Toan van S iep

Ngay Gii Tre The Gii Nam 2018

cua c Thanh Cha Phanxico

 

Toan van S iep Ngay Gii Tre The Gii Nam 2018 cua c Thanh Cha Phanxico.

Roma (VietCatholic News 23-02-2018) - Toan van S iep Ngay Gii Tre The Gii Nam 2018 cua c Thanh Cha Phanxico:

"Tha ba Maria, xin ng s, v ba ep long Thien Chua" (Lc 1:30)

Cac ban tre than men,

Ngay Gii tre The gii nam 2018 la mot bc chuan b cho ai Hoi Gii Tre The Gii se dien ra tai Panama vao thang Gieng nam 2019. Giai oan mi nay trong cuoc hanh hng cua chung ta ri vao cung nam vi Thng Hoi ong Giam Muc Thng Le ve chu e: Ngi Tre, c Tin Va S Phan nh n Goi. ay la mot s trung hp ngau nhien ang mng. Trong tam, li cau nguyen va suy t cua Giao hoi se hng ve cac ban tre, vi mong muon nhan c va, tren het, la on nhan mon qua qu bau ma cac ban danh cho Thien Chua, cho Giao Hoi va cho the gii.

Nh cac ban a biet, chung ta a chon e cuoc hanh trnh nay cua chung ta c ong hanh bang gng sang va s cau bau cua Me Maria, ngi phu n tre x Nazareth ma Chua a chon lam Me cua Con Ngai. Me cung i vi chung ta hng ti Thng Hoi ong Giam muc va hng ti ai Hoi Gii Tre The Gii Panama. Neu nam ngoai, chung ta c dan dat bi nhng li ca khen cua Me - "ang Toan Nang a lam cho toi nhng ieu trong ai" (Lc 1,49) - la nhng li day bao chung ta hay nh en qua kh, th nam nay chung ta cung lang nghe vi Me tieng Chua, ang khch le long can am va ban cho ta nhng an sung can thiet e ap tra li mi goi cua Ngi: "Tha ba Maria, xin ng s, v ba ep long Thien Chua" (Lc 1:30). ay la nhng li c s than Thien Chua, la Tong Lanh Thien Than Gabriel noi cung c Maria, mot co gai bnh thng trong mot ngoi lang nho Galilee.

1. ng s!

Chung ta co the hieu c la s xuat hien ot ngot cua Thien Than va li chao b an cua Ngai: "Mng vui len, hi ang ay an sung, c Chua cung ba" (Lc 1:28), a lam cho c Maria boi roi, Me a rat ngac nhien trc s mac khai lan au tien ve can tnh va n goi cua mnh, ma en luc ay Me van cha biet. c Maria, giong nh nhng ngi khac trong Kinh Thanh, run ray trc mau nhiem trong li mi goi cua Thien Chua, la ang trong giay phut ay a at trc Me s bao la trong ke hoach cua chnh Ngi va lam cho Me cam thay tat ca s nho be cua mnh nh mot sinh vat khiem ton. Thanh Thien Than, nhn thau sau tham con tim Me, nen noi: "ng s!" Thien Chua cung oc thau tan cung tam hon cua chung ta. Ngi biet ro nhng thach o ma chung ta phai oi mat trong cuoc song, ac biet la khi chung ta phai oi mat vi nhng la chon c ban quyet nh chung ta se la g va se lam g trong the gii nay. o la cai "rung mnh" ma chung ta cam thay khi phai oi mat vi nhng quyet nh ve tng lai, ieu kien song, va n goi cua chung ta. Trong nhng giay phut nh the chung ta thay mnh boi roi va b tom lay bi bao nhieu nhng noi s.

