Lch s 60 nam thanh lap

Lien Tu S Roma

 

Lch s 60 nam thanh lap Lien Tu S Roma.

Roma (Vat. 12-03-2018) - Sang th bay mung 3 thang 3 nam 2018, 33 Giam Muc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam a vieng mo thanh Phero, va luc 8 gi a dang thanh le tai nha nguyen Ngai Toa Thanh Phero m au cho tuan le hanh hng vieng mo hai Thanh Tong o va tham Toa Thanh. Thanh le do c Cha Giuse Nguyen Ch Linh Tong Giam Muc Hue, Chu tch Hoi ong Giam Muc, chu s. Cung ong te vi cac c Cha co hn 60 Linh Muc Viet Nam trong o co 6 Linh Muc th ky cua ba giao tnh tai que nha, trc s tham d cua 150 n tu, chung sinh va anh ch em giao dan, trong o co mot so tn hu hanh hng ngi Viet.

Tiep en moi ngi a ve trng Thanh Phaolo e tham d van nghe mng Xuan va d tiec do cac Giam Muc khoan ai. Ky yeu mng 60 thanh lap Lien Tu S Roma cung a c trao tang cac c Cha va cac thanh vien Lien Tu S. Ngo li chao mng cac c Cha, c Ong Gioan Baotixita Pham Manh Cng, Chu tch Lien Tu S Roma nien khoa 2017-2019, a bay to niem vui sung cua moi ngi c gap g cac Chu Chan trong dp cac ngai en Roma vieng mo hai thanh Tong o va tham Toa Thanh. ay la dp cac thanh vien Lien Tu S Roma c song tnh hiep thong vi Giao Hoi va Que Hng Viet Nam, nhat la trong dp Lien Tu S Roma mng ky niem 60 nam thanh lap. Cach rieng oi vi nhieu Giam Muc a tng la cu thanh vien cua Lien Tu S, ay cung la dp song lai cac ky niem cua thi tu hoc tai Roma.

Nhan dp nay chung toi xin gi ti quy v oi dong lch s cua Hoi Lien Tu S Roma.

Neu tnh t nam chnh thc thanh lap (1957), nam va qua (2017) Lien Tu S Roma tron 60 tuoi. Nhng that ra trc nam 1957, trong thi gian gan 40 nam, cung a co mot so linh muc va tu s c gi i tu hoc tai Roma. Co the chia lch s Lien Tu S Roma thanh ba giai oan chnh: giai oan I (1919-1956) la giai oan tien than cua Lien Tu S Roma; giai oan II (1957-1975) t ngay thanh lap cho ti bien co 30-4-1975; giai oan III (1975-2007) t khi at nc thong nhat cho ti thi iem lam cuon Ky Yeu 50 nam; va giai oan IV (2007-2017) t nam 2007 cho ti nay.

 

Giai oan I: tien than cua Hoi Lien Tu s Roma t 1919 en 1956

Tai Palazzo di Propaganda Fide

Trong cac nam 1918-1919 a co mot so linh muc thuoc cac giao phan Hue, Ha Noi, Phat Diem, Quy Nhn va Sai Gon, c gi sang du hoc Roma, trong o co c Tong Giam Muc Phero Maria Ngo nh Thuc. c Cha Ngo nh Thuc la v a xng xuat va lap ra "Hoi Alma Mater" nham co vo cac chung sinh theo hoc tai Trng Truyen Giao va ra ve hoat ong tai cac nc tren the gii. T "Alma Mater" van c phat hanh cho ti nay. Toa nha ni cac sinh vien , hoc va chu chc la Dinh Bo Truyen Giao tai Piazza di Spagna hien nay.

Tai Collegio Urbano

Viec gi sinh vien sang Roma tiep tuc tien hanh eu an theo nhu cau cua cac giao phan. Vi so sinh vien gia tang Bo Truyen Giao quyet nh xay Trng Urbano, tren at cua mot nha thng tam than cu. T nam 1927 cac sinh vien c ngu tai Trng Urbano va hoc tai ai Hoc Urbaniana.

