c Thanh Cha Phanxico viet:

Can am yeu thng, khong than van

 

c Thanh Cha Phanxico viet: Can am yeu thng, khong than van.

Vatican (Vatican News 08-03-2018) - "Thi ai cua chung ta" c mo ta la "khong chac chan va mong manh", nguyen nhan do nhng vet thng noi tam thng lam cho chung ta quen rang chung ta la nhng ngi con c Cha yeu thng, mac du "toi loi va bat nhat". ay la mot trong nhng suy t ma c Giao Hoang Phanxico viet trong li m au cua cuon sach "Cam than van" c viet bi Salvo Noe, nha tam ly tr lieu. Bo sach se co mat trong cac nha sach t ngay 26 thang 3 nam 2018 Y.

u roi viec khoc cho chnh mnh

c Thanh Cha nhan manh rang tac gia a a ra nhieu cai nhn sau sac ve cach oi dien vi "nhng kho khan va nhng ieu xay ra khong mong muon, tranh ri vao cam bay tr thanh nan nhan cua chnh mnh". c tin cung la mot trong nhng c hoi tac ong en cuoc song. La chon c ban la khong e cho ban than b "thong tr bi noi buon v sai lam, sau nao", nhng "lam cho thc te tr nen tot ep hn"; ieu nay khi i t chnh "tam hon, cac moi quan he cua chung ta", bi v "tnh yeu m ra nhng anh mat "va "cai om m ra trai tim ".

Nhng li than van vo ch va nhng li than van m ra moi tng giao

Co nhng t tng va li noi lam ton thng tam hon, v du nh "than phien ngi khac" va "than phien chnh mnh". Trong Kinh Thanh chung ta tm thay nhng li than van hng ve Thien Chua; nhng li nay "m ra cho moi tng giao, em lai nhng li ch; no la mot li cau nguyen co the cha lanh". GH viet: "Tm kiem chnh mnh co ngha la at mnh vao trong long ban tay Thien Chua, e c Ngai dan dat tren hanh trnh cua Ngi Cha". Ngai la ang luon yeu thng va kien nhan ch cho chung ta con ng phai i". Chua Giesu ch cho chung ta thay lam the nao i ngc dong, lam the nao e song tran ay, ma khong bang long vi viec ngoi "than van" va "hoi tiec".

Trong tam hon cua moi ngi co hat bui va g set

Theo c Giao Hoang Phanxico, th khong ai trong chung ta la mot "sieu nhan", chung ta la nhng con ngi ang trong cuoc l hanh, nhng "la nhng ngi a nhan c ac an cua mot tnh yeu trung tn cuaThien Chua, Ngai biet cach bien oi li than van tr thanh vu ieu". Khong the khong nhan ra rang "trong long moi ngi co mot t bui a lang ong, mot chut g sat c hnh thanh", nhng cuoc gap g vi Chua se la canh ca m ra e c cha lanh.

"Ch co tnh yeu co the khoi phuc lai long can am, co the bien oi cuoc song thanh khong gian ln cho niem hy vong"

"Ban tay cua Thien Chua" a chung ta i "t vc tham cua cac vet thng va nhng tiec nuoi" giup chung ta "chon cuoc song, tm kiem ngi than can, on nhan moi ngay nh la mot c hoi e cho i, e au tranh loai bo li than van en t cuoc song, loai bo chat oc cua nhng phan quyet, s u am cua t tng, nhng li tan gau cua cac buoi gap mat, s oan gian t trai tim ". GH ket luan "ch co tnh yeu lap ay khoang trong, em lai hoa bnh, khoi phuc long can am va bien oi cuoc song thanh ni xay dng niem hy vong". (Vatican News 08-3-2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page