Va hi cac ban tre, noi lo s cua cac ban la g? ieu g lam cac ban lo lang nhat? Mot noi s hai "tiem tang" cua nhieu ban la lo s mnh khong c yeu, khong c ai mo hay khong c chap nhan trong tnh trang nh mnh hien la. Ngay nay, co rat nhieu ngi tre cam thay can phai khac vi nhng g ho thc s ang co, trong mot no lc e thch ng vi mot tieu chuan thng khi la gia tao va khong the vn ti c. Ho lien tuc "photo-shop" hnh anh cua mnh, nup ang sau nhng mat na va nhng ban sac gia, en mc gan nh lam gia chnh ban than mnh. Nhieu ngi b am anh bi viec cang nhan c nhieu cai "likes" cang tot. Nhieu noi s hai va nhng bat nh xuat hien t cam thc thay mnh khong thch hp nay. Nhng ngi khac s rang ho se khong the tm thay mot s an toan ve tnh cam va rang ho se mai mai co n. Nhieu ngi, oi dien vi s bap benh cua cong an viec lam, s khong the tm c mot v tr nghe nghiep thoa ang, hoac khong the hoan thanh c m cua ho. Ngay nay, mot so lng ln thanh thieu nien cam thay ay nhng noi s, ca nhng ngi co niem tin lan nhng ngi vo tn ngng. That vay, nhng ngi a on nhan hong an c tin va tm kiem n goi cua mnh mot cach nghiem tuc cung khong c mien tr khoi nhng noi s. Mot so ngi ngh: co le Chua ang yeu cau hoac se oi hoi ni toi qua nhieu; hay co le la, neu toi i theo con ng Ngi a vach ra cho toi, toi se khong thc s c hanh phuc, hoac toi se khong the lam nhng g Ngi yeu cau ni toi. Nhng ngi khac lai ngh: neu toi i theo con ng ma Chua ch cho toi, ai co the am bao rang toi se co the i en tan cung tren con ng o? Lieu toi se nan long chang? Lieu toi co anh mat i nhiet tnh cua mnh khong? Lieu toi co the ben o suot tron ng i toi khong?

Trong nhng khoanh khac khi nhng hoai nghi va noi s hai tran ngap con tim chung ta, s phan nh la can thiet. No cho phep chung ta khong che s hoang mang trong nhng suy ngh va cam xuc cua chung ta, e chung ta co the hanh ong mot cach chnh ang va than trong. Trong qua trnh nay, bc au tien e vt qua nhng noi s la xac nh chung mot cach ro rang, e khong thay mnh lang ph thi gian va sc lc ng au vi nhng bong ma h vo. Va v vay, toi mi goi tat ca cac ban nhn sau trong tam hon mnh va goi "ch danh" nhng noi s hai cua cac ban. Hay t hoi: ieu g lam toi phien long, ieu g lam toi s nhat trong thi iem cu the nay cua cuoc song hom nay? ieu g can tr toi va ngan can toi tien len pha trc? Tai sao toi thieu can am e a ra nhng la chon quan trong toi can phai lam? ng s phai oi mat vi nhng noi s cua cac ban mot cach trung thc, e nhan ra chung la nhng g va oi pho vi chung ra sao. Kinh Thanh khong bo qua kinh nghiem cua con ngi ve s s hai cung chang bo qua nhng nguyen nhan a dang cua chung. To phu Apraham a s (xem Sang-the Ky 12: 10), Giacop cung tng s (xem Sang the Ky 31:31, 32: 7), Moise (xem Co-rinh-to 2:14, 17: 4), Thanh Phero (xem Mt. 26: 69ff) va cac Thanh Tong o (xem Mc 4: 38-40; Mt 26:56) cung tng lo buon. Chnh Chua Giesu, mac du trong mot cach the khong the so sanh c, cung tng s hai va buon sau thong thiet (xem Mt 26:37, Lc 22:44).

"Sao nhat the? Sao anh em van cha co long tin nh the?" (Mc 4:40). Khi khuyen nhu cac mon e cua mnh, Chua Giesu giup chung ta hieu c ly do tai sao tr ngai chnh cho c tin thng khong phai la s hoai nghi nhng chnh la s s hai. Nh the, chung ta hieu c rang viec phan nh giup nhan ra nhng noi s cua chung ta, va sau o, co the giup chung ta vt qua chung, m ng cho chung ta en vi s song va giup chung ta bnh tnh oi mat vi nhng thach thc ang xay en vi mnh. oi vi chung ta ac biet la cac Kito hu, nhng noi s khong bao gi co tieng noi chung cuoc nhng trai lai nen la mot dp tot e the hien c tin ni Thien Chua... va ni cuoc song! ieu nay co ngha la tin tng vao s tot lanh c ban cua s hien hu ma Thien Chua a ban cho chung ta va tin tng rang Ngai se dan dat chung ta en mot ket thuc tot ep, tham ch du co phai vt qua nhng hoan canh va nhng thang tram lam chung ta hoang mang. Tuy nhien, neu chung ta che giau nhng noi s, chung ta se tr nen hng noi va ong ca e bao ve ban than khoi moi th va moi ngi, va chung ta se b te liet. Chung ta phai hanh ong! Khong bao gi t chon kn chnh mnh! Trong Kinh Thanh, cum t "ng s" c lap i lap lai en 365 lan vi cac bien the khac nhau, nh e noi vi chung ta rang Chua muon chung ta thoat khoi s hai, moi ngay trong nam.

