Y ngha cua viec trao ao trang

va nen sang trong B Tch Ra Toi

 

Y ngha cua viec trao ao trang va nen sang trong B Tch Ra Toi.

Vatican (Vat. 16-05-2018) - Ao trang va nen sang bieu tng cho pham gia va n goi kito cua tn hu mac lay Chua Kito, c bien oi trong vinh quang cua Thien Chua va luon bc i nh con cai anh sang.

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi may chuc ngan tn hu va du khach hanh hng tham d buoi gap g chung sang th t hang tuan 16 thang 5 nam 2018. Trong bai huan du c Thanh Cha a giai thch y ngha viec tn hu c ra toi mac ao trang va nhan nen sang. Ngai noi: hom nay chung ta ket thuc loat bai giao ly ve B Tch Ra Toi. Cac hieu qua cua b tch nay, vo hnh oi vi oi con mat cua chung ta, nhng hoat ong trong con tim ngi a tr thanh thu tao mi, c dien ta ra ben ngoai bi viec trao ao trang va nen sang.

Sau viec tay ra tai sinh co kha nang tai tao con ngi theo Thien Chua trong s thanh thien ch that (x. Ep 4,24), th ng nhien ngay t cac the ky au la viec mac cho cac ngi mi c thanh tay mot chiec ao mi, tinh tuyen giong s rang ngi cua cuoc song co c trong Chua Kito va trong Chua Thanh Than.

c Thanh Cha giai thch y ngha chiec ao trang nh sau:

Chiec ao trang, trong khi dien ta mot cach bieu tng ieu a xay ra trong b tch, loan bao ieu kien cua nhng ngi a c bien oi trong vinh quang cua Thien Chua.

Mac lay Chua Kito co ngha la g, thanh Phao lo nhac nh ieu o bang cach giai thch au la cac nhan c, ma cac ngi a c ra toi phai vun trong: " Anh em la nhng ngi c Thien Chua tuyen la, hien thanh va yeu thng. V the, anh em hay co long thng cam, nhan hau, khiem nhu, hien hoa va nhan nai. Hay chu ng va tha th cho nhau, neu trong anh em ngi nay co ieu g phai trach moc ngi kia. Chua a tha th cho anh em, th anh em cung vay, anh em phai tha th cho nhau. Tren het moi c tnh, anh em phai co long bac ai: o la moi day lien ket tuyet hao." (Cl 3,12-14).

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi: ca viec trao ngon la lay t nen phuc sinh cung nhac ti hieu qua cua B Tch Ra Toi. V linh muc noi: "Hay nhan lay anh sang Chua Kito". Cac li nay nhac nh rang khong phai chung ta la anh sang, nhng anh sang la Chua Ki to (Ga 1,9; 12,46). La ang t coi chet song lai Ngai a chien thang bong toi s d. Chung ta c mi goi nhan lay anh quang cua Ngai. Nh ngon la cua nen phuc sinh trao ban anh sang cho cac cay nen khac, long bac ai cua Chua Phuc Sinh ot chay con tim cua cac ngi a c ra toi, lam cho chung tran ay anh sang va hi nong.

Ngay t cac the ky au b tch Ra Toi c goi la "viec soi sang" va ngi a c ra toi c goi la "ngi c soi sang"

o chnh la n goi kito: "luon luon bc i trong anh sang nh la con cai cua anh sang, kien tr trong long tin" (x. Le nghi ra toi ngi ln, s.226; Ga 12.36). Neu o la cac tre em, th nhiem vu cua cha me cung vi cac cha me au la san soc, dng nuoi ngon la cua n thanh ra toi ni cac em, bang cach tr giup chung kien tr trong c tin" (x. Le nghi ra toi tre em, s. 73). Viec giao duc kito la mot quyen cua cac tre em; no hng ti viec hng dan chung t t hieu biet chng trnh cua Thien Chua trong Chua Kito: nh vay chung se co the phe chuan mot cach ca nhan niem tin trong o chung a c ra toi" (ibid., 3).

c Thanh Cha noi them trong bai huan du:

S hien dien song ong cua Chua Kito can c gi gn, bao ve va lam n rong ra trong chung ta, no la ngon en soi sang cac bc chan chung ta, la anh sang hng dan cac la chon cua chung ta, la ngon la si am con tim trong viec i tm gap Chua, khien cho chung ta co kha nang tr giup ngi cung i vi chung ta, cho ti s hiep thong khong the phan re vi Ngai. Ngay ay, sach Khai Huyen con noi, "Se khong con em toi na, ho se khong can anh sang cua en, cung chang can anh sang mat tri, v c Chua la Thien Chua se chieu sang tren ho, va ho se hien tr en muon thu muon i." (Kh 22,5).

