N tu dong Anh vay Phep la Kontum

phuc vu ngi dan toc thieu so

 

N tu dong Anh vay Phep la Kontum phuc vu ngi dan toc thieu so.

Kontum (Vat. 2-06-2018) - Ngay 27 thang 11 nam 2017, tai nha th chnh toa giao phan Kontum, dong cac N tu Anh vay Phep La, hoi dong duy nhat Viet nam c thanh lap cho cac ngi n thuoc cac sac toc thieu so Viet nam, a ky niem 70 nam thanh lap. Dong Anh vay Phep la c c cha ngi Phap Gioan Sion Kham, Giam muc Kontum, thanh lap nam 1947 tai mien cao nguyen Viet nam, e a Kito giao en vi nhng nhom dan thieu so. Giao phan Kontum hien nay co khoang hn 300 ngan tn hu Cong giao, vi 2/3 tn hu thuoc 10 nhom sac toc thieu so.

Dong N tu Anh vay Phep La co 153 n tu thuoc 8 nhom sac toc khac nhau, cham soc va cung cap cho an , cham soc sc khoe va giao duc cho 800 tre em mo coi va khuyet tat tai 6 trung tam. Cac s dong Anh vay Phep la cung ieu hanh cac c xa danh cho cac sinh vien hoc sinh cua nhng lang xa xoi. Cac s day giao ly cho cac phu n ngi dan toc va giao duc tre em lam ngi Cong giao tot. Cac s cung hoat ong cham soc muc vu cho cac giao x va lang mac va trong trot e giup cho nhng ngi ma cac s phuc vu va tao thu nhap cho cong oan. ac biet, cac s giup cac nhom sac toc gn gi van hoa va truyen thong cua ho ang b huy diet bi xa hoi hien ai. V du, cac s day cac phu n cach may trang phuc truyen thong, chi cac loai nhac cu dan toc va s dung cac loai thuoc t cay co e cha benh. 3 n tu ngi thieu so chia se ve n goi cua mnh nh sau.

Ya Catherine Y Dem. Trong tieng Bana, ya co ngha la n tu. S Y Dem thuoc sac toc Se ang, tnh Kontum. Hoc het cap 2, Y Dem phai ngh hoc v gia nh khong the chi tra hoc ph cho co. Nam 1999, mot n tu co ho hang vi Y Dem a mi co cham soc cho cac tre mo coi tai mot trung tam. Y Dem yeu thng cac tre em song trong tnh canh ngheo kho va v the co a muon tan hien i mnh e phuc vu cac em. Nam 1995, khi Y Dem 27 tuoi, co c nhan vao nhom cac ngi n tm hieu i song tu tr. ay la nhom au tien ma dong Anh vay Phep la trieu tap sau nam 1975, khi chien tranh Viet nam cham dt. Vao thi gian o, dong ch co 58 n tu cao nien, v cac lang ngi dan toc song trong hoan canh vo cung ngheo kho va khong quan tam nhieu en viec cho con em mnh vao dong. Y Dem cung vi 8 ch em khac c khan lan au vao nam 2001.

Hien nay s Catherine Y Dem ang phu trach xng det cua dong. S Y Dem chia se: "Chung toi day ky nang det cho cac phu n tre dan toc nh la cach e bao ve ky nang det truyen thong, o la mot phan cua cuoc song cua ngi dan toc. Chung toi cung san xuat trang phuc dan toc, tui xach, v va cac o lu niem khac vi tho cam truyen thong dan toc. Chung toi cung cung cap cac n at hang ac biet cho du khach. Toi hanh phuc ong gop vao viec phuc vu cua dong va phuc vu nhng dan lang cua chung toi.

Ya Marie Gerard Grier cung thuoc sac toc Se ang, sinh nam 1991. Trong thi gian i hoc, Grier tru ngu trong c xa do cac n tu dong Anh vay Phep La ieu hanh. Sau khi hoc xong trung hoc, Grier gia nhap dong va c khan lan au vao nam 2015. S Grier chia se: "Chung toi phuc vu 80 hoc sinh dan toc en t cac lang xa xoi trong ky tuc xa canh nha th chnh toa. Cac em hoc cac trng a phng. Chung toi day cac em giao ly, Thanh kinh va cac ky nang song cung nh giup cac em on bai hoc trng. Chung toi cung trong rau cho cac ba an hang ngay. Chung toi day hoc sinh chi cong chieng va cac nhac cu dan toc truyen thong khac va bieu dien cac vu ieu truyen thong e phuc vu cac s kien ton giao c to chc tai nha th. Cac hoc sinh rat yeu thch am nhac..."

S Grier cung chia se nhng kho khan trong s vu, s noi: "Chung toi phai co gang e bao ve tre em khoi b nghien game tren vi tnh va l ang viec hoc hanh. Chung toi muon cac em co mot cuoc song tot hn trong tng lai. Toi la mot n tu tre nen toi con rat nh nha. Cac phu n dan toc thng co moi lien he mat thiet vi gia nh va lang que cua ho va khong bao gi song xa nha xa lang. Toi pho dang cuoc song cua toi cho Chua, do o ieu toi co the lam la cau nguyen cho gia nh toi c bnh an."

Ya Louis Y Eu la mot ngi thuoc dan toc Jolon va 78 tuoi. S Y Eu chia se: "Khi con la mot a tre, toi a muon vao dong, nhng me toi khong ong y v toi cha tng i hoc. Toi noi vi me toi: "Con se vao dong va cac s se day con cach oc va viet." Sau o, toi xin cac nha truyen giao ngi Phap a phng noi giup e me toi cho phep toi gia nhap dong va me toi a ong y. Khi toi 20 tuoi, toi gia nhap dong va phai lam viec cach kien nhan tai xng det 3 nam. Toi kien tr cau nguyen vi Chua cho viec hoc cua toi va roi toi a c hoc can ban. Toi a phu trach xng det trong nhieu chuc nam cho en khi toi ngh hu vao nam 2017."

S Y Eu ke tiep: "Toi dung cac quan ao cu e may thanh quan ao mi cho cac ngi dan lang ngheo. Trong nhng thang gan ay, toi a khong lam c g v toi b au chan. Toi cam thay that au long khi ngi dan lang noi vi toi la ho khong co quan ao. Khi toi con tre, cac chang trai yeu thng va gi th tnh cho toi. o la a lau lam roi. Toi a va ang theo Chua. Nam ngoai toi a mng 50 nam khan dong, ta n Chua."

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page