c Thanh Cha tiep

Phai oan Tin Lanh Luther c

 

c Thanh Cha tiep Phai oan Tin Lanh Luther c.

Vatican (Rei 4-06-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac tn hu Cong Giao va Tin Lanh Luther khi s cong trnh ai ket bang viec cau nguyen, cong tac trong cac cong tac bac ai va tiep tuc hanh trnh ai ket.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang ngay 5 thang 6 nam 2018 danh cho phai oan Tin Lanh Luther c do c Giam Muc Ulrich hng dan. Trong oan cung co ai dien cua Lien hiep Tin Lanh Luther the gii va Giao Hoi Tin Lanh Luther hiep nhat c.

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha cam ta Thien Chua v nhng thanh qua a at c tren con ng oi thoai ai ket gia hai khoi Giao Hoi, ac biet la cuoc gap g va ky niem chung 500 nam cuoc cai cach cua Luther hoi nam 2016. Ngai nhan xet rang "cang ngay chung ta cang cam thay c muon va can cac cuoc gap g nh vay, nh cac buoi cau nguyen va gap g ai ket chng to... Chung ta ng quen khi hanh t kinh nguyen, v khong phai nhng d an pham nhan ch ng cho chung ta, nhng la Chua Thanh Linh. Ch co Chua m ng va soi sang nhng bc ng can thc hien. Thanh Than tnh yeu ch thuc ay chung ta tren nhng con ng bac ai".

Trong chieu hng nay, c Thanh Cha khang nh rang: "Trong t cach la Kito hu, cac tn hu Cong Giao va Luther c keu goi trc tien yeu thng nhau nong nhiet, thanh tam, v chung ta c tai sinh nh Li hang song va vnh cu cua Thien Chua" (1 Pr 1,22-23). Chung ta cung c keu goi cung nhau thoa du nhng lam than cua nhng ngi tung thieu va nhng ngi b bach hai. Nhng au kho cua bao nhieu anh ch em chung ta b ap bc v niem tin ni Chua Giesu cung la mot li tha thiet mi goi at ti mot s hiep nhat ngay cang cu the va hu hnh gia chung ta vi nhau".

Sau cung, c Thanh Cha mi goi cac tn hu Cong Giao va Tin Lanh Luther tiep tuc tien bc vi nhau trong kien nhan, di cai nhn cua Chua. Mot so e tai nh Giao Hoi, Thanh The, tha tac vu cua Giao Hoi ang c suy t chnh xac va chung vi nhau. Phong trao ai ket khong oi chung ta phai la nhng ngi u tu, nhng can lam sao e nhieu anh ch em trong c tin c can d vao nh nhng cong ong mon e cau nguyen, yeu thng va loan bao". (Rei 4-6-2018)

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page