Niem Tin Yeu va Hy Vong

Cua Cac N Tu Viet Nam:

Cac n tu ang hoc

chng trnh tien s tai Hoa Ky

 

Niem Tin Yeu va Hy Vong Cua Cac N Tu Viet Nam : Cac n tu ang hoc chng trnh tien s tai Hoa Ky.

Hoa Ky (VietCatholic News 11-03-2018) - Niem Tin Yeu va Hy Vong Cua Cac N Tu Viet Nam. Cung nh bao ngi phu n Viet Nam, cac N Tu Viet Nam c coi nh la nhng "N nhi chan yeu tay mem" hay nhng ngi noi tr trong gia nh, xa hoi, hoi dong, va Giao Hoi. Nhieu ngi thng noi vui vi nhau rang: "Phu n c sinh ra ma khong phai hoc hanh," v thng lam nhng viec khong ten; nh vay th ho au can hoc cao - hieu rong. Nh mot s minh chng qua biet bao the he trong lch s Viet Nam en nay, ngi phu n Viet Nam luon b thiet thoi rat nhieu, v phai chu s anh hng cua nen van hoa A ong, nhat la Khong Giao. Ngay t khi cha sinh ra cho ti khi c lam ngi, biet bao gia nh hay nhieu ngi trong xa hoi va ke ca trong Giao Hoi van con nhn nhan va quan niem ve van e "trong nam khinh n." Nhieu ngi Viet con hay noi "con gai la con ngi ta, con con trai la con nha mnh." Theo nha than hoc Peter C. Phan, "Phu n Chau A (trong o co Viet Nam) la nhng nan nhan trong xa hoi." Do o, ngay trong cung long ngi me, nhng bao thai n cung b giet chet nhieu hn la cac bao thai nam. Hay khi c sinh ra va ln len trong moi trng cuoc song xung quanh, th nhng quan niem ve ngi phu n khong co kha nang hoc, ly luan, va ch can lam nhng cong viec khong ten la u, ieu o a lam cho biet bao phu n noi chung va cac n tu noi rieng phai song trong canh b miet th - bat cong.

Trong thi ai thong tin ai chung, xa hoi phat trien va van minh e co c tam nhan thc cao hn; ieu o a giup cho moi ngi phan nao thay oi c cach nhn nhan - quan iem; ho nhan thay c rang, no khong con phu hp vi xa hoi hom nay na va ngay chnh trong Giao hoi, nhieu ngi cung nhn nhan ra nhng vai tro quan trong cua phu n (N Tu) trong Giao Hoi suot bao the ky qua. Nh mot at nc c nhn nhan trong nen van hoa - van minh hien ai xep th hang th au, Hoa Ky; ni manh vi danh xng "Hp Chung Quoc Hoa Ky," luon danh mot v the cao trong s vinh danh, tam quan trong cua ngi n gii, va anh gia cao vai tro cua cac n tu trong cong tac xa hoi nh nen giao duc va y te (v du: Dong Phan-xi-co, Dong N Notre Dame, Dong N Thanh Giuse,...). Chnh v the ma co le nhieu trng hoc Cong Giao va dong tu tai Hoa ky a quang ai va tao ieu kien cho nhieu N Tu Viet Nam co c hoi i tu hoc tai ni ay, e hy vong sau nay cac n tu se la kh cu bnh an cua Chua qua cong tac giao duc cho Giao Hoi, xa hoi tai Viet Nam va hay bat c moi trng song nao tren the gii.

Qua vay, t nhng nam 2006 ti nay co ti tren di 200 n tu Viet Nam, trong s quang ai cua quy an nhan cac trng ai hoc, hoc vien va chung vien, c at chan ti at nc Hoa Ky tu hoc. Chac han cac n tu khi ri at nc ra i cung giong nh ong Abraham i trong c tin va long yeu men Chua e i tm mot s mang mi. Co the noi cac n tu a vt qua t tng cua nen van hoa A ong nh nhut nhat, khum num, t ti, va mac cam, e pho thac moi th thach trong tnh thng va niem tin vao Chua - Me, ti mot chan tri mi cho s kham pha nhng tinh hoa cua hai nen van hoa va giao duc tien tien, Hp Chung Quoc Hoa Ky. Nhng ngi n tu Viet nam, vi pham gia trong truyen thong c lu truyen va gan lien trong nhng can tnh "Ngi Phu N Viet Nam: Cong-Dung- Ngon- Hanh" - "Can cu va chiu kho;" cong them s ci m trong nen van hoa rat ton trong nhan quyen ngi phu n trong xa hoi va Giao Hoi Hoa Ky, e cac s c tu hoc tot hn. Noi chung, trong thc te cac n tu Viet Nam khong ngan ngai gian kho cua cong viec hoc tap va lam chng cho tnh yeu Chua ni moi trng tu hoc tai at nc Hoa Ky; vi quan niem rang: "ma dam tham at hay co cong mai sat, co ngay nen kim;" va hn the na, o la ngi n tu Viet Nam s nhiet tam, ben ch va co gang e vt thang cho nhng chong gai va rao can trong nhng khoang thi gian bc au, vi s khac biet ve ngon ng, van hoa, va sinh hoat khac nhau.

