ng bop nghet la men

cua Chua Thanh Than

 

ng bop nghet la men cua Chua Thanh Than.

Vatican (Vat. 06-06-2018) - Cac hieu qua cua n Chua Thanh Than ban khien cho tn hu tr thanh n cho tha nhan , rong m ho cho cong oan. V the khong c nhot Chua Thanh Than trong long, hay khang c lai Lan Gio thoi chung ta bc i trong t do va ng bop nghet La nong chay cua tnh bac ai a chung ta ti cho hao mon cuoc i v Thien Chua va v tha nhan.

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi may chuc ngan tn hu va du khach hanh hng nam chau tham d buoi gap g chung hang tuan sang th t. Trong so cac nhom hien dien cung co ba phai oan ngi Viet en t Uc, My va Viet Nam.

Trong bai huan du c Thanh Cha a giai thch cac hieu qua ma n cua Chua Thanh Than ban cho tn hu giup ho lam cho cac hieu qua o ln len, va giup ho tr thanh n cho tha nhan trong cong oan. Ngai noi: o la mot n cua Chua Thanh Than. Chung ta hay nh rang khi v Giam Muc xc dau cho chung ta ngai noi: "Hay nhan lay Chua Thanh Than c ban cho con". n o cua Chua Thanh Than vao trong chung ta - o la Than Kh - va sinh hoa trai, e roi chung ta cung co the ban no cho tha nhan. Luon luon nhan lanh e cho i: khong bao gi nhan va co cac s vat ben trong, lam nh the linh hon la mot nha kho. Khong: luon luon nhan lay va cho i. Cac n cua Thien Chua c nhan lanh e trao ban cho ngi khac. o la cuoc song kito. Nh vay o chnh la n cua Chua Thanh Than - thuc ay ra khoi trung tam cai toi cua chung ta - "tat ca la cho chung ta?": khong phai - nhng la e m rong cho cai "chung ta" cua cong oan. Nhan e cho i. Chung ta khong trong trung tam: chung ta la mot dung cu cua n o cho ngi khac.

c Thanh Cha noi them trong bai huan du:

Khi bo tuc ni cac tn hu a c ra toi viec giong Chua Ki to, b tch Them Sc ket hiep ho mot cach manh me nh chi the song ong vao than mnh mau nhiem cua Giao Hoi (x. Le nghi Them Sc, s.25). S menh cua Giao Hoi trong the gii tien hanh qua phan ong gop cua tat ca nhng ai la thanh phan. Co vai ngi ngh rang trong Giao Hoi co cac ong chu: la Giao Hoang, cac Giam Muc, cac linh muc, roi mi ti th la cac ngi khac. Khong phai the. Giao Hoi la tat ca chung ta, tat ca chung ta. Va tat ca chung ta eu co trach nhiem lam cho nhau nen thanh, lo lang cho nhau. Giao Hoi la "chung ta" tat ca. Moi ngi co cong viec cua mnh trong Giao Hoi. Nhng Giao Hoi la tat ca.

That the, chung ta phai ngh ti Giao Hoi nh mot c phan song ong, bao gom cac ban v ma chung ta biet va cung ong hanh, ch khong phai nh mot thc tai tru tng va xa vi. Khong, Giao Hoi la chung ta ang tien bc, Giao Hoi la chung ta hom nay ang trong quang trng nay. Chung ta la Giao Hoi, tat ca moi ngi. B tch Them Sc cot buoc vao Giao Hoi hoan vu, cot buoc tat ca chung ta, song rai rac tren toan trai at, nhng loi cuon cac ngi c them sc vao trong cuoc song cua Giao Hoi a phng ma ho la thanh phan, vi Giam Muc la thu lanh va la ngi ke v cac Tong o.

Chnh v vay Giam Muc la v tha tac au tien cua B Tch Them Sc (x. LG, 26), bi v ngai a ngi c them sc vao trong Giao Hoi.

S kien o la trong Giao Hoi Latinh b tch nay bnh thng c c Giam Muc ban, no minh nhien "hieu qua cua no la ket hiep nhng ngi lanh nhan no mot cach chat che hn vi Giao Hoi, vi cac nguon goc tong o va s menh lam chng cho Chua Kito cua no" (GLCG, 1313).

Y ngha cua viec sat nhap vao Giao Hoi c neu bat bi dau ch hoa bnh ket thuc le nghi them sc. That vay, v Giam Muc noi vi tng ngi a c them sc: "Bnh an cho con". No khien chung ta nh ti li Chua chao cac mon e vao chieu ngay Phuc Sinh, tran ay Chua Thanh Than (x. Ga 20,19-23), nh chung ta da nghe - cac li nay soi sang mot c ch "dien ta s hiep thong giao hoi vi v Giam Muc va vi cac tn hu khac" (x. GLCG, 1301).

c Thanh Cha giai thch viec trao ban bnh an sau le nghi ban b tch Them Sc nh sau:

Trong b tch Them Sc, chung ta nhan lay Chua Thanh than va s bnh an: s bnh an ma chung ta phai trao ban cho cac ngi khac. Chung ta hay ngh xem: moi ngi hay ngh ti cong oan giao x cua mnh, chang han. Co le nghi ban phep Them Sc, va chung ta trao ban bnh an cho nhau: c Giam Muc trao ban bnh an cho ngi a c them sc, va trong Thanh Le chung ta trao ban bnh an cho nhau. Chung ta ra ve va bat au noi xau ngi khac. Chung ta bat au cac bep xep. Va cac bep xep la cac cuoc chien. ieu nay khong c!

