Tat ca cac 34 Giam Muc Chile

a ong loai e n t chc

len c Thanh Cha e ngai nh lieu

 

Tat ca cac 34 Giam Muc Chile a ong loai e n t chc len c Thanh Cha e ngai nh lieu.

Roma (Vat. 18-05-2018) - Tat ca 34 Giam Muc Chile trong o co 2 Hong Y, a ong loai e n t chc len c Thanh Cha Phanxico e ngai nh lieu.

Trong tuyen ngon cong bo hom 18 thang 5 nam 2018, cac Giam Muc Chile khang nh rang:

"Sau 3 ngay gap g c Thanh Cha va nhieu gi danh cho viec suy niem va cau nguyen, theo ch dan cua Ngai, chung toi cac Giam Muc Chile muon thong bao nh sau:

"Trc tien, chung toi cam n c Thanh Cha Phanxico v a lang nghe trong tnh hien phu va sa loi huynh e. Nhng nhat la chung toi muon xin loi v nhng au kho a gay ra cho cac nan nhan, cho c Thanh Cha, cho Dan Chua va cho at nc chung toi v nhng lam loi tram trong va nhng thieu sot chung toi a pham.

"Chung toi cung cam n c Tong Giam Muc Scicluna va Cha Jordi Bertomeu v long tan tuy muc vu va ban than cua cac v, cung nh v nhng co gang trong nhng tuan gan ay e tm cach cha lanh nhng vet thng xa hoi va Giao Hoi cua at nc chung toi.

"Chung toi cam n cac nan nhan v s kien tr va can cam cua ho, mac du nhng kho khan rat ln ve phng dien ca nhan, tinh than, xa hoi va gia nh ho a phai ng au, nhieu khi kem theo s khong c thong cam va nhng tan cong cua chnh cong ong Giao Hoi. Mot lan na chung toi xin loi ho va xin ho giup e tiep tuc tien trc tren con ng cha tr nhng vet thng, e co the c lanh.

"Th hai, chung toi muon thong bao rang tat ca cac GM chung toi hien dien Roma, a lam n xin t chc va trao cho TC e ngai t do nh lieu cho moi ngi chung toi.

"Chung toi len ng, vi y thc rang nhng ngay oi thoai chan thanh nay la mot cot moc trong tien trnh thay oi sau am, c c Thanh Cha Phanxico hng dan. Trong niem hiep thong vi Ngai, chung toi muon tai lap cong ly va gop phan cha lanh thiet hai a gay ra, e mang lai mot a tien mi cho s vu ngon s cua Giao Hoi tai Chile, vi trung tam luon luon phai trong Chua Kito.

"Chung toi mong c rang ton nhan cua Chua tai chieu toa rang ngi trong Giao Hoi chung ta va chung toi dan than cho viec nay. Vi long khiem ton va hy vong chung toi xin tat ca mo ngi giup chung toi tien bc tren con ng ay.

"Theo nhng li nhan nhu cua c Thanh Cha, chung toi cau xin Chua, trong gi phut nay tuy kho khan nhng ay hy vong, Giao Hoi c Chua va c Me Cat Minh bao ve.

Ky ten Cac Giam Muc thuoc Hoi ong Giam Muc Chile Roma

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page