Y cau nguyen cua c Thanh Cha

trong Thang T nam 2018:

Cau nguyen cho gii hu trach ve nen kinh te

 

Y cau nguyen cua c Thanh Cha trong Thang T nam 2018: Cau nguyen cho gii hu trach ve nen kinh te.

Vatican (Vat. 6-04-2018) - Trong thang t nam 2018, c Thanh Cha ac biet mi goi cau nguyen cho gii hu trach ve nen kinh te, e ngi ta biet at trong tam vao con ngi ch khong ch v li nhuan.

c Thanh Cha Phanxico noi:

Nen kinh te ng ch biet co gang tao nen li nhuan bang cach cat giam ngi lao ong, va do o tang them nhng ngi b loai tr.

Nen kinh te phai i theo con ng cua cac nha lanh ao doanh nghiep, cac nha chnh tr, cac nha t tng, cac nha lanh ao trong xa hoi biet at con ngi ni u tien hang au, va lam moi ieu co the e am bao co cac c hoi viec lam xng ang.

Chung ta hay cung nhau len tieng, e yeu cau cac nha kinh te biet can am t choi nen kinh te loai tr con ngi, va biet cach m ra nhng con ng mi.

 

T Quyet, SJ

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page