S phan nh la khong the thieu c khi chung ta tm kiem n goi cua mnh trong cuoc i. Thng khi n goi cua chung ta khong ro rang hoac hien nhien ngay luc au nhng la mot cai g o chung ta dan dan mi hieu c. S phan nh trong trng hp nay khong nen c xem nh la mot no lc t nhan thc ca nhan, nham muc ch hieu ro hn ve cau truc noi tam cua chung ta e cung co chung ta va at c mot s can bang nao o. Trong nhng trng hp nh vay, ngi o co the tr nen manh hn, nhng van con b han che trong mot chan tri gii han bi nhng kha nang va vien tng cua mnh. Tuy nhien n goi la mot li mi goi t tren cao, va s phan nh trong boi canh nay chu yeu co ngha la t m long mnh ra cho mot ang khac ang mi goi. V the, can phai thinh lang cau nguyen e nghe tieng Chua vang len trong lng tam cua chung ta. Thien Chua go ca chung ta, nh Ngai a lam vi c Maria; Ngai mong muon thiet lap tnh ban vi chung ta thong qua cau nguyen, muon noi vi chung ta qua Sach Thanh, muon ban cho chung ta long thng xot trong B Tch Hoa Giai, va muon nen mot vi chung ta trong B Tch Thanh The.

ieu quan trong la phai oi thoai va gap g ngi khac, nhng anh ch em cua chung ta trong c tin, nhng ngi co nhieu kinh nghiem, v ho giup chung ta nhn thay moi s tot hn va biet la chon khon ngoan t nhng kha the khac nhau. Khi chang trai tre Samuen nghe tieng Chua, anh khong nhan ra ieu o ngay. Ba lan anh chay en gap ong Eli, v t te ln tuoi hn, la ngi cuoi cung a a ra mot cau tra li ung an cho li mi goi cua Chua: "Neu Ngi goi con, con hay tha: 'Lay Chua, xin hay phan bao, v toi t Chua ang lang tai nghe'" (1 Sam. 3: 9). Trong nhng nghi nan cua cac ban, hay biet rang cac ban co the tin cay vao Giao Hoi. Toi biet co rat nhieu linh muc, nhng ngi nam n thanh thien va cac tn hu giao dan, nhieu ngi trong so ho con tre, ho la nhng ngi co the nang cac ban nh nhng anh ch em trong c tin. c Chua Thanh Than thuc ay, ho se giup ban hieu ro nhng nghi nan cua cac ban va hieu c ke hoach Chua danh cho cac ban trong n goi cua mnh. Tha nhan khong ch la mot hng dan tinh than, ma con la ngi giup chung ta m rong chnh mnh cho s giau co vo han trong cuoc song ma Thien Chua a ban cho chung ta. ieu quan trong la tao ra khong gian trong cac thanh pho va cong ong e phat trien, m c va hng en nhng chan tri mi! ng bao gi mat i s nhiet tnh trong viec c hng s thap tung va tnh ban, cung nh niem vui khi c cung nhau m c, khi c ong hanh vi nhau. Kito hu ch thc khong s m long mnh ra vi ngi khac va chia se vi ho nhng khong gian quan trong cua mnh, e bien nhng khong gian ay thanh nhng khong gian cua tnh huynh e.

Cac ban tre than men, ng e cho tnh nang ong cua tuoi tre b dap tat trong bong toi cua mot can phong khep kn trong o ca so duy nhat thong ra the gii ben ngoai la may tnh va ien thoai thong minh. Hay m rong canh ca cua cuoc song cac ban! Cau xin cho thi gian va khong gian cua cac ban tran ngap nhng moi quan he co y ngha, nhng ngi thc, la nhng ngi cac ban chia se kinh nghiem thc va cu the cua ban ve cuoc song hang ngay.

2. c Maria!

"Ta a goi ngi bang chnh ten ngi" (Is 43: 1). Ly do au tien e ng s la Thien Chua a goi chung ta ch danh. Thien Than, la s gia cua Thien Chua, a goi ch danh Me Maria. Quyen c at ten thuoc ve Thien Chua. Trong cong trnh sang tao, Ngi at ten cho moi loai Ngi a tac tao. Co mot can tnh ang sau mot cai ten, mot cai g la duy nhat trong moi th, trong moi ngi; mot yeu tnh than mat ma ch co Thien Chua mi thc s thau hieu. Quyen thanh thieng nay a c Chua chia se vi con ngi khi Ngi mi goi con ngi at ten cho thu vat, chim choc va ca con cai cua mnh (Sang the ky 2: 19-21, 4: 1). Nhieu nen van hoa chia se tam nhn sau sac trong Kinh Thanh; ho nhan ra trong moi cai ten mot s mac khai mau nhiem sau sac cua cuoc song va y ngha cua s hien hu.

