Mot nha th Cong giao

b tan cong Indonesia

 

Mot nha th Cong giao b tan cong Indonesia.

Jakarta (L'Osservatore Romano 13-02-2018) - Sang th Hai 12 thang 02 nam 2018, tai nha th Thanh Lidwina a Yogyakarta Sleman, mot ngi an ong a dung dao tan cong, lam b thng bon ngi. Canh sat a khong che c ke tan cong. Ngi nay a c xac nh o la mot thanh nien 20 tuoi ten la Suliyono. Cuoc tan cong xay ra trong luc Thanh le ang c c hanh. Nhng ngi b thng gom mot linh muc ln tuoi ngi c, hai ngi giao dan va mot canh sat; ngi a co gang khong che ke tan cong. Cho ti nay ngi ta cung cha biet ly do tai sao ke tan cong a hanh ong. Trong cuoc tan cong, trc khi b canh sat khong che anh ta a chat au bc tng cua Chua Giesu va cua c Me Maria. (L'Osservatore Romano 13-02-2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page