Neu chung ta a nhan dau ch cua s bnh an vi sc manh cua Chua Thanh Than, chung ta phai la nhng ngi nam n cua hoa bnh - ch khong phai ra i ti o vi cai li va pha huy hoa bnh ma Than Kh a tao dng. Toi nghiep Chua Thanh Than va cong viec Ngai lam vi chung ta, vi thoi quen bep xep nay# Anh ch em hay ngh ky i: bep xep khong phai la cong viec cua Chua Thanh Than. No khong phai la mot cong viec cua s hiep nhat cua Giao Hoi. Bep xep pha huy ieu Thien Chua lam. V the cho toi xin i: hay ngng bep xep! Anh ch em co ong y hay khong? Co hay la khong? o.

B Tch Them Sc c lanh nhan mot lan ma thoi, nhng nang ong tinh than do dau thanh day len th keo dai trong thi gian. Chung ta se khong bao gi chu toan c lenh truyen dai toa ra khap ni hng thm cua mot cuoc song thanh thien, c linih hng bi s n s hap dan cua Phuc Am.

Khong ai lanh nhan B tch Them Sc cho chnh mnh, chung ta a noi phai khong? o la mot n khong phai e gi trong nha kho ben trong, ma la e cho i luon luon cho tat ca moi ngi, e cong tac vao viec ln len thieng lieng cua ngi khac. Ch nh the, khi rong m va ra khoi chnh mnh e gap g tha nhan, chung ta mi co the thc s ln len, ch khong ch co ao tng ln len. Nhng g chung ta nhan c nh n cua Thien Chua that ra phai c trao ban - n nhan c e cho i - e no phong phu, ch khong phai e b chon vui v cac s hai ch ky, nh du ngon nen bac a day (x. Mt 25,14-30). Ca hat giong cung the, khi chung ta co hat giong trong tay, khong phai e no o, cat no trong tu, nhng la e gieo vai no. Toan cuoc song phai c gieo vai e sinh bong hat, e nhan nhieu len. n cua Chua Thanh Than chung ta phai trao ban cho cong oan.

Toi khuyen khch cac ngi a c them sc ng nhot Chua Thanh Than trong long, ng khang c lai ang la Gio thoi e thuc ay chung ta bc i trong t do, ng bop nghet La nong chay cua tnh bac ai khien cho chung ta hao mon cuoc song v Chua va v cac anh em khac. Xin Chua Thanh Than ban cho tat ca chung ta long can am tong o thong truyen Phuc Am, vi cac viec lam va li noi, thong truyen cho nhng ai chung ta gap g tren ng i. Vi cac cong viec lam va li noi, nhng li noi tot lanh, li noi xay dng. Khong phai cac bep xep pha hoai. Xin lam n, khi anh ch em i ra khoi nha th, hay ngh ti s bnh an a nhan lanh e trao ban cho ngi khac: ch khong phai e pha huy no vi viec bep xep. Xin anh ch em ng quen ieu o!

c Thanh Cha a chao nhieu oan hanh hng khac nhau. Trong so cac oan noi tieng Phap ngai chao tn hu cac giao phan Saint Claude do c Cha Jordy hng dan, oan hanh hng giao phan Valleyfield Canada do c Cha Simard hng dan, hiep hoi hai Trai Tim Tnh Yeu do c Cha Riviere, Giam Muc Autun hng dan, cung nh ca oan Armeni.

Ngai cung chao cac oan hanh hng Ailen, Na Uy, Nigera, Trung Quoc, Philippines, Viet Nam va Hoa Ky. Ngai xin Chua Giesu Kito ban niem vui va s an bnh cho ho va gia nh ho.

c Thanh Cha cung chao cac oan hanh hng noi tieng c, Tay Ban Nha va Bo ao Nha, ac biet cac nhom tn hu Brasil en t Ourinhos, Goiania, Bauru va Venancio Aires. Ngai khch le moi ngi nang keu cau Chua Thanh Than e c hng dan va tr giup trong nhiem vu lam chng nhan cho Tin Mng.

Chao cac tn hu noi tieng A Rap, c Thanh Cha khch le ho ng s hai cong hien nhng g nhan c t Chua Thanh Than cho tha nhan, qua chng ta va hng thm thanh thien cua cuoc song kito hau giup moi ngi biet song chia se va xa lanh ch ky.

Chao cac oan hanh hng Ba Lan, c Thanh Cha khuyen khch ho e cho quyen nang cua Chua Thanh Than tham nhuan va giai thoat khoi s yeu uoi cua tnh ch ky, li bieng va kieu ngao, e la cac chng nhan ch thc Tin Mng cua Chua Kito.

Trong so ong ao cac nhom hanh hng Italia ngai ac biet chao cac s huynh La San, tn hu cac giao x va cac oan hanh hng giao phan Macerata va Loreto do cac c Cha Nazzareno Marconi va Giancarlo Vecerrica hng dan.

c Thanh Cha nhac cho moi ngi biet th sau ti ay la le Knh Thanh Tam Chua Giesu: Ngai mi goi tat ca cau nguyen vi Thanh Tam Chua trong suot thang 6 nay e xin Chua gan gui, nang , tr giup cac linh muc e cac v la hnh anh Trai Tim tran ay tnh yeu va long thng xot Chua.

c Thanh Cha khch le ngi tre, cac anh ch em au yeu va cac oi tan hon biet kn muc ni Thanh Tam Chua lng thc va nc uong tinh than cho cuoc song e c bien oi tr thanh cac thu tao mi.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page