Khi Thien Chua keu goi ai o bang ten cua ngi ay, Ngi cung mac khai cho ngi ay biet n goi, ke hoach thanh thien va vien man ma Ngi thiet ke rieng cho ngi ay e qua o ngi ay tr thanh an sung cho ngi khac. Va khi Thien Chua muon m rong chan tri cua cuoc song, Ngi a ra mot cai ten mi cho ngi ma Ngai keu goi, nh Ngai a tng lam vi Simon, ngi ma Ngai goi la "Phero". T ay co mot phong tuc lay ten mi khi bc vao mot tu hoi, e cho thay mot can tnh va mot s menh mi. V li mi goi cua Thien Chua la duy nhat va ca v, chung ta can can am e giai thoat chung ta khoi ap lc phai c nh hnh theo nhng khuon mau phai theo, e cuoc song cua chung ta that s co the tr thanh mon qua ch thc va khong the thay the c cho Thien Chua, cho Giao Hoi va cho tat ca moi ngi.

Cac ban tre than men, c goi ch danh la dau ch cua pham gia cao trong trc mat Thien Chua va la dau ch cua tnh yeu Ngai danh cho chung ta. Thien Chua keu goi ch danh moi ngi trong cac ban. Tat ca cac ban la "mnh" trc mat Thien Chua, quy gia trong oi mat cua Ngi, ang tran trong va men thng (xem Is 43: 4). Hay chao on vi niem vui cuoc oi thoai nay ma Thien Chua ban cho cac ban, li keu goi ma Ngi gi en cho cac ban, ch danh tng ngi.

3. Ba ep long Thien Chua

Ly do chnh c Maria khong phai s la v Me ep long Chua. T "an sung" noi en tnh yeu trao ban cach nhng khong, ch khong phai thu ac c. Chung ta c khch le biet ngan nao khi thay rang chung ta khong can phai mu cau s than mat vi Thien Chua va s phu giup cua Ngi, bang cach cha ra mot "Ly lch Nghe nghiep", ay nhng li khen thng va thanh cong! Thien Than noi vi c Maria rang Me a ep long Thien Chua roi, ch khong phai la Me se at c ieu o trong tng lai. Va nhng li cua thien than trong cung mot cong thc nh the giup chung ta hieu rang an sung cua Thien Chua la lien tuc ch khong phai la mot cai g o i qua hay thoang qua; v ly do nay, an sung Chua se khong bao gi can kiet. Ngay ca trong tng lai, an sung cua Thien Chua se luon o e dng nuoi chung ta, ac biet trong nhng giay phut th thach va toi tam.

S hien dien lien tuc cua an sung Chua khuyen khch chung ta on nhan n goi cua chung ta vi s t tin; n goi cua chung ta oi hoi mot s cam ket trung thanh can c lam mi lai moi ngay. Con ng n goi cua chung ta khong phai la khong co nhng thap gia cua no: khong ch la nhng nghi ng ban au cua chung ta thoi au, ma con co ca nhng cam do thng xay ra tren ng i. Cam giac khong thch hp thap tung vi cac mon e Chua Kito cho en cung. Tuy nhien, ngi o biet mnh c nang bang an sung cua Thien Chua.

Nhng li cua Thien Than ri xuong tren nhng nhng noi s cua con ngi, giai the chung bang quyen nang cua Tin Mng ma chung ta la nhng ngi loan bao: cuoc song cua chung ta khong ch gom toan nhng may man cung chang phai ch la mot cuoc vat lon e song con, trai lai moi ngi chung ta la mot cau chuyen vui v c Thien Chua yeu men. Chung ta "tm thay an sung trong mat Ngi" co ngha la ang Tao Hoa nhn thay mot ve ep oc ao trong hien trang cua chung ta va Ngi co mot ke hoach tuyet vi cho cuoc song cua chung ta. Nhan thc ve s xac tn nay, tat nhien, khong giai quyet c het tat ca cac van e cua chung ta cung nh khong lam tan bien i s bap benh cua cuoc song. Nhng no co sc manh e bien oi cuoc song cua chung ta mot cach sau sac. Khong biet ngay mai danh cho chung ta nhng g khong phai la mot moi e doa en toi ma chung ta can phai vt qua au, nhng la thi thuan li e chung ta song tnh oc ao trong n goi ca v cua chung ta, va chia se n goi o vi anh ch em cua chung ta trong Giao Hoi va tren the gii.

