c Thanh Cha Phanxico

chuc Tet Nguyen an

 

c Thanh Cha Phanxico chuc Tet Nguyen an.

Vatican (WH 12-02-2018) - Tra 11 thang 02 nam 2018, sau khi ban phep lanh ket thuc Kinh Truyen Tin Chua nhat VI Thng nien, c Thanh Cha Phanxico a "ghi danh tham d" Ngay Gii tre The gii 2019, ac biet ngai ngo li chuc mng cac nc se on Nam Mi am lch 2018 trong tuan nay:

"Ngay 16 thang Hai sap ti, tai Vien ong va nhieu ni tren the gii, hang trieu ngi se mng Tet Nguyen an. Toi xin gi li chao than ai en tat ca moi gia nh anh ch em. Chuc anh ch em nam mi tham tnh lien i, huynh e, an lanh, gop phan kien tao mot xa hoi, trong o moi ngi eu c on nhan, bao ve, thang tien va hoi nhap. Toi mi goi anh ch em cung cau nguyen xin n bnh an, lay long nhan hau, an can va can am e mu tm kho tang quy gia ay. Toi chuc mng Nam Mi va ban phep lanh cho tat ca anh ch em".

Cac nc mng Tet theo am lch gom: Viet Nam, Trung Quoc, Han Quoc, ai Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia.

Cung on Tet theo am lch nhng muon hn, vao khoang thang 3-4: Thai Lan, Campuchia, Lao...

Nam 2018, mung Mot Tet nham ngay th Sau 16 thang 02 nam 2018 dng lch. Nh vay, hai ngay sau khi bc vao Mua Chay vi th T Le Tro 14 thang 02 nam 2018, cac tn hu Vien ong se on mng nam mi co truyen cua mnh.

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page