Giao hoi Philippines dan than giup

mang hy vong cho tu nhan Philippines

 

Giao hoi Philippines dan than giup mang hy vong cho tu nhan Philippines.

Manila (Asia News 24-02-2018; Vat. 11-03-2018) - Cac nha tu Philippines ng hang au tren the gii ve mc o chat choi. Theo thong ke vao nam 2017, so tu nhan nc nay len en 200 ngan va nh the nhieu gap 10 lan kha nang tiep nhan cua cac nha tu tai quoc gia nay. Bi the cac ieu kien sinh song cua tu nhan that la toi te; khong gian th chat hep, nhan vien khong u, ngan quy khan hiem, c s vat chat cung thieu. Chnh phu ch chi cho moi tu nhan khoang na o la moi ngay. trong nha tu, ho thng b lay benh va roi loan tam than v khong c an ngu ay u. Giao hoi Cong giao a dan than giup cac tu nhan, mang lai cho ho niem hy vong va tnh yeu thng qua cac cham soc muc vu c cac linh muc, tu s nam n het long thc hien.

Elisabeth Cruz la mot giao dan, t hn 5 nam nay ch cung vi cac Linh muc va tu s hoat ong trong viec tr giup ve tam ly, tinh than va ton giao cho cac tu nhan. Ch chia se: "Cac tu nhan can li cau nguyen, tr giup va quan tam cua chung ta. Ho tm kiem ni Chua nguon an ui, hy vong va soi sang... Chung toi hoat ong v li ch cua cac tu nhan. Hay e cho anh sang Chua Kito chieu soi ho qua cong viec cua chung toi".

Beatriz Buenavista Evangelista, mot tnh nguyen vien t nhieu nam mang hy vong cho cac tu nhan khi day giao ly cho ho va ong thi lang nghe cac van e cua ho. Ch chia se: "n goi Kito hu cua toi thuc ay toi mang Tin mng cho cac tu nhan. Trong nhng nam qua toi lang nghe ho vi s kien nhan va cam thong cac cau chuyen kho khan va cac noi thong kho." c muon phuc vu Chua thuc ay ch danh het sc lc cham soc va giao duc cac tu nhan. Ch lang nghe va chia se cac cau chuyen cuoc i ho, day cho ho oc viet hoac cac nghe nghiep e khi man han tu, ho co the tm c cong viec e song. Ch tr thanh ngi me cua nhieu tu nhan.

Cha Raul Buen, thuoc dong Lazarit, la mot trong nhng tu s ang cham soc muc vu cho cac tu nhan. T 12 nam nay, cha phu trach uy ban phuc hoi cong ly cua giao phan Cubao, thuoc thu o Manila. Mot trong nhng hoat ong ma cha dan than la cham soc muc vu cho cac tu nhan cua trai tu Quezon City. ay la nha tu ln th hai cua Philippines ve so tu nhan: 3600 con ngi b giam gi trong mot c s ch co the tiep nhan ong nhat la 800 ngi. Cha Buen chia se: "Cac ieu kien ma trong o tu nhan sinh song that la au long."

Moi sang th nam cua tuan th hai trong thang, cha Buen hng dan mot nhom hoc kinh thanh trong nha tu, vi muc ch "cung co i song tinh than va tnh cam" cua cac tu nhan. Cha Buen khang nh: "T khi ma he thong phap ly qua cham chap, nhieu tu nhan phai trong tu nhieu nam. Chnh trong tinh than cua giao huan cua Giao hoi va cua cac gia tr Tin mng ma chung toi co gang en vi tat ca moi ngoi trong tu. Trach nhiem cua chung ta la cham soc cho cac li ch tinh than cua ho va giup ho yeu men Chua Giesu."

Cha Buen cung chia se nhng tnh cam suy ngh cua mnh khi giup anh ch em tu nhan: "Lam viec vi cac anh ch em ang sau cac hang rao nha tu th ong luc va s hai va thch thu. Lan au tien khi toi en cong nha tu, toi that s b an tng va hi lo s khi toi thay cac tnh trang trong tu. Nhieu cau hoi va lo lang en trong tam tr toi, v du nh: 'Nhng ngi nay la ai?' 'Ho a pham toi g?' 'Ho co that s nguy hiem khong?'. Nhng roi qua nhieu ngay thang phuc vu trong nha tu, toi a kham pha rang moi tu nhan la duy nhat, khong ai giong ai. Thien Chua yeu thng tng ngi trong ho... Co nhng luc mot so ngi trong ho than phien rang ho b xa hoi xem nh rac ri, b oi x nh the ho khong phai la con ngi. ay chnh la ly do ma toi va cac tnh nguyen vien khong met moi phuc vu nhng tu nhan. Ngay ca khi thnh thoang chung toi cam thay lac hng, chung toi biet rang mnh ang tham d vao no lc truyen giao va chung toi ang lam nhng ieu can lam e nang nhng anh ch em nay."

Cha Buen ket luan: Nh cac nha truyen giao khac, chung toi khong luon nhn thay ket qua cong viec cua mnh ngay lap tc, nhng chung toi biet rang cac no lc cua chung toi giup tu nhan thang tien tnh yeu oi vi Thien Chua. Chung toi tin rang con ngi co the thay oi, ngay ca trong tu." (Asia News 24/02/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page