4. Can am trong khoanh khac hien tai

S xac tn rang an sung cua Thien Chua luon cung chung ta lam nay sinh sc manh e can am trong giay phut hien tai: o la long can am thc thi nhng g Thien Chua yeu cau chung ta ay va ngay bay gi, trong moi kha canh cua cuoc song cua chung ta; can am e on nhan n goi ma Thien Chua to lo cho chung ta; can am e song c tin cua chung ta ma khong che giau hoac gian lc no.

Vang, khi chung ta m long mnh ra vi an sung cua Thien Chua, ieu khong the tr thanh hien thc. "Neu Thien Chua ng ve pha chung ta, ai co the chong lai chung ta ay?" (Rm 8:31). An sung cua Thien Chua cham en cai "bay gi" trong cuoc song cua cac ban, "nam lay" cac ban trong tnh trang hien nay cua cac ban, vi tat ca nhng noi s hai va gii han cua cac ban, nhng an sung Ngi cung cho thay nhng ke hoach dieu ky cua Ngi! Hi cac ban tre, cac ban phai biet rang co nhng ngi thc s tin tng ni cac ban: xin hay biet rang c Giao Hoang co long tin ni cac ban, rang Giao Hoi tin tng cac ban! Ve phan mnh, hay tin tng vao Giao Hoi!

c Maria tre tuoi c uy thac mot nhiem vu quan trong chnh v Me con tre. Cac ban tre sung sc v ang trai qua mot giai oan trong i ngi trong o khong thieu nang lng. Hay tan dung sc manh va nang lng nay e cai thien the gii, bat au vi nhng thc tai gan gui nhat vi cac ban. Toi muon nhng trach nhiem trong ai c trao cho cac ban trong Giao Hoi; toi muon Giao Hoi co can am e tao ra khong gian cho cac ban; va cac ban c chuan b e thc hien nhng trong trach nay.

Toi mi goi cac ban mot lan na hay chiem ngam tnh yeu cua c Maria: mot tnh yeu cham soc, nang ong va cu the. Mot tnh yeu ay s dung cam va tap trung hoan toan vao s trao ban chnh mnh. Mot Giao Hoi c tham nhuan bi nhng pham chat cua Me Maria se luon luon la mot Giao Hoi i len, vt qua gii han va ranh gii cua chnh mnh e trao ban nhng an sung nhan c d dat. Neu chung ta e cho mnh c thc s xuc ong trc tam gng cua c Maria, chung ta se song thc s long bac ai ang thuc ay chung ta yeu men Thien Chua tren het moi s va tren ca chnh chung ta, va yeu thng nhng ngi ma chung ta chia se cuoc song hang ngay. Va chung ta cung se yeu nhng ngi co ve nh that kho yeu. o la mot tnh yeu la phuc vu va dang hien, trc het danh cho nhng yeu uoi va ngheo nhat, mot tnh yeu bien oi khuon mat cua chung ta va lam tran ngap trong ta niem vui.

Toi muon ket thuc bang nhng li ep e Thanh Bernard a dung trong mot bai giang noi tieng ve mau nhiem Truyen Tin, nhng li dien ta s mong i cua toan the nhan loai oi vi li ap tra cua c Maria: "Lay c N ong Trinh, Me a nghe rang Me se thu thai va sinh ha mot con trai; Me a nghe rang o se khong phai do con ngi ma bi Chua Thanh Than. Thien than ang ch i cau tra li... Lay c Me, chung con cung ang ch i li t bi cua Me... Trong phan ng ngan gon cua Me, chung con se c tai tao e c mi goi en s song... ay la ieu ma ca the gii ch i, phu phuc di chan Me... Lay c N ong Trinh, xin mau tra li" (Bai giang so 4, 8-9; Opera Omnia).

Cac ban tre than men,

Chua, Hoi Thanh, va the gii ang ch i cau tra li cua ban cho n goi oc ao ma moi ngi nhan c trong cuoc song nay! Khi ai Hoi Gii Tre The Gii Panama en gan hn, toi mi cac ban chuan b cho cuoc tu hop cua chung ta vi niem vui va s nhiet tnh cua nhng ai muon tham gia vao cuoc phieu lu tuyet vi nh vay. ai Hoi Gii Tre The Gii la danh cho nhng ngi can am! Khong danh cho nhng ngi tre ch kiem tm s thoai mai va nhng ai tron chay bat c khi nao nhng kho khan noi len. Cac ban co chap nhan th thach khong?

T Vatican, ngay 11 thang 2 nam 2018

Chua Nhat Th Sau Mua Quanh Nam

Le Knh c Me Lo c

Source: Libreria Editrice Vaticana MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE THIRTY-THIRD WORLD YOUTH DAY 2018

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page