Trong so cac sinh vien co: c Cha Phero Maria Pham Ngoc Chi, c Cha Simon Hoa Nguyen Van Hien, c Cha Phaolo Nguyen Van Bnh, c Cha Giuse Le Van An, cac cha Phero Vu Kim ien Be tren Convitto Vietnamita, Luca Tran Van Huy (bao huynh cua c Ong Tran Van Kha), c ong Vinh Sn Tran Ngoc Thu, vv...

Trong thi ky nay vao mua he, cac chung sinh ra ngh tai Castel Gandolfo va co cac sinh hoat chung nh viet cac bai khao luan ve than hoc, triet ly, muc vu vv... vi chu ch xay dng tinh than lam viec chung e khi ve Viet Nam se de dang cong tac vi nhau hn. Anh em cung thanh lap "Hoi Le Bao Tnh" va mot tu sach, va cho ra t "ng Song" la t bao viet tay nho, khoang 50 trang, chuyen cho nhau oc. Trong bai viet cac v goi nhau la "ong". Mot so cac tai lieu viet tay nay, vi cac net ch bang mc rat ep, con c lu gi di ham th vien cua ai Hoc Urbaniana hien nay.

Tai Collegio San Pietro

e ap ng cac nhu cau gia tang nam 1946 Bo Truyen Giao cho xay them Trng Thanh Phero tren khu at do Hiep Hoi Thanh Phero mua lai cua n ba tc Casale, va nam o co tam sinh vien linh muc Viet Nam au tien nhap trng.

Cac Dong Tu

Tu s au tien dong a Minh sang du hoc Roma la c Cha aminh Hoang Van oan. T nam 1951 tr i cac tu s aminh c gi sang Roma eu an hn.

Trong thap nien 1930 Dong Chua Cu The cung gi ngi sang du hoc Roma trong co co Cha Chan Tn.

 

Giai oan II: t nam thanh lap 1957 en 1975

Thanh lap Lien Tu S Roma

Hoi Lien Tu s Roma c thanh lap tai Collegio San Pietro trong nien khoa 1957-1958, do cac c Cha aminh Nguyen Van Lang, Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan va Phaolo Huynh ong Cac, khi xng. Cac linh muc thanh vien trong nien khoa o va cac nien khoa tiep theo thuoc cac giao phan Bui Chu, Phat Diem, Ha Noi, Bac Ninh, Hai Phong, Hng Hoa, Thai Bnh, Thanh Hoa, Vinh, Hue, a Nang, Quy Nhn, Can Th, Long Xuyen.

V hoan canh at nc cac linh muc du hoc khong the tr ve giao phan goc cua mnh mien Bac c nen Bo Truyen Giao khuyen gia nhap mot trong cac giao phan mien Nam.

Vi nhu cau gia tang nam 1960 Bo Truyen Giao cho xay them Collegio San Paolo e nhan cac sinh vien triet hoc, va danh Collegio Urbano cho sinh vien than hoc. Trong thi ky nay so cac thay Viet Nam c khoang tren di 30.

Cung co cac tu s nh thay Dominico Nguyen Khoat at, Dong a Minh, thay Placido Nguyen Van Dien, Dong Chua Cu The va thay Romualdo Tran Van Phien, dong Xito.

Cac n tu thuoc nhieu dong khac nhau gia nhap Lien Tu S Roma va cung gi cac nhiem vu trong Ban Chap Hanh nh: ch Jean Tran Th Ngoc Anh dong Saint Paul de Chartres lam Pho Chu Tch thi Cha Chu Tch Tran nh T; ch Sabina Tuyet cung dong Saint Paul de Chartres lam Thu Quy di thi cha Chu Tch Nguyen Cong oan; ch Maria Hoang Th Le dong Men Thanh Gia Tha Sai Hue lam Pho Chu Tch va ch Maria Tran Th Xuan Hien dong Con c Me Phu Ho lam Thu Quy thi c Ong Chu Tch Tran Van Kha; ch Cecilia Pham Th Tien lam Trng Ban Thanh Nhac va Van Nghe trong nhieu nam.

Muc ch cua Lien Tu S Roma la that chat moi day lien ket yeu thng va tao dp e gap g nhau. ieu 2 ban Noi Quy c chap thuan ngay 19-11-1962 ghi nh sau: "Lien Tu S Roma nham muc ch lien lac gia cac Anh Ch Em Tu S Viet Nam tai Roma, e gay tnh tng than cong tac trong hien tai va tng lai".