Trong niem cay trong va tn thac vao s soi sang - hng dan cua Chua Thanh Than, niem hy vong - s c nguyen cho moi mot ngay troi i, se cho ho cam nem them mot s hoc hoi, thau hieu, va an hng trong them nhieu tia sang cua nguon hy vong mi. Nh o, nh mot thanh qua tuyet vi trong n ngha cua Chua, en nay, a co nhieu n tu hoan thanh cac van bang ve c nhan va thac sy, va tr ve Viet Nam phuc vu. Niem vui va hong an o c nhan len cho nhng thanh vien, n tu c tr giup hoc bong toan phan cho chng trnh hoc v Tien S.

Danh sach di ay cho nhng N tu Viet Nam ang nghien cu trong chng trnh tien s:

1. Sr. Mary Tran Kim Anh (Dong a Minh Hai Phong): Trng Notre Dame University, Systematic Theology (Than Hoc He Thong). Nganh hoc: Contextual Theology (Than Hoc Hoan Canh).

2. Sr. Theresa Trang Bch Dung (MTG Khiet Tam): Trng Villanova University, Theology and Culture (Than Hoc va Van Hoa). Nganh hoc: Christian Spirituality & Historical Theology ( Linh ao va Lch s)

3. Sr. Teresa Pham Th Hai ng (Dong Men Thanh Gia Ha Noi): Trng Oblate School of Theology. Nganh hoc: The Doctor of Philosophy in Spirituality (Than Hoc Linh ao)

4. Nguyen Th Kim Hien (Dong Men Thanh Gia Ha Noi): Trng Loyola University in Chicago. Nganh hoc: Social Work (Cong Tac Xa Hoi Hoc)

5. Teresa Nguyen Th Ho (Dong Men Thanh Hng Hoa): Trng Villanova University, Theology and Culture (Than Hoc va Van Hoa). Nganh hoc: Christian Spirituality & Biblical Studies ( Linh ao va Kinh Thanh)

6. Sr. Teresa Nguyen Th Hng (Dong Men Thanh Gia Hng Hoa): Trng Oblate School of Theology. Nganh hoc: The Doctor of Philosophy in Spirituality (Than Hoc Linh ao)

7. Sr. Teresa Nguyen Th Thach (Dong Tha Sai Bac Ai Vinh): Trng Neumann University in Pensylvania. Nganh hoc: Pastoral Counseling.

8. Maria o Th Th (Dong Men Thanh Gia Ha Noi): Trng Saint Louis University. Nganh hoc: Higher Education (Giao Duc ai Hoc)

9. Maria Le Kim Yen (Dong Men Thanh Gia Ha Noi): Trng Loyola University Maryland. Nganh hoc: PhD in Counselor Education and Supervision (Giao Duc ve t van tam ly va giam sat).

That vay, vi "niem hy vong ve tng lai," cac n tu Viet nam hay co nhng c m thanh thien v Chua se chuc phuc va ban n cho moi ngi chung ta. Tuy rang, moi n tu co mot n goi va cong viec muc vu khac nhau trong i song tong o, nhng chung ta luon cung chung mot c nguyen tron i theo Chua va song cho tha nhan. ieu nay c chnh Thanh Phaolo khang nh rang: "Co nhieu ac sung khac nhau, nhng ch co mot Than Kh. Co nhieu phuc vu khac nhau nhng ch co mot Chua" (1 Cor. 12,4-5). Do o n goi nao va cong viec nao cung la phuc vu trong yeu thng, cong bnh, va bac ai. Hn na, cac n tu thay tam quan trong cua nen giao duc trong xa hoi va Giao Hoi hom nay, e luon biet co gang va khiem ton hn trong s hoc hoi trong moi trng giao duc tien tien, Hoa Ky, hau mai nay khi tr ve trong kha nang va tiem nang phuc vu mot cach hu hieu hn. Chac chan rang, s vu cua i dang hien luon la ngon uoc thap sang trong con tim cua moi mot n tu trong hanh trnh tu hoc, e n chung ta luon biet pho dang trong Chua va cung nhau vt thang cho nhng s nhut nhat, t ti, va s hai.

Trong tieng Anh ngi ta thng noi "try your best and let God do the rest." (ngha la: mnh lam nhng ieu tot nhat va chnh Chua cung se giup sc cho mnh). c nguyen va niem tin vao chnh ban than moi n tu trong s kien nh ve n goi, s nghiep hoc tap, va niem vui phuc vu trong moi ngay; o la hanh trang va s mang ma Chua trao ban ni chung ta. Nh Brain Tracy noi rang: "Nhng ngi thanh cong luon tm kiem c hoi e giup ngi khac. Nhng ngi khong thanh cong luon hoi "Toi c cai g." Do vay, muc ch va y nguyen sau xa luon song hanh vi s vu hoc tap, o la s tng tr va giup lan nhau va cung giup nhau thang tien hn trong hanh trnh tu hoc cua mnh. Trong ngan ng Viet Nam noi rang: "Kien thc giau len, nh cai no nhan c; trai tim giau len, nh cai no cho i." c chi cac n tu Viet nam khi i tu hoc tai Hoa ky luon om ap trong mnh mot niem tin yeu va hy vong vao mot tng lai tot ep hn cho gia nh, xa hoi, hoi dong, va Giao Hoi.

 

Sr. Teresa Nguyen

 

Tai Lieu Tham Khao:

Phan, Peter C. Being Religious Interreligiously: Asian Perspectives on Interfaith Dialogue. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2004.

c Giao Hoang Phanxico. http://m.vatican.va/content/francescomobile/en/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page