cac kito hu cong giao va tin lanh: cac Giam Muc a tha nhan trach nhiem cua cac v oi vi van e nay.

Tuyen ngon cung ghi nhan rang theo Giao Luat ca cac kito hu khong cong giao cung co the lanh nhan cac b tch Sam Hoi, Thanh The, va Xc au Benh Nhan. Ngoai ra, cac Giam Muc c con quy chieu giao huan cua c Gioan Phaolo II noi rang cac hon nhan kito hon hp c ng thuan "v cac nen tang chung cua chung trong b tch Ra Toi, trong c tin va y ngha ai ket cua chung". Tuy nhien, viec rc le t pha tn hu khong cong giao van la mot luat tr. Giao Luat noi ti mot tnh trang khan cap can c trnh bay e co the cho ngi phoi ngau khong cong giao rc le. Va cac Giam Muc mieu ta "tnh trang khan cap" nh sau: "That la mot au n ln, khi c tin a dan a mot ngi nam va mot ngi n trao ban cho nhau b tch hon phoi va nhan no t nhau, a ti c muon cung nhau rc le ma khong c m ra mot con ng e co the tng ng vi c mong nay vi s chuc lanh cua Giao Hoi". Neu khong the ng au vi "tnh trang tinh than nang ne" o, ieu nay chac chan co nguy c at e vao trong nguy hiem hon nhan da tren tnh yeu cua Chua Kito oi vi Giao Hoi ay (x. Ep 5,32). a ra tr giup nay la mot phuc vu muc vu cung co s hiep nhat cua hon nhan va gop phan vao viec cu roi con ngi".

Trong luan ly cua mnh cac Giam Muc quy chieu nhan thc cua s chia re t pha hai ngi phoi ngau: "That la mot noi n au sau am, khi ni mot cap v chong lien ton viec khong tham d vao Thanh The t pha ngi chong hay ngi v tin lanh, b nhan thc nh mot viec loai tr. Trong cach the nay cung ket thuc tng quan cua la oi oi vi Giao Hoi".

ac biet cac Giam Muc c cung quy chieu tong huan "Niem vui yeu thng" m ra cho mot tiep can muc vu ca tren van e rc le". That the, Tong huan "Niem vui yeu thng" khang nh rang trc cac tnh trang khac biet cu the nhieu vo ke, mot viec giai quyet phap ly kieu giao luat khong ch li cho bang dien ta mot khch le mi oi vi "mot phan nh co trach nhiem, ca nhan va muc vu, cua cac trng hp rieng re". Tuy nhien, s yem tr muc vu cung oi hoi viec ao tao va cap nhat tinh than cua cac muc t.

Trong cac trng hp cu the tong huan "Niem vui yeu thng" gi tra lai viec phan nh nh phng the, mac du bang cach nhac nh cu xet moi hoan canh. Cac Giam Muc c neu bat rang cac v rat tin tng ni mot "quyet nh theo lng tam" t pha cac ngi phoi ngau, lu tam ti niem tin chung song ong, va viec giao duc con cai". Muc ch la e cung co gia nh kito chnh trong viec xem xet s kien cac gia nh la cac "giao hoi tai gia". Va cac Giam Muc c a ra li mi goi sau ay: "Chung toi mi goi moi cap hon hp tm kiem mot cuoc oi thoai vi cha s cua mnh, hay vi mot ngi nao khac co nhiem vu san soc muc vu e i ti cho lay mot quyet nh ton trong lng tam cua mnh, va gi gn s hiep nhat cua Giao Hoi". Li keu mi nay c hng ti tat ca moi ngi: ti ngi cho ti nay a khong cung nhau rc le, va ti nhng ngi a lam ieu nay t lau. "Ho phai biet rang ho c mi goi song theo quyet nh a lay theo lng tam, ma ho a at c trong mot cuoc oi thoai muc vu. oi vi chung toi, vi cac ng net hng dan nay, ieu quan trong la phuc vu s t do lng tam, trach nhiem cua long tin, va niem an bnh trong Giao Hoi ".