Sinh hoat

Hoi tiep on cac cac thanh vien linh muc, chung sinh va nam n tu s ti Roma tu hoc hay lam viec. Dan dan cac sinh hoat cua hoi do cac chung sinh Trng Truyen Giao am trach. Cac thay lam Chu Tch va am trach cac tieu ban Thanh Nhac va Van Nghe. Thay Giuse Hoang Minh Thang a lo ve Thanh Nhac va Van Nghe trong nhieu nam.

Hoi thng xuyen to chc cac buoi hop vao au nien khoa, thng la cuoi thang 9 au thang 10; mng Tet Nguyen an thang gieng hoac thang hai; va hop cuoi nam vao au thang nam. Ngoai ra con co cac buoi hop ac biet moi khi co cac bien co ln, cac Giam Muc Viet Nam en Roma, tan phong Giam Muc, chu chc Linh Muc, Vnh The vv... Vao gia thap nien 1990 di thi c Ong Tran Van Kha lam Chu Tch co them buoi gap g trong mua Vong e mng le Giang Sinh trc, va ngay tnh tam trong mua Chay.

Hoi cung to chc mot Th Vien Viet Nam mang ten "Th Vien Le Bao Tnh" tai Trng Truyen Giao, e cac hoi vien tham khao khi can lam luan an ve Viet Nam, cung nh oc them e biet ve lch s van hoa Viet Nam va e khoi quen tieng Viet. Phan ln sach do cac cu hoi vien t Viet Nam gi bieu, trong o co cac cha Tran Phuc V va Tran Phuc Nhan, hay do hoi mua va do cac sinh vien ri trng e lai, khien cho th vien them phong phu. D nhien, ngoai cac sach tham khao cung co nhieu tieu thuyet va chuyen kiem hiep na. Sau nam 1977 Th Vien Le Bao Tnh a c a xuong Th Vien chung cua ai Hoc Urbanina cung vi Th Vien Tau va Th Vien Nhat.

Hy vong trong tng lai gan, vi s ho tr cua c Ong Giuse inh c ao va cha Anton Bui Kim Phong Phu ta Giam oc Trung Tam Van Hoa A chau, cac linh muc tu s nam n sinh vien Viet Nam phuc hng va phat trien Th Vien Le Bao Tnh cho cac the he tng lai.

Hoi Lien Tu s Roma cung cho ra t "Lien Ket", anh may quay roneo, gom tin tc xa gan, mot t bai khao cu, tng thuat cac sinh hoat chung, S Tao Quan au nam "choc gheo" v nay v kia, ac biet la cac cha, cac thay co tuoi va cac ch. Co nhng tay viet nghch ngoi, chuyen nhai giong van kinh bon va giao ly ngay xa, hay giong van va li ban cua tieu thuyet kiem hiep khien ngi oc ci "t ruot va sa nc mat". Ai cung s b neu danh, nhng khi c len bao, th lai "thch ch en ngu khong c". Vao thi c Ong Nguyen Van Phng lam Chu Tch, Co Ket lam Pho Chu Tch va cha Vu Thanh lam Th Ky, thay Co at Dong a Minh va Me Huy Dong Men Thanh Gia Phat Diem, la hai nhan vat hay c nhac ti nhat. Mua he Thay Co i tham con cai Tay Ban Nha hay My, lam g moi ngi eu biet ca. Ca nhng chuyen Cha Kha dan Thay ng co cho Co Ket biet, rot cuoc Thay Co cung dan Co Ket ng co noi vi ai, va the la ban dan thien ha eu biet het qua t Lien Ket.

Vao nhng nam trc 1975 khi cha Nguyen Cong oan lam Chu Tch, c ong Nguyen Van Phng lam Pho Chu Tch va ch Sabine Tuyet lam Thu Quy, Lien Tu S Roma sinh hoat rat manh me. Cha oan thng xuyen lan loi i xe bus ti tham anh ch em cac nha khac nhau, khien cho tnh oan ket gan bo c tham thiet hn.

