Trong vc tham xung ot,

cau chuyen ve hy vong va tnh lien i

cua Caritas Siria

 

Trong vc tham xung ot, cau chuyen ve hy vong va tnh lien i cua Caritas Siria.

Siria (Asia news 22-03-2018; Vat. 6-04-2018) - Bc vao nam th tam, cuoc xung ot Syria van tiep tuc giet hai nhng nan nhan vo toi gia nhng ngi dan thng, ke ca tre em. Theo To chc Y te The gii (Oms), 57% benh vien cong Syria a b thiet hai nghiem trong, 37% khong con hoat ong. Va theo so lieu mi nhat, t nhat 12 trieu ngi song trong ieu kien vo cung khon kho cung cc. Mot cuoc khung hoang nhan ao cha tng co ke t The chien th hai, ma nhng ngi phu trach Caritas cua a phng ang co gang giai quyet, mang lai s vien tr va an ui cho ho tat ca nhng g co the. Ke hoach trc tien la giai quyet khan cap ve y te va nha : khoang sau trieu ngi a b buoc phai ri khoi nha cua ho va tm ni an nau hoac tru an tai mot trong nhng ni tru an nam rai rac khap at nc. Mot na trong so nay nam trong nhng khu vc kho tiep can. Trong so nhng ngi ieu hanh to chc t thien Caritas Cong giao co mot so ngi cung ra i vi ho.

Tuy nhien gia nhng au kho cung cc o ngi ta biet c mot so cau chuyen ve nan nhan cua cuoc xung ot, nhng ngi trong thi iem en toi nhat a kham pha c anh sang cua s lien i va ho tr. o chnh la s giup cua cac chuyen gia va cac tnh nguyen vien Caritas hoat ong trong cac trai tap trung.

Rabee Zarife 15 tuoi a chuyen en trung tam thanh pho Damasco, cung vi gia nh, khi bao lc lang cua em ngoai o thu o no ra. Ngi cha qua i khi mot ten la ri vao kho ma ho s hu; em a co gang e cu mnh, nhng em a mat ca hai chan trong cuoc tan cong. Em ke: "Em nam tren mat at va cam thay mot cn au d doi, em khong the hieu nhng g a xay ra vi em". Trong mot khoanh khac, trai tim em ngng ap va nhng ngi ben canh em tin rang em a chet. Em nh lai: "Mot y ta a phu mat em, nhng nhan thay mot c ong nhe cua ban tay em. Ho a mat xa tim bang may kh rung tim va em a song lai". Mot nhom cac nha hoat ong cua Caritas gap Rabee trong benh vien, Damasco, ngay sau tai nan va bat au mot chng trnh vien tr cho em va gia nh: thc pham, quan ao, cham soc y te va ho tr tam ly. Them vao o la xe lan, nang, chan gia - cho phep em co the phuc hoi lai theo mot cach khac, e co the di chuyen va bc i. Ngi me ke: "Mot nam trc con toi giong nh mot a tre, "bo va theo toi" en can ho. No lam trai tim toi tan nat, khi toi nhn thay no khong co chan. Toi khong the dien ta niem vui khi toi nhn thay con toi ng len c nh nhng dung cu gia, tm c mot cach thc t lap mi".

Ty le oi ngheo trong nhng nam xung ot nay a tang len; ngay nay khoang sau tren mi ngi Siria song trong ieu kien khon kho va tham ch khong co tien e mua thc pham va cac nhu yeu pham. Mot trong so o la Nessrine, ngi song Hassakeh, pha ong bac cua at nc. Ngi phu n khong the mua sa bot e nuoi song hai a con sinh oi. Sc khoe cua nhng a tre a tr nen toi te hn va ngi me bat au tuyet vong. Co nh lai: "Tieng khoc cua cac tre em v oi, ngi ta cam thay trong tat ca cac khu pho". Li than van cua nhng ngi yeu uoi lam cho ngi ta cam thay that met moi. To chc Kito giao a phng a bat au cung cap cho ngi phu n sa phu hp vi s phat trien cua tre em, vi s d tr c ban hang thang. Gan ay, mot nhom cac bac s en tham con cua ho va nhan thay rang ho co sc khoe tot. Nessrine nhan manh: "Neu khong co s giup nay, toi a mat cac con hoac toi phai tra n e nuoi song cac con".

Khaled 45 tuoi, xuat than t Aleppo, nhng ong a tron thoat trong thi ky toi tam nhat cua thanh pho pha bac, tam iem dai cua cuoc xung ot, tm ni an nau cung vi gia nh mot huyen ngheo cua Lattakia, mot th tran ven bien di s kiem soat cua chnh phu. Ong giai thch: "Chung toi a phai chay tron khoi Aleppo bi v tnh hnh rat kho khan. Lattakia, chung toi a gap nhng tnh trang tam ly khung khiep, vi cac van e ve sc khoe va tai chnh; va chung toi khong co ni tru ngu nao khac ngoai mot phong nho, di cau thang cua mot toa nha. That khong may, mot ca so nho e cho chung toi mot chut khong kh hoac anh sang trong ngay tham ch ong cung khong co ". Caritas a giup gia nh nay bang cach ong gop vao viec tra tien thue can ho ln va khang trang hn, trong mot khu vc an toan va ni ho co the tan hng anh sang ban ngay. Khaled ket luan: "Ho la anh sang, ho a bc vao cuoc song cua chung toi cac nhan vien cua Caritas ".

Abu Malek, 75 tuoi, song trong leu vi v va ho ang phai au tranh e c cham soc y te. Ho giai thch: "Chung toi ln tuoi va moi thang chung toi can thuoc, nhng o la mot viec lam kho khan v chung toi con phai au tranh e bon gop thc an hang ngay". Cac nha hoat ong Cong giao a a ong vao trong mot chng trnh ho tr cham soc y te, cung cap cho cac nhu cau c ban. Ong nhan manh: "Toi khong biet lam the nao e cam n ho, bay gi chung toi khong phai lo lang ve bat c ieu g".

So nan nhan cua cuoc xung ot tan pha nay tiep tuc phat trien cung vi thi gian. Ban ieu hanh Caritas nhan manh: "Mac du con so cac nan nhan gia tang nhng oi vi chung toi cac nan nhan khong phai la con so, ho la nhng gng mat, chnh v the chung toi phai tr giup ho vi tat ca kha nang cua chung toi e gia bong toi cua bao lc ho tm c anh sang cua niem hy vong va tnh lien oi cua Kito giao". (Asia News 22/03/2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page