Dan chung "oi Thanh The":

can cap bach ao tao giao ly vien,

giao dan va cac tha tac vien

 

Dan chung "oi Thanh The": can cap bach ao tao giao ly vien, giao dan va cac tha tac vien.

Kara (Agenzia Fides 5-06-2018) - "Thanh The luon luon la trung tam hoat ong truyen giao cua Giao Hoi. Neu khong co iem ta nay, khong the thc hien c ieu g. Nh thanh Teresa Hai ong Giesu noi rang thieu Chua Giesu Thanh The Tin Mng khong the c loan bao, ngi benh khong the c an ui va cha lanh, the gii khong the c dan en Nc Tri".

Cha Donald Zagore, than hoc gia ngi Ivorian thuoc Hoi Truyen giao chau Phi, giai thch ieu tren vi Hang tin Fides. Cha ch ra: "Muc ch cua viec truyen giao la Thanh The. Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo II khang nh rang "Giao Hoi song trong Thanh The". Khong co Thanh The, Giao Hoi khong con co ly do e tiep tuc truyen giao na. Tuy nhien, khong co trach nhiem cho hoan canh bi tham nay oi vi nhieu cong oan Kito hu chau Phi va tren the gii v trong nhieu nam khong co Thanh The v thieu linh muc".

Cha Donald nhan manh: "Nhieu cong oan Kito hu chau Phi va tren the gii buoc phai song trong tnh trang "oi Thanh The", khong the lanh nhan B tch. Khong phong ai, tham ch ngi ta co the noi ve mot hnh thc khong hiep thong khong t nguyen".

Trong anh sang nay, linh muc lu y: "mot cau tra li manh me va co tnh ngon s la can thiet hn bao gi het, can a ra mot giai phap cho van e muc vu nay, ieu ma khong ch lam suy yeu nghiem trong hoat ong truyen giao cua Giao hoi chau Phi, ma con lam cho cong oan Kito hu cua chung ta tr nen vang ve. Neu khong co cau tra li cu the cho hoan canh cua ho, cac tn hu cua chung ta se hng en cac ton giao khac".

Cha Zagore ket luan: "Ngoai viec cau nguyen vi Ong Chu mua gat, e Ngai gi th cho vu mua, nh Phuc am e ngh, cac hanh ong cu the phai c thc hien e a ra nhng cau tra li cho van e nay. Mot trong nhng hng i thch hp cho ngay nay la tien hanh ao tao cac giao dan, giao ly vien hoac cac tha tac vu ac biet cho cac cong oan ang oi khat Thanh The e ho co the c on nhan B tch nay. (5/6/2018 Agenzia Fides)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page