Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Th Muc Vu Gi Cong ong Dan Chua

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam - Th Muc Vu Gi Cong ong Dan Chua.


Hoi ong Giam Muc Viet Nam, trong Hoi Ngh Thng Nien Ky I-2018 tai Foyer Phat Diem, Roma.


Roma (WH 11-03-2018) - Hoi ong Giam Muc Viet Nam, trong Hoi Ngh Thng Nien Ky I-2018 tai Foyer Phat Diem, Roma, a Soan thao Th Muc Vu gi cong ong Dan Chua vi noi dung nh sau:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Th Muc Vu Gi Cong ong Dan Chua

 

Anh Ch Em than men,

T ngay 3 en ngay 10 thang 3 nam 2018, Hoi ong Giam muc Viet Nam a thc hien chuyen vieng tham mo hai Thanh Tong o Phero va Phaolo (Ad Limina Apostolorum) theo quy nh cua Giao luat. T Roma, chung toi, cac Giam muc cua 26 giao phan tai Viet Nam, knh gi en Anh Ch Em li chao than ai trong tnh hiep thong. Nguyen xin an sung va bnh an cua c Giesu Kito, Chua chung ta, cung tat ca Anh Ch Em.

1. Trong chuyen hanh hng ve coi nguon nay, trc het chung toi en vieng mo hai Thanh Tong o Phero va Phaolo, nen tang va cot tru cua Hoi Thanh. ay la dp e chung toi c mi goi y thc hn ve s vu tong o ma chung toi c hong phuc on nhan nh nhng ngi ke v. ong thi, hn bao gi het, chung toi khac ghi li tuyen xng c tin cua cac ngai vao Chua Giesu la "ang Kito, Con Thien Chua hang song" (Mt 16,16). c tin ay, cac Thanh Tong o a tuyen xng khong nhng qua i song hy sinh phuc vu, ma con bang ca cai chet v Danh Chua. Xin Anh Ch Em them li cau nguyen cho chung toi biet noi gng cac ngai trong trach nhiem giao duc c tin va s vu tong o a c trao pho.

2. Mot iem nhan quan trong chuyen hanh hng nay la buoi yet kien c Thanh Cha Phanxico, Muc t toi cao cua Hoi Thanh hu hnh. ay la c hoi tuyet hao cho chung toi cam nghiem va phat huy moi hiep thong gia cac Giam muc vi ang ke v Thanh Phero, cung nh gia Hoi Thanh a phng va Hoi Thanh hoan vu. Trong dp nay, c Cha Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam a tran trong dang len c Thanh Cha tam long hieu thao, yeu men va vang phuc cua moi tn hu Cong giao tai Viet Nam, va bay to c mong c on tiep c Thanh Cha en tham at nc chung ta. c Thanh Cha vui mng on nhan nhng tam tnh quy men nay va vui long ban phep lanh Toa Thanh cho tat ca Anh Ch Em.

Trong cuoc yet kien, c Thanh Cha a bay to tnh u ai ac biet oi vi cong ong tn hu Cong giao Viet Nam. Ngai vui mng va than phuc khi nghe noi en so ong n goi linh muc, tu s va i song thanh hien. c Thanh Cha cung lu y viec ao tao chung sinh va tu s, ac biet la chat lng va i song noi tam. ay la nhng ieu kien can thiet e thc hien s mang tong o trong mot the gii ang anh hng nghiem trong bi trao lu tuc hoa va hng thu. Mot cach ac biet, v Muc t toi cao cua Giao Hoi mi goi cong oan Dan Chua tai Viet Nam hay nhiet thanh hn na trong s vu truyen giao. Ngai nhan manh en viec loan bao Tin Mng vi niem vui, qua o li loan bao cua chung ta mang tnh thuyet phuc oi vi ong bao khong cung ton giao. e li loan bao mang lai hieu qua, cung can phai co nhng chng t manh me va cu the trong i song, trong moi tng quan vi tha nhan. c Thanh Cha cung bay to moi quan tam oi vi cac gia nh cong giao, c mong ho se la nhng chng ta song ong ve i song c tin va niem vui cua tnh yeu.

