Kien nhan khong co ngha la lui bc

nhng la oi thoai vi nhng gii han

 

Kien nhan khong co ngha la lui bc, nhng la oi thoai vi nhng gii han.

Vatican (Vat. 12-02-2018) - Chung ta xin Chua ban cho n kien nhan, nhat la cho nhng ai ang chu kho khan th thach tren bc ng i, vi nhng ganh nang chong chat tren vai. c Thanh Cha chia se nh the trong thanh le sang th Hai 12 thang 2 nam 2018 tai nha nguyen Marta.

Kien nhan khong phai la lui bc, cung khong phai la that bai

Thanh Giacobe Tong o noi rang: c tin cua chung ta khi c th thach, se ren luyen c kien nhan. Nhng lam the nao e kien nhan trong cuoc song vi biet bao th thach? Chac chan la khong de hieu chut nao. Thai o de nhat khi oi dien vi th thach chnh la bo cuoc, la dng lai. Nhng khong, kien nhan la nhan c cua nhng ngi ang tiep tuc hanh trnh, cua nhng ngi khong dng lai, khong khep kn.

Khi tien bc tren hanh trnh, con ng khong phai luc nao cung thuan tien. oi vi toi, c kien nhan day toi rat nhieu trong bc ng i. Nao la s kien nhan cua cha me khi con cai om au benh tat, khi sinh ra nhng ngi con om au. Cac bac cha me ay a thot len: Ta n Chua v a con cua chung con van con song! Va nh the, ngi cha ngi me ay nuoi dng bao boc a con vi tnh yeu men, cho en tan cung. Khong he de dang chut nao khi cu mang ngi con khuyet tat, ngi con au om t nam nay qua nam khac. The nhng, niem vui co mot ngi con, a mang lai cho ngi cha ngi me sc manh e dng nuoi con cai. Va kien nhan la nh the, la khong bo cuoc. Kien nhan la nhan c cua nhng ngi khong ngng tien bc.

Thieu kien nhan la do khong biet on nhan gii han ban than

Kien nhan co ngha la g? Kien nhan co ngha la mang lay trach nhiem, khong co ngha la gat i nhng kho au, nhng co ngha la mang lay nhng c cc ay cung vi niem vui nh Thanh Giacobe noi.

Kien nhan co ngha la mang lay trach nhiem, khong co ngha la ay trach nhiem cho ngi khac, khong co ngha la o loi cho ngi khac. Khong, khong phai the. Kien nhan la mang lay trach nhiem. ay la kho khan cua toi. ay la van e cua toi. Chung co lam cho toi au kho khong? Co ch, chac chan la co! Nhng toi san sang lanh lay ieu ay. Kien nhan cung co ngha la khon ngoan oi thoai vi chnh nhng gii han cua ban than. Co rat nhieu gii han trong cuoc song, nhng ngi thieu kien nhan th khong muon chap nhan nhng ieu ay. Ho muon gat chung sang mot ben, v ho khong biet cach oi thoai vi nhng gii han. Co ngi th tng tng ve s toan nang hoac ve s li bieng...

S kien nhan cua Thien Chua co ngha la ong hanh va i ch

S kien nhan ma thanh Giacobe noi, khong phai ch la li khuyen danh cho cac Kito hu. V neu chung ta nhn vao lch s cu o, chung ta se thay s kien nhan cua Thien Chua, Cha chung ta. Ngai a phai kien nhan en mc nao, moi khi dan chung i th than tng nay no hoac moi khi long tin cua dan chung nga nghieng. S kien nhan cua Thien Chua Cha danh cho tng ngi chung ta, ong hanh vi chung ta, i ch chung ta. Thien Chua cung mi goi Con Mot cua Ngai i vao s kien nhan, e co the thc thi s mang, e co the t hien chnh Mnh trong cuoc Thng Kho.

Gi ay chung ta ngh ti cac anh ch em Kito hu ang b bach hai tai Trung ong. Ho phai song s kien nhan giong nh Chua a song. Vi y ch ay, hom nay chung ta co the cau nguyen rang: Lay Chua, xin ban cho dan Chua n kien nhan, e co the mang lay nhng th thach. Hay cau nguyen cho chnh ban than mnh. Biet bao lan chung ta thieu kien nhan: khi co ieu g o sai sai, chung ta tc gian la mang... Nhng, hay dng lai mot chut, hay ngh en s kien nhan cua Thien Chua Cha, hay i vao s kien nhan cung vi Chua Giesu. Kien nhan la mot nhan c that la ep. Chung ta hay xin Chua ban cho n kien nhan!

 

T Quyet, SJ

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page