Mng ky niem 19 nam

cung hien Nha th Chnh toa Ha Noi

 

Mng ky niem 19 nam cung hien Nha th Chnh toa Ha Noi.


Mng ky niem 19 nam cung hien Nha th Chnh toa Ha Noi, luc 10h00 sang ngay 01 thang 5 nam 2018, c Hong Y Phero Nguyen Van Nhn chu te thanh le ai trieu tai ngoi nha th me cua Tong Giao phan Ha Noi.


Ha Noi (WTGPHN 2-05-2018) - Mng ky niem 19 nam cung hien Nha th Chnh toa Ha Noi, luc 10h00 sang ngay 01 thang 5 nam 2018, c Hong Y Phero Nguyen Van Nhn a chu te thanh le ai trieu tai ngoi nha th me cua Tong Giao phan Ha Noi. Cung ong te vi ngai co c cha Phu ta Lorenso Chu Van Minh va quy Cha trong Giao hat Chnh Toa. Tham d thanh le co quy thay Pho te, quy Tu s nam n va anh ch em giao dan trong giao x.

Trong li m au thanh le, c Hong Y Phero a noi len y ngha cua le cung hien. Le cung hien nhac nh ngi tn hu rang ngoi nha th nay a c xc dau e dang cho Chua cho nen tat ca moi viec c hanh trong ngoi nha th nay eu la thanh thien va hng ve Thien Chua. Goi la nha th Chnh toa v ni nay co ngai toa cua v Giam muc Giao phan v the moi tn hu phai cau nguyen va hp tac vi Giam muc Giao phan va cac cong s vien cua ngai. Cuoi cung la nha th Me cua Tong giao phan nen moi giao dan giao x Chnh toa, can phai tr nen gng mau trong c hanh phung vu, trong i song c tin song ong the hien qua s hiep nhat va yeu thng.

Trong bai giang, c Hong Y Phero a dien giai y ngha t ba bai oc Thanh Kinh, qua o cho thay y ngha cua viec cung hien nha th, phai th phng Chua Cha trong Than Kh va s that nh the nao, va phai song sao e xng ang la en th cua Thien Chua c xay tren a tang la c Kito.

Thanh le a dien ra trong bau kh trang nghiem, bieu lo niem tin song ong va long men thiet tha cua cong oan tham d.

 

Nguon: Tong Giao Phan Ha Noi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page