t linh muc nhng co cac Kito hu mi tai Uzbekistan

 

t linh muc nhng co cac Kito hu mi tai Uzbekistan.

Tashkent (Agenzia Fides 28-05-2018) - c Cha Jerzy Maculewicz, Giam quan Tong toa cua Uzbekistan noi: "Chung toi tin tng vao li cau nguyen cua moi ngi e Chua ban cho Uzbekistan cac linh muc mi va nang s menh cua chung toi. Tai thi iem nay chung toi co mot chut lo lang, bi v mot trong nhng ngi anh em cua chung toi, ngi a trai qua 21 nam qua ay, a chuyen en at Thanh e nghien cu. Nhng chung toi, cac linh muc ang co het sc e am bao s tr giup tinh than cho cong oan Cong giao Uzbek".

Cac linh muc Cong giao c phan bo trong nam giao x cac thanh pho ln cua at nc vi khoang 3,000 tn hu. c Cha Maculewicz xac nh: " Tashkent, cac tn hu c hai linh muc dong Phanxico va mot tu s khac hng dan. Bukhara, chung toi co mot linh muc va mot tu s, Fergana va Urgench cung vay, trong khi Samarkand hom nay c phat hien rang khong co linh muc nao".

c Cha giai thch: "So thanh vien cua cong oan thay oi: Moi nam chung toi co nhng ngi lanh nhan b tch Ra toi mi, nhng ong thi, qua trnh di c sang cac nc khac nh Nga, Ba Lan hay Kazakhstan van ton tai. Trong giao x Tashkent, Thanh le khong ch co ngi Cong giao tham d, ma con co nhng ngi c thu hut bi s iep Tin Mng,ho quan sat chung toi va co le sau mot thi gian quyet nh bat au theo hoc giao ly".

c Cha noi tiep: "Chung toi ac biet chu y en viec chuan b cac b tch: Qua trnh chuan b b tch Ra toi keo dai mot nam ri. Chung toi muon chuan b tot cho tat ca, e ho nhan thc c nhng g ho se lanh nhan va y ngha cua viec tr thanh ngi Cong giao. Giao ly cho ngi ln thng ket thuc vao em Phuc Sinh. Nam nay co 9 ngi a lanh nhan b tch Ra toi va rc Thanh The au tien trong le Phuc Sinh, va ngay hom sau, chung toi c hanh b tch Ra toi cho 5 tre em. oi vi chung toi o la mot khoanh khac cua niem vui ln bi v bat chap nhng cuoc ra i lien tuc, cong ong cua chung toi tiep tuc theo cach nao o e phat trien"

"Nhng ngi trng thanh mi lanh nhan b tch Ra toi se c lanh nhan b tch Them Sc vao nhng ngay au thang sau. Chung toi a quyet nh tach biet hai b tch v chung toi muon ho hieu tam quan trong cua b tch Them Sc. Trong nhng ngay nay, thay vao o, 8 em cua khoa giao ly se c Rc Le lan au".

Uzbekistan, 80% dan so tuyen bo ton giao cua ho la Hoi giao, 8% theo Giao hoi Chnh thong Nga va phan con lai cua dan so tuan theo tn ngng ton giao thieu so. (Agenzia Fides 28/5/2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page