Khong huy bo

ban thiet ke cua Thien Chua

 

Khong huy bo ban thiet ke cua Thien Chua.

Panama (Osservatore romano 10-03-2018) - Lan th ba ke t nam 2016, hang ngan cong dan, chu yeu la Tin lanh va Cong giao, a bieu tnh mot cach on hoa tren cac ng pho Panama e nhac lai tam quan trong cua viec bao ve gia nh truyen thong nh la hat nhan c ban cua xa hoi va t choi cai goi la "cuoc hon nhan bnh quyen". Ho thc hien ieu nay e len tieng cho viec bao ve s song, gia nh, t do ton giao, quyen giao duc con cai cua cha me theo nguyen tac va tn ngng cua ho; chong pha thai, chong ap at he t tng gii va viec the che hoa hon nhan gia ngi cung gii.

Cuoc tuan hanh ve s song va gia nh do Lien minh Panama trieu tap chnh la phan ng cua viec cong bo y kien t van cua Toa an My ve nhan quyen - tra li ve s hoi thuc cua Cong hoa Costa Rica lien quan en tnh hp phap cua cac cuoc hon nhan bnh quyen - se c xem xet bi Toa an toi cao trong nhng tuan gan ay e noi co hoac khong hp phap hoa cac quan he ong gii Panama.

Juan Francisco de Guarda Brin, Chu tch cua Lien minh Panama ve s song va gia nh a bay to hy vong rang he t tng kieu nay se khong c the che hoa at nc thong qua "cac giai thch khat khe" cua Hien phap, bi v he t tng nay "chong lai nguyen tac, tap quan va cac hiep c quoc te a c Panama thong qua ". Cac nha to chc nhan manh rang cuoc tuan hanh khong co y ngha ton giao hay chnh tr, nhng ch c trieu tap e bao ve gia nh t nhien va ch trch viec pho bien mot so sach giao khoa trong cac trng hoc (theo bao cao cua ai dien cua Hoi phu huynh), muon cong khai ly thuyet ve gii. Gerald Cumberbatch, lanh ao cua Cong oan Tong o Hosanna (nhom Tin Mng) tuyen bo: "Thong iep cua chung toi oi vi cac nha cam quyen la gia nh phai c bao ve phu hp vi ke hoach cua Thien Chua va khong b xam pham, ran nt bi cuoc hon nhan bnh quyen". Jose Alberto Alvarez, cu chu tch cua Hoi luat s quoc gia noi: "Cung vi gia nh truyen thong, bao ve cac gia tr Kito giao, co ngha la "t choi nhng hanh vi ngoai quoc".

Toa an Toi cao phai xem xet mot so cau hoi ve tnh khong hp hien cua ieu 26 cua Bo luat Gia nh, nh ngha hon nhan la s ket hp gia nam va n. ac biet, phai quyet nh chap nhan hay khong yeu cau cua mot cap v chong ong tnh ngi Panama ket hon Hoa Ky tuyen bo rang hon nhan cua ho se c cong nhan Panama.

Gan ay cac Giam muc a nhac lai rang "viec thuc ay va bao ve c cau gia nh la mot nhiem vu va moi quan tam thng xuyen, khong ch khi no b e doa bi cac lanh vc muon ap at mot y thc he trai vi ban chat con ngi". (Osservatore romano 10-3-2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page