e hieu ro hn boi canh cua van e rc le cua cac cap hon nhan hon hp cong giao tin lanh, tng nen duyet lai lo trnh lam viec cua cac Giam Muc c. Trong cac ngay t 19 ti 22 thang 2 nam 2018 trong ai hoi khoang ai mua xuan cac Giam Muc c a thao luan van ban nh hng ta e "Bc i vi Chua Ki to - theo vet chan cua s hiep nhat. Cac hon nhan lien kito va viec tham d chung vao b tch Thanh The". Ngay 22 thang 3 nam 2018, 7 Giam Muc c la Tong Giam Muc Koeln, Bamberg, Augsburg, Eichstaedt, Goerlitz, Passau va Regensburg a viet th cho vai c quan trung ng Toa Thanh nh Bo Giao Ly c Tin, Hoi ong toa thanh hiep nhat cac tn hu Kito va Hoi ong Toa Thanh giai thch cac van ban luat. Cac v muon biet xem mot Hoi ong Giam Muc co quyen viet va cong bo mot van ban nh the hay khong. Ngay mung 4 thang 4 nam 2018 c Hong Y Marx, Tong Giam Muc Muenchen Freising, chu tch Hoi ong Giam Muc c, tra li th cua cac Giam Muc. Mot cach cong khai c Hong Y noi rang ngai "kinh ngac", bi v th cua cac Giam Muc a c gi cho Toa Thanh ma khong c bao cho ngai. Ngay mung 10 thang 4 nam 2018 c Tong Giam Muc Ladaria Tong trng Bo Giao Ly c Tin gi th cho Hoi ong Giam Muc c va mi vai v ve Roma e thao luan van e. Ngay mung 3 thang 5 nam 2018 a co cuoc gap g gia phai oan cua Hoi ong Giam Muc c va cac gii chc Toa Thanh tai Bo Giao Ly c Tin. Tham d phien hop co c Hong Y Reinhard Marx, Tong Giam Muc Muenchen-Freising kiem chu tch Hoi ong Giam Muc c; c Hong Y Rainer Maria Woelki, Tong Giam Muc Koeln; c Cha Felix Genn, Giam Muc Muenster; c Cha Karl Heinz Wiesemann, Giam Muc Speyer kiem chu tch Uy ban giao ly cua Hoi ong Giam Muc c; c Cha Rudolf Voderholzer, Giam Muc Regensburg kiem chu tch Uy ban ai ket cua Hoi ong Giam Muc c; va Linh Muc Hans Langendoerfer dong Ten, th ky Hoi ong Giam Muc c. Ve pha Toa Thanh co c Tong Giam Muc Luis Ladaria, dong Ten Tong trng Bo Giao Ly c Tin; c Hong Y Kurt Koch, Chu tch Hoi ong Toa Thanh thang tien hiep nhat gia cac tn hu kito; c Cha Markus Graulich, dong Don Bosco, pho th ky Hoi ong Toa Thanh giai thch cac van ban luat; Linh Muc Hermann Geissler, trng van phong Bo Giao Ly c Tin.

Sau cuoc hop Phong Bao Ch Toa Thanh va Hoi ong Giam Muc c cong bo mot thong cao viet rang: "Trong phien hop khoang ai cuoi cung trong cac ngay t 19 en 22 thang 2 nam 2018 Hoi ong Giam Muc c a thao luan ve mot tai lieu tr giup muc vu ta e "Bc i vi Chua Ki to - theo vet chan cua s hiep nhat. Cac hon nhan hon hp va viec tham d vao b tch Thanh The". Hn ba phan t cac thanh vien cua Hoi ong Giam Muc a chap thuan van ban o. Co mot so khong t cac Chu Chan trong o co 7 Giam Muc giao phan, v nhieu ly do, khong cam thay co the chap thuan. Bay Giam Muc nay a keu len Bo Giao Ly c Tin, Hoi ong Toa Thanh thang tien hiep nhat gia cac tn hu kito va Hoi ong Toa thanh giai thch cac van ban luat. V the theo c mong cua c Thanh Cha Phanxico cuoc noi chuyen gia vai Giam Muc vi cac v hu trach cua Toa Thanh a c thoa thuan. Cuoc thao luan a dien ra ngay mung 3 thang 5 nam 2018 vi s tham d cua phai oan hai ben. Trong cuoc thao luan bang tieng c, c Tong Giam Muc Ladaria a minh xac rang c Thanh Cha Phanxico anh gia cao dan than ai ket cua cac Giam Muc c va xin cac v tm ra mot ket qua ong nhat trong tinh than hiep thong giao hoi. Trong cuoc gap g a co nhieu quan iem c thao luan: chang han nh tng quan cua van e vi c tin va viec san soc muc vu, tam quan trong va chieu kch phap luat cua no oi vi Giao Hoi ai ong. c Tong Giam Muc Ladaria se bao cao cho c Thanh Cha biet noi dung cuoc thao luan. Cuoc gap g a dien ra trong bau kh than tnh va huynh e".

Sau khi tng trnh s viec cho c Thanh Cha, ngay 25 thang 5 nam 2018 c Tong Giam Muc Ladaria viet mot la th cho cac Giam Muc c, xin cac v ng cong bo van ban hng dan bay gi, v van e a tr thanh chuyen lien quan ti Giao Hoi hoan vu. Bc th nay cua c Tong Giam Muc, trc khi ti vi cac Giam Muc c, a c ong Sandro Magister va Blog cong giao cua Ao ang tai, i ngc lai cac y muon cua c Tong Giam Muc Ladaria.

