S iep c Thanh Cha

Ngay The gii ngi ngheo lan II

 

S iep c Thanh Cha Ngay The gii ngi ngheo lan II.

Vatican(Rei 14-06-2018) - c Thanh Cha Phanxico mi goi toan the Giao Hoi c hanh Ngay The gii ngi ngheo nam 2018 trong niem vui tm lai kha nang cung nhau va ngai mi cac giao s tu s coi ngay nay nh mot c hoi tai Truyen Giang Tin Mng.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong s iep cong bo sang 14 thang 6 nam 2018 tai Vatican, chuan b cho Ngay The Gii ngi ngheo se c c hanh lan th hai vao chua nhat th 33 thng nien, 18 thang 11 nam 2018, vi chu e "Ngi ngheo nay keu len va Chua lang nghe ho".

Trong s iep, c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay nghiem tuc xet mnh xem mnh co kha nang thc s lang nghe ngi ngheo hay khong... Trong chieu hng nay, "Ngay the gii ngi ngheo muon la mot cau tra li t toan Giao Hoi, rai rac khap ni tren the gii, cau tra li be nho cho nhng ngi ngheo thuoc moi loai va moi ni, e ho khoi ngh rang tieng keu cua ho ri vao khoang trong. Co le cau tra li cua Giao Hoi ch la mot giot nc trong sa mac ngheo kho, nhng cau tra li ay co the la mot dau ch s chia se oi vi nhng ngi ang trong tnh trang tung thieu, e ho cam thay s hien dien tch cc cua mot ngi anh ch em".

c Thanh Cha nhan xet rang trong Ngay The gii ngi ngheo lan au tien c hanh hoi thang 11 nam 2017, tai nhieu giao phan ngi ngheo c mi dung ba, nhieu ngi tm c bau khong kh am cung cua mot gia nh, niem vui cua mot ba tiec va tnh lien i cua nhng ngi muon chia se ba an vi ho mot cach n s va huynh e.. Nam nay va trong tng lai, toi muon ieu ay xay ra va Ngay The Gii ngi ngheo c c hanh di dau hieu vui mng v tm lai c kha nang vi nhau, cau nguyen chung vi nhau va chia se ba an ngay chua nhat".

Sau cung, c Thanh Cha mi goi cac Linh Muc, tu s nam n va giao dan trong cac giao x, cac hoi oan va phong trao hay lam cho cau tra li cua Giao Hoi cho tieng keu cua ngi ngheo tr nen cu the, song ngay nay nh mot thi iem u tien cua cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, giup chung ta kham pha moi ngay ve ep cua Tin Mng. Chung ta ng e c hoi an phuc nay ri vao h vo".

Trong dp Ngay the gii cac ngi ngheo lan th I nam 2017, c Thanh Cha a mi hang ngan ngi dung ba vi ngai tai ai thnh ng Phaolo 6, va ngan ngan ngi khac c mi dung ba mot so trng Roma. Nam 2018, cung se tai dien cac hoat ong tng t. 3 ngan ngi ngheo se dung ba vi c Thanh Cha tai ai thnh ng Phaolo 6 sau thanh le bat au luc 9 gi 30 tai en Th thanh Phero. (Rei 14-6-2018)

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page