An phong thanh cho cha Raghiid Ganni

va 3 pho te Iraq b giet co the c bat au

 

An phong thanh cho cha Raghiid Ganni va 3 pho te Iraq b giet co the c bat au.

Mosul (Fides 14-05-2018) - Bo Phong thanh a tuyen bo Nihil Obstat (khong co g ngan tr) trong viec cho phep bat au tien trnh phong thanh cho linh muc Raghiid Ganni cua Giao hoi Cane Iraq va 3 pho te. Cha Ganni va 3 pho te - Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho va Gassan Isam Bidawid - b giet vao ngay le Chua Thanh Than, 03 thang 06 nam 2007, bi mot ngi co vo kh, Mosul, gan nha th Cane dang knh Chua Thanh Than, sau khi dang Thanh le.

Hom mung 1 thang 5 nam 2018, c Hong y Angelo Amato, Bo trng Bo phong thanh, va c Tong Giam muc Marcello Bartolucci, Tong Th ky cua Bo nay, a ky la th xac nhan khong co ngan tr oi vi viec tien hanh ho s phong thanh cho cha Ganni va 3 pho te b giet cung vi cha, theo tien trnh c quy nh. La th co e cap en yeu cau trc o, vao thang 11 nam 2017, cua c Giam muc Francis Yohana Kalabat cua giao phan Cane thanh Toma Tong o Detroit.

Nguon tin a phng cho hang tin Fides biet rang tham quyen cua an phong thanh, vi s cho phep can thiet t Toa Thanh, a c chuyen t toa tong giao phan Cane Mosul en giao phan Cane co tru s tai Detroit, Hoa Ky. Do tnh hnh bat an mien Bac Iraq va hoan canh kho khan ma tong giao phan Cane Mosul gap phai sau nhieu nam b lc lng Nha nc Hoi giao IS chiem ong, viec tien hanh an phong thanh theo tien trnh c yeu cau cung nh viec thu thap cac chng ta gap nhieu kho khan.

An phong thanh e phong chan phc cho cha Ganni va 3 pho te cung b giet vi cha, trc het co the tuyen bo cha va cac ban la cac v t ao v c tin, se phai xac minh va chng thc rang bon ng vien chan phc la cac v t ao b giet v c tin vao Chua Kito.

Cha Fabio Rosini, giam oc n goi cua giao phan Roma, a noi rang trong cuoc song cua cha Raghiid Ganni, co nhng ieu ch co n Chua mi co the thc hien c... Theo cach con ngi, chung ta ngh rang chung ta ang ng trc mot v anh hung, mot ngi co the lam nhng ieu phi thng, nhng nh the chung ta se gap nguy hiem la bien Kito giao thanh chu ngha anh hung. Mot v t ao khong phai la mot anh hung, nhng la mot chng nhan. Ngai biet ieu o neu an sung hoat ong trong ngai. Trong Giao hoi, cac anh hung gay nen nhng van e, s chia re, cac ca nhan chu ngha, bi v ho noi ve mnh. Ngc lai, cac v t ao noi ve Chua kito, lam chng cho Ngi." (Fides 14/5/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page