Hoi ong Giam muc Viet Nam:

Nhat ky Ad Limina ngay 9 thang 3 nam 2018

 

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam: Nhat ky Ad Limina 2018.


Quy c cha i tham Bo Ngoai giao cua Toa thanh. Tai ay, Hoi ong Giam muc c c Tong Giam muc Paul Richard Gallagher, Bo trng; c Ong Antoine Camilleri, Th trng va c Ong Phanxico Xavie Cao Minh Dung, Tham tan Phu Quoc Vu Khanh cua Toa thanh, on tiep mot cach rat than tnh va ci m.


Vatican (WH 9-03-2018) - Hoi ong Giam muc Viet Nam: Nhat ky Ad Limina Ngay 09 thang 03 nam 2018. Hoi ngh thng nien ky I/2018 va tham Bo Ngoai giao cua Toa thanh.

Sang th Sau 09 thang 03 nam2 018, quy c cha dang Thanh le tai nha nguyen Foyer Phat Diem. c cha Anton Vu Huy Chng chu s Thanh le. Ngai mi goi cong oan phung vu cau nguyen cho Hoi ngh thng nien cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, va tiep tuc cau nguyen cho c Tong Giam muc Phaolo.

Vao luc 8g00, quy c cha bat au Hoi ngh thng nien ky I/2018 tai phong hoi ln cua nha Foyer Phat Diem. Ngay nhng phut au tien, Hoi ong Giam muc Viet Nam thinh lang tng nh c Tong Giam muc Phaolo Bui Van oc, mi ve vi Chua. Sau o, quy c cha tien hanh bau ngi thay the c Tong Giam muc Phaolo lam Chu tch Uy ban Giao ly c tin, va c cha Gioan o Van Ngan, Giam muc phu ta Giao phan Xuan Loc a c Hoi ong Giam muc tn nhiem trong trach vu nay.

Tiep o, quy c cha bo nhiem cha Giuse ao Nguyen Vu, S.J., lam Chanh Van phong cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, kiem quan ly Van phong cua Hoi ong Giam muc. ong thi, at cha Gioan Kim Khau Phan Van nh lam linh muc th ky giao tnh Sai Gon.

Quy c cha danh nhieu thi gian soan thao Th Muc Vu gi cong ong Dan Chua, uc ket chuyen i Ad Limina va ban ve van e xin phong thanh cho hai c cha: Lambert de la Motte va Franois Pallu. Sau o, Hoi ong Giam muc lang nghe cac Uy ban trnh bay hoat ong trong thi gian qua.

Hoi 19g30, quy c cha i tham Bo Ngoai giao cua Toa thanh. Tai ay, Hoi ong Giam muc c c Tong Giam muc Paul Richard Gallagher, Bo trng; c Ong Antoine Camilleri, Th trng va c Ong Phanxico Xavie Cao Minh Dung, Tham tan Phu Quoc Vu Khanh cua Toa thanh, on tiep mot cach rat than tnh va ci m. Sau khi chia buon vi Hoi ong Giam muc Viet Nam v s ra i cua c Tong Giam muc Phaolo Bui Van oc, c Tong Giam muc Bo trng muon c lang nghe quy c cha chia se nhng sinh hoat ton giao tai Viet Nam, nhng kho khan va nhng thuan li. Quy c cha a trnh bay mot cach ci m cho ngai. Tiep do, c Tong Giam muc chia se nhng cong viec ngoai giao cua Toa thanh tren lanh vc quoc te, va hy vong mot ngay nao o, Toa thanh se co bang giao chnh thc vi Viet Nam.

 

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page