c Thanh Cha Phanxico hy vong

World Cup se la dp oi thoai va gap g

 

c Thanh Cha Phanxico hy vong World Cup se la dp oi thoai va gap g.


c Thanh Cha Phanxico hy vong World Cup se la dp oi thoai va gap g.


Vatican (WH 14-06-2018) - c Thanh Cha Phanxico hng en mot thang dien ra nhng tran cau nh cao the gii, trong buoi Trieu kien chung, Ngai bay to niem hy vong World Cup 2018 dien ra tai Nga se ung ho tinh than oan ket va hoa bnh gia cac dan toc.

c Thanh Cha a bay to hy vong rang: bc au giai Bong a Vo ch The gii se chng to la c hoi cho "cuoc gap g, oi thoai va tnh huynh e gia cac nen van hoa va ton giao khac nhau, va ieu o se co li cho tinh than oan ket va hoa bnh gia cac dan toc".

Phat bieu vao cuoi buoi tiep kien c Thanh Cha noi rang ngay th Nam 14 thang 6 nam 2018, cac giai vo ch khai mac tai Nga.

Ngai noi :"Toi c muon gi li chao than ai en cac van ong vien va ban to chc, cung nh tat ca nhng ai theo doi s kien nay thong qua cac phng tien truyen thong, mot s kien vt qua tat ca cac rao can".

"World Cup 2018 tai Nga" d kien se dien ra t ngay 14 thang 6 en 15 thang 7 nam 2018. Tran au Khai mac giai vo ch dien ra gia nc chu nha Nga va A Rap Xe-ut.

Kenosis

Nguon: vaticannews.va

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page