c Tong Giam muc Hoser

c bo nhiem lam Phai vien Toa thanh

tai giao x Me Du (Medjugorje)

 

c Tong Giam muc Hoser c bo nhiem lam Phai vien Toa thanh tai giao x Me Du (Medjugorje).

Medjugorje (WH 1-06-2018) - Hom th Nam 31 thang 5 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a bo nhiem c cha Hendryk Hoser, nguyen Tong giam muc Warszawa-Praga (Ba Lan), lam "Phai vien ac biet cua Toa thanh tai giao x Medjugorje (Me Du)" Bosnia Herzegovina, vo thi han va theo s xep at cua Toa thanh (ad nutum Sanctae Sedis).

Thong cao cua Toa thanh giai thch "ay la mot s mang hoan toan mang tnh muc vu, noi tiep s mang ac s Toa thanh tai giao x Me Du a c uy thac cho c Tong giam muc Hoser ngay 11 thang Hai nam 2017 ma ngai a hoan thanh trong nhng thang va qua".

Nh the nhiem vu cua c Tong giam muc Hoser khong phai la cong bo tnh xac thc cua nhng s kien c coi la cac cuoc hien ra tai ngoi lang nho be nay Bosnia.

Lien quan en nhng s kien c coi la cac cuoc hien ra, mot ban tng trnh c e trnh len c Thanh Cha hoi thang Nam va qua a dan en mot phan quyet tch cc ve cac cuoc hien ra au tien - nhng ong thi cung neu ra nhng nghi ng manh me ve viec hien tng nay van tiep tuc. o la ieu chnh c Thanh Cha a khang nh tren chuyen may bay tr ve t Fatima (Bo ao Nha) hoi thang Nam nam ngoai.

c Thanh Cha a noi: "Ve nhng s kien c coi la cac cuoc hien ra hien nay, cuoc ieu tra a en nhng nghi ng. Chnh toi cung thay kho chu: toi thch c Maria la mot ngi me hn la mot ba trng phong ngay nao cung gi tin nhan. Ngi phu n nay khong phai la me cua Chua Giesu."

Tuy tha nhan ay ch la "y kien ca nhan", nhng c Thanh Cha cho rang "nhng s kien c coi la cac cuoc hien ra nay khong co nhieu gia tr nh cac cuoc hien ra au tien".

"Chung ta khong the phu nhan thc te thieng lieng va muc vu nay"

Cuoi cung, ve "thc te thieng lieng va muc vu nay", c Thanh Cha cung nhn nhan "co nhieu ngi a en o va hoan cai, nhieu ngi a gap Chua va thay oi i song".

"Chung ta khong the phu nhan thc te thieng lieng va muc vu nay", c Thanh Cha nhan manh, va nhac lai rang c giam muc Hoser c phai en" e xem xet hoat ong muc vu nay dien ra nh the nao". Va c Thanh Cha qua quyet: "Sau o, chung toi mi a ra quyet nh".

Ngoai ra, thong cao cua Vatican cung xac nh rang s vu mi c uy thac cho c Tong giam muc Hoser - ngi se en song Me Du, "nham muc ch bao am luon co s ong hanh thng trc vi cong oan giao x Me Du va cac tn hu en hanh hng, la nhng ngi can c quan tam cach ac biet".

(Theo La Croix, 31/5/2018)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page