Viec c hanh B Tch Ra Toi ket thuc vi li kinh Lay Cha, la li kinh cua cong oan con cai Thien Chua. That the, cac tre em c tai sinh trong B Tch Ra Toi se nhan c tran ay n cua Chua Thanh Than trong B Tch Them Sc va se tham d B Tch Thanh The, bang cach hoc biet hng ve Thien Chua va goi Ngai la Cha co ngha la g.

Ket thuc cac bai giao ly ve B Tch Ra Toi toi xin lap lai vi anh ch em li mi, ma toi a dien ta trong Tong huan "Gaudete et exultate" nh sau: "Hay e cho n thanh cua B Tch Ra Toi sinh hoa trai tren con ng nen thanh. Hay e m rong tat ca cho Thien Chua, va hay chon Ngai cho muc ch ay, hay luon luon chon Thien Chua tr lai. ng chan nan nga long, bi v ban co sc manh cua Chua Thanh Than e co the, va s thanh thien noi cho cung la hoa trai cua Chua Thanh Than trong cuoc i ban" (x. Gl 5,22-23) s. 15).

c Thanh Cha a chao cac oan hanh hng hien dien va keu goi hoa bnh cho Thanh a. Ngai noi: Toi rat au lo v cac cang thang tai Thanh a va vung Trung ong gia tang, va v lan xoay bao lc ngay cang khien cho con ng hoa bnh, viec oi thoai va cac cuoc thng thuyet ri xa.

Toi xin bay to s au buon sau xa cua toi oi vi nhng ngi b chet va b thng, va vi li cau nguyen va long tru men toi gan gui tat ca nhng ngi ang au kho. Toi xin nhan manh rang viec s dung bao lc khong bao gi em lai hoa bnh. Chien tranh keu goi chien tranh, bao lc keo theo bao lc.

Toi xin mi moi pha lien he va cong ong quoc te canh tan dan than e cho oi thoai, cong ly va hoa bnh thang the.

Chung ta hay khan nai Me Maria N Vng hoa bnh: c Thanh Cha a cat kinh Knh Mng va moi ngi cung oc. Roi ngai noi them: Xin Chua thng xot chung con!

c Thanh Cha cung gi li chuc mng than hu ti thang chay tnh Ramadan, ma cac tn hu hoi se bat au ngay hom nay. c chi thi gian ac an cua viec cau nguyen va chay tinh nay giup ho bc i tren con ng cua Thien Chua va cua hoa bnh.

Trong cac nhom noi tieng Phap, c Thanh Cha chao ac biet cac ban tre cua giao phan Mans. Ngai cung chao cac oan hanh hng en t cac nc Ecot, Ailen, Ai Cap, ao Maurizio, Indonessia, Canada va Hoa Ky.

Trong so cac nhom noi tieng c, c Thanh Cha chao ac biet oi tuc cau SK Rapid Vienne cua Ao. Ngai cung chao cac oan hanh hng noi tieng Tay Ban Nha, Bo ao Nha, cach rieng Hiep hoi than hu Italia-Brasil. Ngai cau chuc moi ngi ti vui song n thanh cua B Tch Ra Toi, va lam chng cho Chua gia cac kho khan th thach cua cuoc song thng ngay.

Vi cac tn hu A rap, c Thanh Cha ac biet chao tan ai s Ai Cap tai Italia va phai oan Giao Hoi chnh thong a phan Luxor. Ngai khch le moi ngi hay e cho n thanh Ra Toi sinh hoa trai tren con ng nen thanh.

Vi cac oan hanh hng Ba Lan, ngai ac biet chao cac cu chien binh e nh the chien, hanh hng Roma nhan ky niem tran anh tai Monte Cassino, nam Italia. Ngai noi: Noi buon, nh lai chien tranh... Trong the ky qua hai tran chien ln.. va gi ay.. chung ta khong bao gi hoc hieu. Xin Chua tr giup chung ta! Tham canh chien tranh ma anh ch em a song, sc manh tinh than, long trung thanh vi cac ly tng va chng ta cuoc song tr thanh mot li mi goi ngng cac cuoc xung ot hien co tren the gii, va kiem tm cac con ng hoa bnh.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page