Hoi Nhi ong truyen giao:

tre em nc giau giup cho

tre em cac nc ngheo

 

Hoi Nhi ong truyen giao: tre em nc giau giup cho tre em cac nc ngheo.

Roma (Fides 18-05-2018; Vat. 24-05-2018) - "Vi s ra i cua Hoi Thanh Nhi, mot hnh thc s vu mi cung c hnh thanh. S vu nay at an sung cua b tch ra toi trung tam, v ay la nguon mach phat sinh ngha vu truyen giao cua moi Kito hu. Cac em thieu nhi cung co quyen nhan s vu nay cung nh co quyen trao tang s vu nay. ay la lan au tien trong Giao hoi, cac thieu nhi tr thanh nhng ngi truyen giao, ong vai chnh trong viec muc vu, bang s n s khiem nhng cua cac em. 175 nam t khi ra i, Hoi Thanh Nhi thc hien s vu cu vt cac tre em nh chnh cac tre em." o la nhng li ma s Roberta Tremarelli, Tong th ky cua Hoi nhi ong truyen giao, hau than cua Hoi Thanh Nhi, a noi ve Hoi nay nhan dp ky niem 175 nam thanh lap.

Hoi Thanh Nhi do c cha Charles de Forbin Janson thanh lap. Ten cua hoi dien ta y muon cua c cha, la pho thac hoi cho s bao ve cua Chua Giesu Hai ong. c cha Charles de Forbin Janson sinh ra trong mot gia nh Cong giao quy toc, ln len trong bau kh gia nh tran ay niem tin vao Thien Chua va trung thanh vi c Giao hoang va Giao hoi. Ngay t khi con th be, Janson a quan tam en ngi ngheo kho va cac ban be xung quanh. Nam 18 tuoi, Janson gia nhap Hoc vien quan oi va sau o tiep tuc viec hoc tai Paris. Khi Napoleon tr thanh hoang e nc Phap, Giao hoi gap kho khan vi s chong oi Giao hoi va bai giao s. Chnh luc nay, Janson a t choi v tr thanh vien Hoi ong t van quoc gia do chnh hoang e Napoleon bo nhiem va quyet nh tr thanh linh muc e phuc vu Chua va Giao hoi, ac biet la e benh vc c Giao hoang, e tai truyen giang c tin cho nc Phap, luc nay ang chong giao s, va truyen giang Tin mng cho the gii.

Trong thi hoc chung vien, thay Janson thng en nha nguyen cua Hoi Tha sai Paris va thay a quen biet vi cac tha sai. Thay Janson a nghe cac tha sai ke ve hoat ong cua ho tai Trung hoa va ve hang ngan tre em ma cac linh muc va n tu on nhan, cham soc, giao duc, va ra toi va day cac em song cac gia tr Kito giao. Trong thi gian ranh roi, thay Janson day giao ly cho cac thieu nhi tai giao x va day cac em cau nguyen. Thay Janson cam thay mnh that may man khi c cha me day do trong nen giao duc Cong giao. Do o thay khong ngng ngh ve cac tre em khong c ln len trong c tin, ngh en cac em be Trung hoa khong c ai day biet ve Chua. Tinh than truyen giao cua thay Janson cang c them cung co sau khi thay c thu phong linh muc. Nam 38 tuoi, cha Janson c bo nhiem lam giam muc Nancy va ngay lap tc, cha bat au to chc cac buoi tnh tam va hoat ong truyen giao tai tat ca cac giao x trong giao phan. Cha a quang ai phan phat cac tai san cua gia nh mnh va ch gi lai cho chnh mnh nhng g that thiet yeu.