 

Giai oan III: t 1975 en 2007

Bien co nam 1975 tao ra mot hoan canh mi cho cac linh muc, chung sinh tu s Viet Nam tai Roma. Mot ang v ai cung thay rang t nay mien Nam ang i vao mot giai oan kho khan, nh a xay ra tai mien Bac t nam 1945 tr i. ang khac ngay tr ve khong con na va viec lien lac vi que nha, giao phan, dong tu se rat kho khan. Them vao o vien tng lam viec nc ngoai cung phc tap, khong de dang, v la ngi la canh, tieng noi, tam tnh, phong tuc, tap quan... Biet cac lo au ay, Bo Truyen Giao cung nh Be Tren cac Dong khuyen khch nang e moi ngi hoc cho xong, va neu can se c giup trong moi trng lam viec.

Trong boi canh mi o Lien Tu S Roma tiep tuc ay manh hoat ong nang nhau nh nhng ngi tha hng khong ngay ve. Tuy nhien, so hoi vien ngay cang giam, v t Viet Nam khong con ai c gi qua tu hoc na. Hoi hau nh tan dan, ch con lai t v co cong viec lam tai Roma. Cac anh ch a hoc xong th tm en cac nc khac lam viec muc vu. T nay sinh hoat cua Lien Tu S do cac Linh Muc con lai lam viec trong cac Bo cua Toa Thanh hoac cac Dong tu, am nhan. Tuy cac sinh hoat van c duy tr eu an, nhng Lien Tu S dan dan gia i.

Sau nam 1979 lan song vt bien ao at xay ra khien cho nhieu chung sinh cung theo than nhan gia nh ra i en cac nc khac. Bo Truyen Giao a tiep nhan nhng chung sinh muon tiep tuc theo uoi n goi linh muc cua mnh. T o Lien Tu S Roma lai co them nhieu thanh phan tre trung hn. Sau nay co them nhieu linh muc sinh vien trieu va dong t cac nc khac sang Roma tu hoc khien cho so thanh vien ong hn, nhng cung khong em lai cho Lien Tu s Roma nhieu sinh kh.

Cho ti gia thap nien 1980 nhiem ky cua Ban Chap Hanh ch keo dai 1 nam. Nhng sau o viec bau Ban Tan Chap Hanh gap nhieu kho khan, v co nhieu v c bau "choi ngoay ngoay" khong chap nhan. Nhieu v trong buoi hop au nam sinh hoat t dng bien mat "tng la i lac phai i bao canh sat", te ra v s b bau lam Chu Tch hay thanh vien Ban Chap Hanh. Sau o moi ngi a ong y keo dai nhiem ky la 2 nam e tranh canh "day nay khung hoang ng tim".

Khi Cha Tran Van Kha lam Chu Tch va Cha Cao Minh Dung lam Th Ky, t "Lien Ket" c tai ban vi ten mi la t "Lien Lac Thong Tin Lien Tu s Roma", vi hnh thc va noi dung rat khiem ton, anh may va fotocopi. Sau o no tr thanh "Ban Tin Lien Tu S Roma" anh vi tnh va fotocopi. Di thi cha Hoang Minh Thang lam Chu Tch, ch ao Th Thu Thuy OP lam Th Ky, "Danh Sach LTSR" va "Ban Tin LTSR" co hnh thc hoan toan mi me, va c trnh bay ep hn, nh cong sc va hy sinh cua Ch ao Thuy. T nhieu nam nay, "Ban Tin Lien Tu S Roma" c gi cho cac hoi vien qua he thong Internet.

Tuy nhien, bien co 30-4-1975 a khien cho Lien Tu S Roma va Giao Hoi tai Viet Nam ong gop nhan lc cho mot so c quan trung ng cua Toa Thanh, va cac ai Hoc Giao Hoang: Cac c Ong lam trong cac Bo; cac cha va cac ch phuc vu cho hai Chng Trnh Viet Ng Veritas va Vaticang; cac Linh Muc dong trieu giang huan tai cac ai Hoc Urbaniana, Angelicum, Antonianum, Regina Mundi, Castel Gandolfo, va gi cac chc Phan Khoa Trng hoac Pho Giam oc Trung Tam Linh Hoat Truyen Giao Quoc Te (CIAM).

Nam 1994 anh dau mot khuc re mi vi bon Linh Muc au tien t Viet Nam sang du hoc, hai v t mien Bac la Cha Giuse ang c Ngan (Ha Noi), Cha Phanxico Xavie Vo Thanh Tam (Vinh), va hai v t mien Nam la Cha Phero Pham Ngoc Phi (Nha Trang) va Cha Stephano Tri Bu Thien (Can Th).

