Ma quy huy diet pham gia,

gay nen oi khat va no le

 

c Thanh Cha Phanxico: Ma quy huy diet pham gia, gay nen oi khat va no le.

Vatican (REI 01-06-2018) - Ngay nay chung ta chng kien mot cuoc bach hai d doi khong ch chong lai cac Kito hu ma ca moi ngi nam n, do s thc dan hoa van hoa, chien tranh, oi kem, no le, bi v ve c ban, the gii hien nay la mot the gii cua no le: Thien Chua ban cho chung ta "an sung" e chien au va, vi sc manh cua Chua Giesu Kito, khoi phuc la hnh anh cua Thien Chua trong tat ca chung ta. ay la suy t cua c Thanh Cha Phanxico trong Thanh le sang th Sau ngay 01 thang 06 nam 2018 tai nha nguyen thanh Marta.

Bach hai la mot phan cua cuoc song Kito hu

Da vao bai oc th nhat, trch t th cua thanh Phero, trong o e cap en cuoc bach hai cac Kito hu bung len nh mot "ngon la" trong cac the ky, c Thanh Cha Phanxico giai thch s bach hai nh la "mot phan cua i song Kito giao", va cung la mot moi phuc, v Chua Giesu a b bat b v long trung thanh vi Chua Cha.

c Thanh Cha noi:

"Bach hai la mot t khong kh ma vi no ngi Kito hu ngay nay song, bi v ngay nay co rat nhieu cac v t ao, nhieu ngi b bach hai v tnh yeu Chua Kito. Tai nhieu quoc gia, cac Kito hu khong co quyen li. Neu ban eo mot thanh gia, ban se b tu. Va ngay nay, co nhng ngi trong tu, b ket an chet v la Kito hu. Co nhieu ngi b giet va con so o nhieu hn con so cac v t ao trong nhng the ky au. Nhng ieu nay khong la tin tc, khong c chu y en. V vay, cac tin tc, cac t bao khong ang tai cac tin nay. Nhng cac Kito hu b bach hai."

Bach hai con ngi, hnh anh cua Thien Chua

c Thanh Cha thay rang ngay nay co mot cuoc bach hai khac: "bach hai moi ngi nam n v ho la hnh anh song ong cua Thien Chua." Ngai noi:

"ang sau moi cuoc bach hai, hoac la cac Kito hu hoac la khong Kito hu, luon co ma quy tm cach huy diet s tuyen xng c Kito ni cac Kito hu va huy diet hnh anh Thien Chua ni con ngi. T ban au ma quy a tm cach lam ieu nay nh chung ta co the oc thay trong sach Sang the. Chung tm cach huy diet s hoa hp gia ngi nam va ngi n ma Thien Chua a tao dng, s hoa hp xuat phat t hnh anh cua Thien Chua va giong vi Thien Chua. Va ma quy a thanh cong. No thanh cong vi s la doi, cam do# Vi nhng kh gii ma chung s dung. Chung luon lam nh the. Nhng ngay nay cung co mot sc manh, toi muon noi en cn thnh no chong lai con ngi bi v, neu khong, ngi ta khong the giai thch lan song gia tang huy diet con ngi, huy diet nhan loai."

ang sau oi khat, no le, thc dan hoa van hoa, chien tranh, la ma quy

c Thanh Cha ngh en oi khat, mot s bat cong tieu diet con ngi, bi v ho khong co thc an, ngay ca khi tren the gii nay co rat nhieu thc pham. c Thanh Cha cung noi ve s khai thac boc lot con ngi, nhng hnh thc no le khac nhau va ngai nh en mot bo phim chung ta mi xem, c quay b mat trong mot nha tu, ni o nhng ngi di dan b nhot, b tra tan, di hnh thc huy diet e bien thanh no le. c Thanh Cha nhac rang ieu nay xay ra 70 nam sau khi ban tuyen ngon nhan quyen ra i. Do o, suy t ve s thc dan hoa van hoa, ngai giai thch rang cac e quoc ep buoc chap nhan van hoa cua ho ngc lai vi s oc lap, chong lai van hoa cua ngi khac, ap at nhng th phi nhan e huy diet, e a en s chet. c Thanh Cha nhan xet rang s huy diet pham gia th giong nh nhng g ma quy muon va v ly do nay a co bach hai.

"Cuoi cung, chung ta co the ngh en chien thanh nh mot cong cu huy diet con ngi, huy diet hnh anh Thien Chua. Nhng ma ca nhng ngi gay chien tranh, hoach nh chien tranh e co quyen hanh tren ngi khac. Co nhng ngi phat trien cac nganh cong nghiep vu kh e huy diet nhan loai, e huy diet hnh anh cua con ngi, ca ve the ly va luan ly, cung nh van hoa. Nhng, tha cha, nhng ngi khong phai la Kito hu. Sao ho cung b bach hai? V ho la hnh anh Thien Chua, va v o ma quy bach hai ho. Cac e quoc ngay nay tiep tuc bach hai. Chung ta khong c cho phep mnh ngay th. Ngay nay, tren the gii, khong ch cac Kito hu b bach hai; ma moi ngi, ngi nam cung nh n, bi v cha cua moi cuoc an ap khong tha th cho hnh anh va s giong vi Thien Chua. Khong de e hieu ieu nay; can cau nguyen nhieu e hieu no." (REI 01/06/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page