3. Trong khuon kho chuyen vieng tham Ad Limina, cac Giam muc chung toi cung en tham va lam viec vi cac Bo va cac Van phong cua Toa Thanh, la nhng c quan c thiet lap e giup c Thanh Cha trong s vu ieu hanh Hoi Thanh toan cau. ay cung la dp e chung toi chia se tnh hnh Hoi Thanh a phng, vi nhng thuan li va thach o, ong thi on nhan ch dan trong nhng lanh vc chuyen biet, nham phuc vu Hoi Thanh a phng cach hu hieu hn.

4. Sau khi a hoan thanh chuyen vieng tham Ad Limina, chung toi danh thi gian e to chc Hoi ngh ky I nam 2018 tai Foyer Phat Diem, Roma. Nh thng le, chung toi chia se nhng thanh qua va nhng lo toan cua cac giao phan. ong thi, c soi sang bi huan t cua c Thanh Cha va cac c quan trung ng Hoi Thanh, chung toi a thao luan va e ra nhng nh hng muc vu, hau co vo i song c tin va chng ta ni moi thanh phan Dan Chua. Mot cach ac biet, chung toi nhac lai nh hng muc vu nam 2018 la "ong hanh vi cac gia nh tre" va viec ky niem 30 nam cac v T ao tai Viet Nam c nang len hang hien thanh (1988-2018).

5. Trong thi gian Roma, mot thanh vien cua Hoi ong Giam muc, c Cha Phaolo Bui Van oc, Tong Giam muc Tong Giao phan Saigon, nguyen Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam, Chu tch Uy ban Giao ly c tin trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam, a an ngh trong Chua em 6-3-2018, gi Roma (tc 4g15 ngay 7-3-2018, gi Viet Nam). La mot muc t can man, luon nhiet thanh va hy sinh phuc vu oan chien Chua trao pho tai Giao phan My Tho va Tong Giao phan Saigon, sinh thi, c Tong Giam muc Phaolo la mot thanh vien nhiet thanh va ang knh cua Hoi ong Giam muc Viet Nam. Ngai a co nhng ong gop tch cc va kiem nhiem nhng chc vu quan trong trong Hoi ong Giam muc. ay la mot mat mat ln oi vi Hoi Thanh Cong giao Viet Nam, cach rieng oi vi Tong Giao phan Thanh pho Ho Ch Minh. Trong tam tnh hiep thong va trong niem hy vong ni c Kito phuc sinh, chung ta nguyen xin Chua on nhan ngi toi t trung thanh vao hng hanh phuc vinh quang vi Ngai.

Tha Anh Ch Em,

Chuyen hanh hng ve Roma cua chung toi a ket thuc tot ep. Cam n Anh Ch Em a cau nguyen va hiep thong vi chung toi. Chung ta hay on nhan va thc hanh giao huan cua c Thanh Cha e xay dng tnh hiep nhat than thng gia nhng ngi ong ao va moi hai hoa than thien vi nhng ngi ong bao. Noi gng cac Thanh T ao tai Viet Nam, moi tn hu chung ta hay nhiet thanh va can am lam chng cho c tin trong boi canh xa hoi Viet Nam ang oi thay tng ngay. Chng ta ay phai c khi i t gia nh, nh o lan toa va tr nen men, muoi va anh sang cho moi moi trng xa hoi.

Nh li chuyen cau cua c Trinh N Maria, hai Thanh Tong o Phero va Phaolo va cac Thanh T ao tai Viet Nam, xin Chua chuc lanh cho Anh Ch Em.

 

Lam tai Roma, ngay 10 thang 3 nam 2018

 

+ Phero Nguyen Van Kham

Giam muc My Tho

Tong th ky

 

+ Giuse Nguyen Ch Linh

Tong Giam muc Hue

Giam quan Tong Toa Thanh Hoa

Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page