Trong cung nam o cung co gan 10 Linh Muc khac t Hoa Ky va Lao sang tu hoc. Va trong cac nam ke tiep so linh muc trieu va dong cung nh cac n tu Viet Nam hay cac ni khac en Roma ong hn. ac biet so cac n tu t Viet Nam sang tu hoc gia tang manh me trong cac nam 1996-1998, khien cho "n thnh nam suy". Nhng trong cac nam 2005-2007 so cac Cha va cac Thay t Viet Nam hay cac ni khac en Roma tu hoc tang nhanh lai khien cho "nam thnh n suy", va nang tong so cac hoi vien len xe xch 200-230 ngi. D nhien con so nay van con qua be nho, so vi nhu cau ao tao giang huan va tong o muc vu to ln cua Giao Hoi tai Viet Nam cung nh tai cac ni khac tren the gii. Hy vong trong tng lai Lien Tu S Roma co the vui mng on tiep nhieu hoi vien hn na.

Tuy nhien, phai cam ta Chua v Lien Tu S Roma c hoi sinh vi cac hoi vien rat tre trung, hang hai, sinh ong va a tai. Phan ong gop cua moi ngi, ac biet cua cac Cha cac Thay va cac Ch Don Bosco, cac Ch Men Thanh Gia Phat iem, cac Ch Gia nh Hong an Thien Chua, cac Ch sinh vien Foyer Phaolo VI va Trung Tam Giubileo khien cho cac buoi sinh hoat, ac biet la cac buoi van nghe mng Xuan ngay cang mang sac thai "nghe nghiep" va ti vui hng khi.

Khong the ket thuc oi dong lch s Lien Tu S Roma ma khong nhac en niem vui va hanh phuc ln lao cua nhng ngi con song xa que hng nhng c lien ket vi Giao Hoi Me mot cach ac biet khang kht. Nhp cau noi ket ay c the hien va cung co qua s hien dien khch le cua cac Hong Y va Giam Muc Viet Nam trong cac chuyen vieng tham Toa Thanh hay tham d cac cuoc hop cua cac c quan trung ng Toa Thanh hoac Thng Hoi ong Giam Muc. Chnh trong nhng dp gap g nay Lien Tu S Roma biet c cac kho khan, thach o au lo, cung nh nhng niem vui an ui hy vong va nhng tien trien cua Giao Hoi va que hng dan toc.

ang ghi nh la s hien dien cua c Cha Giuse Maria Trnh Van Can, Giam Muc Pho Ha Noi, tai Thng Hoi ong Giam Muc The Gii nam 1974. Sau hn 20 nam ong kn ay la lan au tien mot Giam Muc mien Bac en Roma tham d sinh hoat cua Giao Hoi Hoan Vu. Nam 1980, lan au tien trong lch s, Hoi ong Giam Muc Viet Nam thong nhat sang Roma vieng mo hai Thanh Tong o va tham Toa Thanh, ch tr c Cha aminh Le Hu Cung vang mat. Trong lan "Ad Limina" nam 1985 ch co c Hong Y Trnh Van Can, c Tong Giam Muc Nguyen Van Bnh va c Cha Huynh ong Cac. Trong hai lan "Ad Limina" 1990 va 1995 co ay u hau het cac c Cha trong Hoi ong Giam Muc, ch thieu 4 c Cha Huynh Van Nghi, Nguyen Van Nam, Le Phong Thuan va Nguyen Van Nhn.

ac biet Lien tu S Roma a c tham d cac le nghi vinh thang 5 Hong Y cua Giao Hoi Viet Nam: c Hong Y Giuse Maria Trnh Nh Khue (1976), c Hong Y Giuse Maria Trnh Van Can (1989), c Hong Y Phaolo Giuse Pham nh Tung (1995), c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan (2001) va c Hong Y Gioan Baotixita Pham Minh Man (2003).

