Sang kien "Toi quan tam en ban",

mot d an danh cho tre v thanh nien

cua cac tu s Dong Saledieng

 

Sang kien "Toi quan tam en ban", mot d an danh cho tre v thanh nien cua cac tu s Dong Saledieng.

Roma (Vatican News 18-05-2018; Vat. 8-06-2018) - Sang kien "Toi quan tam en ban" cua cac tu s Saledieng co muc ch tr giup giai quyet van e xa hoi hien nay cua Y: o la hien tng tre v thanh nien nc ngoai en Y ma khong co ngi i kem. Vi cac trng hp nay neu khong c on nhan t te se xay ra nhng hau qua khon lng, trc het cho chnh cac em va sau o cho xa hoi. That vay, cac em thng tron khoi buoi on tiep au tien, i lang thang khap ni khong co nh, cac em co nguy c tr thanh nan nhan cua cac bang nhom toi pham, khai thac boc lot tnh duc.

ng trc tnh hnh xa hoi nh vay Giao hoi Y khong the lam ng, nhieu c s, dong tu Cong giao a cung vi chnh phu Y co nhng sang kien bac ai e tr giup cac em. Trong so o co d an c mang ten "Toi quan tam en ban" a ra i.

Cha Giovanni Andrea, ngi lanh trach nhiem cua cac hoat ong xa hoi cua cac tu s dong Saledieng giai thch: "D an "Toi quan tam en ban" c khai sinh cach ay hai nam Roma va sau o c m rong cac thanh pho Torino, Napoli va Catania. D an muon tra li oi vi van e tre v thanh nien nc ngoai en Y khong co ngi i cung cho nen cac em khong c tiep nhan hoac chay tron khoi cac trung tam trong tiep nhan au tien. Trong 3 thang au cua nam 2018, chung toi a tiep on 700 tre v thanh nien ba thanh pho. Vi viec tiep nhan nay chung toi co gang giup cac em co c hoi hoa nhap vao xa hoi".

Cha Giovanni nhan manh: " cac vung ngoai o, ac biet la cac khu vc lan can cua cac nha ga ln cac em c cac nha giao duc gi lai. cac trung tam tiep on, cac em co c hoi e an uong, tam ra, ngh ngi va chung toi co gang co mot cuoc oi thoai co tnh giao duc va lam cho cac em tin cay chung toi; ay la mot yeu to rat quan trong nhng cung ay kho khan. Sau o, chung toi bat au suy ngh ve mot qua trnh cho cac em hoc ch va day nghe cho cac em, cung nh giup giai quyet nhng van e khac nh van e giay t ca nhan".

Van e ao tao nghe vi muc ch e cac em co the hng en mot bc ngoac tot hn cho cuoc i. Qua trnh ao tao nghe, chung toi cay nh cac trung tam ao tao hien dien ba thanh pho nay. Cha giai thch: "Cac khoa hoc giup phat trien cac kha nang va khuynh hng ma cac em co the a co trc ay cua cac em. V du, co nhieu khoa hoc lam banh pizza, th lam vn, phuc vu cac quan an, nha hang; hoac Torino mot d an gan ay a c thiet lap e tai tao cac thiet b cu, ma cung co the am bao mot tng lai hanh nghe chuyen nghiep. Trong thc te, cac em c tiep tuc theo doi va giup ve cac bc c thc hien e tm viec lam".

Cac hoat ong cua d an c thc hien bi mot mang li cac nha giao duc ng pho, cac nha tam ly hoc va tnh nguyen vien. Ho am bao ngay lap tc cho moi em co s ho tr can thiet va c bao ve. Ngoai ra con co mot so ln giao vien va huan luyen vien tnh nguyen, la mot phan cua d an vi vai tro ac thu, chang han nh tr giup trong cac khoa hoc ngon ng, tr giup phap ly cho qua trnh cong nhan hoac xac nhan kha nang chuyen nghiep. V linh muc giai thch: "Trong so cac tnh nguyen vien co ca sinh vien ai hoc va nhng ngi ln tuoi danh phan thi gian cua ho cho d an nay"

Theo cac tu s Saledieng thong qua d an "Toi quan tam en ban", t thang gieng en thang ba nam nay, trong so cac em c on tiep, nhieu em a c cung cap cac dch vu: 61 em c cac trung tam ho tr viec lam tiep nhan, cac em c kiem tra ve kha nang, trnh o e co the thch ng vi cong viec tng lai cua cac em; 19 em a c theo cac khoa hoc tieng Y; 127 em c hoat ong giao duc ng pho tiep nhan; 6 em c ho tr trnh o chuyen mon va cho thc hanh cong viec; 4 em c ho tr quan he va day kem phap ly.

Giovanni chia se c m cua nhng ngi tham gia d an "Toi quan tam en ban": d an c moi ngi quan tam, c lan rong en cac thanh pho khac cua Y. Bi v theo cha ngay cang co nhieu tre v thanh nien ti Y mot mnh, khong co cha me hoac ngi ln i kem. Giai quyet c van e nay la mot trong nhng cach thc em Tin Mng vao cuoc song thc te. (Vatican News 18-5-2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page