c giao hoang gap

cac tn o Phat giao, Hindu, Jain va Sikh

 

c giao hoang gap cac tn o Phat giao, Hindu, Jain va Sikh.

Vatican (WH 18-05-2018) - Hom th Ba 15 thang 5 nam 2018 cac ai dien cac ton giao: Phat giao, Hindu, Jain, Sikh va Kito giao a tham d mot Hoi ngh trong vong mot ngay, do Hoi ong Toa thanh ve oi thoai Lien ton to chc tai Vatican.

Ngay hom sau, th T 16 thang 5 nam 2018, c giao hoang Phanxico a gap mot phai oan gom cac cac tn o Phat giao, Hindu, Jain va Sikh tham d Hoi ngh noi tren, va mot nhom khac gom mot so ch tang Phat giao cua Thai Lan.

oi thoai va hp tac

Hoi ngh do Hoi ong Toa thanh ve oi thoai Lien ton to chc co chu e "Dharma va Logos - oi thoai va Hp tac trong mot Thi ai phc tap", quy tu khoang 200 ai dien cua cac ton giao Dharma (nhan manh en thc nghiem hn c Tin) co nguon goc An o, cung vi cac Kito hu.

Gap cac ai dien cua cac ton giao Dharma trc buoi tiep kien chung ngay th T hang tuan, c giao hoang cho biet ngai rat vui v ho a en tham d Hoi ngh, va noi rang "oi thoai va hp tac la rat can thiet trong thi ai nh thi cua chung ta", von ay nhng cang thang, mau thuan va bao lc.

c giao hoang noi chung ta can cam n Thng e v "cac nha lanh ao ton giao a tch cc co vo mot nen van hoa gap g, bang cach a ra mot ien hnh ve oi thoai mang lai hieu qua va cung nhau lam viec e phuc vu s song, nhan pham va cham soc thien nhien".

Moi tng quan Phat giao - Cong giao

Trong mot cuoc gap g khac, mot phai oan ch tang Phat giao t Thai Lan a tang c giao hoang mot ban sao cua Kinh tang, c quy ch tang cua chua Wat Pho (chua Phat Nam) dch sang ngon ng ngay nay. c giao hoang cam n va noi rang ay la mot dau ch cu the cua long quang ai va tnh bang hu ma cac Phat t va ngi Cong giao a chia se vi nhau trong nhieu nam qua.

Ve van e nay, c giao hoang Phanxico nhac lai cuoc gap g gia c giao hoang Phaolo VI va Hoa thng Somdej Phra Wanaratana tai Vatican, ma bc chan dung cua v Hoa thng nay ang c treo tai Van phong cua Hoi ong Toa thanh.

c giao hoang thuc giuc cac Phat t va cac tn hu Cong giao tiep tuc lai gan nhau hn, "hieu biet lan nhau hn va ton trong niem tin cua nhau hn, ong thi lam chng ve cac gia tr cong ly, hoa bnh va bao ve nhan pham cho the gii".

(Vatican News, 16/5/2018)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page