Ngoai ra Lien Tu S Roma cung a c han hanh gop phan trong mot so bien co quan trong nh le ton phong Hien Thanh 117 V T ao Viet Nam (19-6-1988), le phong chan Phc cho Thay Giang Anre Phu Yen (5-3-2000) va ai hoi Hoi Ngo Niem Tin (24-27/7/2003).

e song tnh hiep thong tren ay mot cach cu the cac hoi vien Lien Tu S Roma co truyen thong nhan mot ngay trong tuan e cau nguyen cho Giao Hoi va que hng Viet Nam. Va hang nam vao p mng Xuan moi ngi tang mot chut qua tng trng goi la "hai loc cho Giao Hoi va que hng Viet Nam". So tien nay c bo vao "Quy Giao Hoi Viet Nam". Dp mng Xuan inh Hi "loc cho Giao Hoi va que hng Viet Nam" c hn 1,000 Euros. Ngoai ra hang ngay t gan 30 nam qua co s ong gop am tham cua cac anh ch em trong hai Chng Trnh Viet Ng Vaticang va Veritas, cung nh nhng giup khac theo cac yeu cau Giao Hoi t Viet Nam gi sang.

Ben canh cac tin vui cung co cac tin buon. Nam 2002 Lien Tu S Roma mat i ba v an anh ang knh: c Ong Vinh Sn Tran Ngoc Thu (16-7-2002), c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan (16-9-2002) va cha Phero Tran oan Ket (30-12-2002).

Nam 2007, Lien Tu S Roma xuat ban cuon Ky Yeu 50 nam.

 

Giai oan IV: t 2007 en 2017

Vi so cac Linh Muc, tu s nam n tu hoc gia tang, hau nh nam nao cung co vai v Tan Tien S hay Tan C Nhan. Cac v a hoc xong t gia gia nh Lien Tu S Roma ve nha lam viec. Cac v mi ti the cho cac lp an anh an ch e lai. Ngoai cac cha thuoc cac giao phan va cac dong quoc te nh a Minh, Phanxico Vien Tu, Chua Cu The, dong Ten, Don Bosco, Anh Em Hen Mon, Ngoi Li, Vinh Sn, Camillo, Hien Sinh c Me Vo Nhiem, Tha Sai c Tin, ao Binh Chua Kito, an Vien Bien c Thien An, Xito Chau Sn, Xito Phc Sn, dong Truyen Giao thanh Carolo Scalabrini, Tu hoi truyen giao Thanh Vinh Sn, con co cac cha cac thay dong Cat Minh, Thanh The, Thanh Tam Chua Giesu, Chua Ba Ngoi, Gioan Thien Chua, Bien c, cung nh cac thay thuoc nhieu giao phan va dong tu Viet Nam. Cung co mot so v en t Na Uy, Uc, an Mach, Hoa Ky.

Ve phia cac ch ngoai cac dong quoc te nh a Minh, thanh Phaolo thanh Chartres, Tieu Muoi Chua Giesu, Con cai c Me Phu Ho, Terexa Calcutta, Tha Sai Phan Sinh Assisi, Gioanna Antida Thouret, Phan Sinh Tha Sai c Me, Tan Hien Chua Thanh Than, Camelo, Thanh Clara Assisi, Ba Ngoi Rat Thanh, Phan Sinh Elidabet, Tha sai Ursuline Thanh Tam, N tu Tha Sai c Tin, c Ba Truyen Giao, N Tu Chua Ba Ngoi Rat Thanh, N Ty Thanh Tam Chua Giesu, Gia nh Hong An Thien Chua, N tha tac cac benh nhan thanh Camillo, N tu Camelitane, Bac ai trong moi s, N Ty Thanh Tam Chua Giesu. Them vao o la cac ch Men Thanh Gia, aminh, Man coi cac giao phan, Khiet Tam c Me vv..

Hoa trai au tien cua the he cac linh muc tu hoc la ba Giam Muc mien bac cac c Cha Chu Van Minh, ang c Ngan, Vu Tat, va c Cha Tri Bu Thien mien nam. Trong thap nien 2007-2017, Lien Tu S Roma lai vui mng c tin cac cha cu thanh vien c bo nhiem lam Giam Muc Viet Nam: c Cha Nguyen Nang, c Cha inh c ao, c Cha Nguyen Van Manh, c Cha Nguyen Anh Tuan. ac biet, cha Nguyen Van Long OFMConv c bo nhiem lam Giam muc phu ta goc Viet Nam au tien Uc (tong a phan Melbourne) va sau o lam Giam muc chnh toa a phan Parramatta (Sydney). c Cha Vinh Sn Nguyen Manh Hieu, Giam Muc Phu Ta Tong giao phan Toronto Canada.