Ngay 12 thang 6 nam 2018 c Hong Y Reinhard Marx chu tch Hoi ong Giam Muc c viet th cho c Thanh Cha. Ngay 21 thang 6 nam 2018 tren chuyen bay t Geneve tr ve Roma nha bao c Roland Juchem a hoi c Thanh Cha trong cuoc phong van danh cho gii bao ch. Ong hoi:

Tha c Thanh Cha, c Thanh Cha thng e cap ti cac bc i cu the can lam trong phong trao ai ket. Chang han ngay hom nay c Thanh Cha a lai quy chieu viec nay khi noi: "Chung ta hay nhn ieu co the lam c mot cach cu the hn la chan nan v ieu cha la". Mi ay cac Giam Muc c a quyet nh i mot bc lien quan ti viec rc le lien ton, chung con t hoi tai sao c Tong Giam Muc Ladaria Tong trng Bo Giao Ly c Tin a lai viet cho cac v mot la th xem ra nh la mot ham phanh cap bach. Sau cuoc gap g ngay mung 3 thang 5 ngi ta a khang nh rang cac Giam Muc c phai tm ra mot giai phap ong nhat. Vay th au la cac bc sap ti? Co can phai co s can thiep cua Toa Thanh Vaticang e minh giai hay khong, hay cac Giam Muc c se phai tm ra mot thoa thuan?

c Thanh Cha Phanxico a tra li nh sau:

ay la mot ieu mi me, bi v trong Giao Luat a c d kien ieu cac Giam Muc c a noi: Viec rc le trong cac trng hp ac biet. Va cac v nhn vao van e cua cac vu hon nhan hon hp xem co the hay khong co the cho rc le. Tuy nhien, Giao Luat noi rang v Giam Muc cua Giao Hoi a phng - t a phng nay quan trong - neu la cua mot giao phan - th phai xem xet ieu nay: no nam trong tay cua Giam Muc. ay la ieu co trong Giao Luat. Bi v cac Giam Muc c thay trng hp nay khong ro rang, va v vai Linh Muc a lam nhng chuyen khong ong y vi Giam Muc, nen cac v a muon nghien cu e tai nay va a tm hieu - toi khong muon noi qua - viec tm hieu a keo dai hn mot nam, toi khong biet ro nhng no a keo dai hn mot nam, va a c lam tot. Va viec nghien cu han che: ieu cac Giam Muc a muon noi co trong Bo Giao Luat roi. Va ca toi la ngi a oc no, toi noi rang no la mot tai lieu han che. No khong phai la viec "m rong cho tat ca moi ngi". Khong. No a la mot ieu c suy t tot vi tinh than giao hoi. Va cac v a muon lam ieu nay cho Giao Hoi a phng: khong phai cho giao hoi rieng biet. Cac v a khong muon. Nhng cau chuyen a trt xuong cho ti o, ngha la bang cach noi rang no la cho Hoi ong Giam Muc c. Va ay th co mot van e, bi v Bo Giao Luat khong d tru ieu nay. Bo Giao Luat d tru tham quyen cua Giam Muc giao phan, ch khong phai tham quyen cua Hoi ong Giam Muc. Tai sao? Tai v mot ieu khi c Hoi ong Giam Muc chap thuan, th tc khac tr thanh ai ong. Va ay a la iem kho khan cua cuoc thao luan: khong phai v noi dung cho bang v ieu nay. Cac v a gi tai lieu, roi a co hai ba cuoc gap g oi thoai va minh giai. Va c Tong Giam Muc Ladaria a gi bc th nay, nhng vi viec cho phep cua toi, ch ngai khong lam mot mnh. Toi a noi vi c Cha: "ung, tot hn nen lam mot bc tien ti, va noi rang tai lieu cha c chn mui - ay la ieu bc th noi ti - va can phai nghien cu chuyen nay nhieu hn na". The roi co mot cuoc hop khac na va sau cung cac v se nghien cu viec o. Toi tin rang ay se la mot tai lieu hng dan, e cho moi Giam Muc co the ieu hanh ieu Giao Luat cho phep. a khong co viec ham phanh nao ca. Khong co. o a la viec ieu hanh cong viec e no i tren con ng tot ep. Khi toi ti tham nha th Luther Roma, a co ngi hoi cau tng t, va toi a tra li theo tinh than cua Bo Giao Luat, tinh than ma cac Giam Muc c hien ang tm kiem. Co le a khong co mot thong tin ung an vao cac luc ung an. Hi co lon xon mot chut, nhng cau chuyen la the. Trong Giao Hoi rieng re cua mot giao phan, Bo Giao Luat cho phep ieu nay, nhng trong Giao Hoi a phng tren bnh dien quoc gia th khong c, v nh vay se la ai ong.

Anh Roland Juchem hoi them:

Nh vay Giao Hoi a phng la Hoi ong Giam Muc?

c Thanh Cha tra li:

No la Hoi ong Giam Muc. Nhng Hoi ong Giam Muc co the nghien cu va a ra cac ng net hng dan e giup cac Giam Muc giai quyet cac trng hp rieng re.

 

Linh Tien Khai

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page