Mot Trung tam Xa hoi mi

cua cac tu s Camillo tren ao Flores, Indonesia

 

Mot Trung tam Xa hoi mi cua cac tu s Camillo tren ao Flores, Indonesia.

Maumere (Agenzia Fides 2-06-2018) - e ong gop vao viec ao tao toan dien nhng ngi tre, tam mc con ngi, xa hoi, quan he va tinh than: vi muc ch nay, Trung tam Xa hoi Thanh Camillo c khai sinh Maumere, tren ao Flores cua Indonesia, c c cha Kerubim Pareira lam phep va khanh thanh trong nhng ngay gan ay. Kerubim Pareira, cua cac nha truyen giao Verbite. ay la mot ni tham khao mi cho nhng sinh vien en t cac vung xa xoi nhat cua hon ao, ni ho co the tm thay s an toan, bao ve va ao tao. Cac ban tre cung se co c hoi tham d cac khoa hoc tieng Anh, vi tnh va cac nganh giao duc khac. Trung tam thanh Camillo co phong hoi ngh cho khoang mot tram ngi, 26 phong ca nhan, 4 phong ngu ln, nha bep va phong an. Ngoai ra con co mot phong tap vat ly tr lieu va phong tap the duc, ni nhng ngi khuyet tat ve the chat va tam than co the tm c s cham soc thch hp.

Tren ay la nhng g cha Luigi Galvani, nha truyen giao Camillo, ngi a song tren ao nay trong 20 nam noi vi Hang tin Fides.

V truyen giao tiep tuc: "Mot s phuc vu khac ma trung tam cung cap la o la s phan phoi nc khoang, c goi la Nc Thanh Camillo, ai a chu phep Thanh tay nh "nc ky dieu". Trung tam cung d kien m mot tiem kem kieu Y. ay chac chan se la niem vui ln oi vi cac tre em v a t lau cac em m ieu nay".

Cha Galvani ket luan: "Nh the, Trung tam Xa hoi Thanh Camillo cua Maumere c them vao hang tram to chc Camillo khac rai rac khap the gii bao gom benh vien, nha ieu dng, phong kham a khoa, nha dng lao, trung tam muc vu. Ngay nay, cac nha truyen giao cua Camillo Indonesia co them mot ly do na e cam thay t hao, v a tao dng mot "thap t o Camillo" khac tren Trung tam Xa hoi Thanh Camillo cua Maumere. No chac chan se tr thanh mot iem tham chieu va bieu tng cua tnh yeu oi vi hang tram benh nhan va ngi ngheo tren ao Flores". (Agenzia Fides 2/6/2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page