Vao cuoi thang 12 nam 2011 c Ong aminh Vu Van Thien giam oc Foyer Phat Diem a ve nha Cha. Thanh le tien biet c Ong a c c hanh ngay mung 4-1-2012 trong san nha Quan Ly Phat Diem do cha Gioan Tran Manh Duyet tan giam oc chu s.

S kien Cha Giuse Bui Cong Trac c ch nh lam Pho giam oc Trng truyen giao quoc te thanh Phaolo (2012-2016) cung la mot tin vui cho Lien Tu S Roma, v cung t o Trng Thanh Phaolo la ni duy nhat co u cho tr thanh ni sinh hoat cua cong oan Viet Nam Roma trong cac ngay le. Cha Trac a gia t Lien Tu S Roma e ve lam Giam oc ai chung vien Thanh Giuse Sai Gon.

Sau may chuc nam lam viec tai Bo Phung T va Ky Luat B Tch (1978-2008) nam 2009 c Ong Phanxico Borgia Tran Van Kha a t gia Roma e ve hu tai Viet Nam ong thi giup Giao Hoi que nha. c Ong a qua i ngay 17-11-2017 va qua. Nam sau o c Ong Barnaba Nguyen Van Phng, sau hn 40 nam lam viec tai Bo Truyen Giao, cung t gia Roma ve hu tr tai Vnh Long. Hien c Ong la Cha Chnh giao Phan.

Trong cac ngay cuoi thang gieng 2018 sau 20 nam lam viec tai Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh c Ong Phaolo Phan Van Hien cung a t gia giao o va Lien Tu S Roma e ve lam viec tai tong giao phan Los Angeles ben Hoa Ky.

Ngoai cac lan c gap g cac Giam Muc Viet Nam qua vieng tham mo hai Thanh Tong o Phero Phaolo, Lien Tu S Roma a vui mng tham d cac le nghi vinh thang Hong Y va ta n cua c Tong Giam Muc Phero Nguyen Van Nhn ngay 14-2-2015.

Trong nam 2015 Lien Tu S Roma cung vui mng co them c Ong Phero Bui ai thuoc Hoi ong Toa Thanh Cor Unum ong Tam, va nam 2016 c Ong Gioan Baotixita Pham Manh Cng lam viec trong Hoi ong Giao Hoang ve van ban luat. Ngoai ra, cung nam o (2016), Lien Tu S Roma cung vui mng c tin cha Toma Nguyen nh Anh Nhue 46 tuoi c bo nhiem lam Vien trng ai hoc Seraficum va la vien trng tre nhat trong cac ai hoc Roma.

Mng 60 nam thanh lap Lien Tu S Roma la dp e cac thanh vien cung nhau dang li chuc tung cam ta Thien Chua a cho mnh co c hoi en Roma e song nhng thang nam hu ch va hanh phuc tai trung ng Giao Hoi Hoan Vu va co c may tu hoc hau sau nay phuc vu Giao Hoi tai que hng Viet Nam cung nh tai cac ni khac tren the gii. ay cung la dp khch le cac thanh vien co gang tiep tuc the hien muc ch ban au cua Lien Tu S Roma la tao bau kh yeu thng nhau, hiep thong va cong tac vi nhau ngay t Roma nay e co the hp tac lam viec vi nhau tai que nha.

Trong tam tnh tri an chuc tung Thien Chua Lien Tu S Roma cung cam n cac c Hong Y, va cac c Cha a luon danh cho Lien Tu S Roma nhng cam tnh va s khch le ac biet. Ngoai mon qua tinh than la li cau nguyen, oi khi cac v con tang qua vat chat na.

Xin Thien Chua Ba Ngoi, qua li bau c cua Me Maria va Cha Thanh Giuse, chuc lanh cho cac hoi vien ang hien dien tai Roma, tren que hng Viet Nam hay o ay toan the gii va cho moi an nhan gan xa. Xin Chua Giesu Kito phuc sinh cho nhng anh ch em a qua i c vui hng thanh nhan Chua tren que hng vnh cu.

 

LM Giuse Hoang Minh Thang

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page