Mot ngay kia, khi c cha Janson vang mat giao phan v cong viec muc vu, nhom chong giao s a cp pha chung vien va ngan can ngai tr ve lai Nancy. The la thi gian lu ay au buon cua c cha Janson bat au. Tuy the, trong thi gian nay ngai tiep tuc suy ngh ve cac nha truyen giao va cac tre em Trung hoa. Sau 3 nam truyen giao tai Bac my, c cha Janson tr ve Phap va tai thanh pho Lyon, cha a gap ba Pauline Jaricot, sang lap vien cua Hoi Truyen ba c tin. c cha Janson a ke vi ba Jaricot cac thao thc cua ngai. c cha la mot trong nhng giam muc Phap au tien thanh lap tai giao phan cua mnh to chc cua Hoi truyen ba c tin va khuyen khch cac linh muc va giao dan nang viec truyen giao qua hoat ong nay.

c cha Janson a gap ba Jaricot lan th hai va ngai a quyet nh bat au mot hiep hoi mi. Nhng g ma ba Jaricot to chc cho ngi ln Phap, th c cha Janson a to chc cho cac tre em tai Phap va tren toan chau Au. Ngai rat vui mng v cac tre em co the giup cho cac thieu nhi ngheo kho, la nhng anh ch em cua mnh, khong ch cac tre em Trung hoa, nhng tat ca cac mien truyen giao tren the gii. Sang kien nay co mot li ch kep: giup vat chat va tinh than cho tre em cac x truyen giao va giup cac em chau Au kham pha nhan c bac ai oi vi ngi khac. Theo gi y cua ba Jaricot, c cha Janson ngh en nhng ieu n gian va nho nho co the giup cac thieu nhi nen thanh. o la mot li cau nguyen ngan hang ngay va mot hy sinh nho moi thang. Chnh qua hai cong cu truyen giao nay ma cac thieu nhi tren the gii co the lien ket vi nhau.

Ngay 19 thang 5 nam 1843, Hoi Thanh Nhi ra i. Hoi Thanh Nhi a gay y thc cho cac tre em chau Au ve nhng nhu cau thieu thon, s ngheo kho cua cac tre em khac, vi mot chieu kch mi cua y thc truyen giao: trao chuyen mot s quan tam va con tim truyen giao ngay t thi th au. Ngay nay, Hoi a c thanh lap tai hn 150 quoc gia khac nhau. Qua tru s cua van phong Tong Th ky quoc te tai Roma, canh Bo truyen giao, cac dang cung nhan c t cac mien tren the gii c dung e ho tr cho hang ngan d an tng tr, giup cho cac tre em tai 5 chau, vi muc ch cung cap cho cac em nhng cong cu can thiet e co the song mot cuoc song vi pham gia, ve the ly cung nh tinh than. Cac lnh vc dan than cua hoi nhi ong la linh hoat va ao tao Kito giao va truyen giao, muc vu cho tre em, giao duc trc khi cac em en trng va trong thi gian cac em theo hoc, bao ve s song."

Tren toan the gii, Hoi Nhi ong truyen giao ang giup cho khoang 20 trieu tre em. Nam 2017, qua Quy Tng tr toan cau c hnh thanh nh s ong gop cua cac em thieu nhi tren toan the gii, Hoi a tai tr cho 2834 d an, vi tong so tien len en 17 trieu 431 ngan 260 o la. V du tai Liban, mot trng hoc c xay dng cho cac hoc sinh thuoc nhng boi canh xa hoi va ton giao khac nhau. S hien dien cua mot trng Cong giao tai mot at nc b xung ot bi chien tranh va khung bo la mot dau ch quan trong cua viec oi thoai va bac ai khong phan biet.

Theo s Roberta Tremarelli, cung qua hoat ong cua Hoi Nhi ong truyen giao, Giao hoi at tnh mau t cua mnh trong viec phuc vu cac tre em va gia nh cua cac em khi cham soc cho cac em nh c Giao hoang Phanxico noi: "en gan e cham en, e nam lay cac em va mang cac em en ni co pham gia cua cac em, giup cac em bc i bang chnh oi chan cua mnh. Hay giup cac em e cac em c tra lai vi cuoc song hang ngay. Hay cham soc cho cac em e cac em co the hoi nhap vao xa hoi." (Fides 18/05/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page