Phep la th 70 Lo c:

s Bernadette Moriau i c sau 20 nam liet nang

 

Phep la th 70 Lo c: s Bernadette Moriau i c sau 20 nam liet nang.


S Bernadette Moriau i c sau 20 nam liet nang.


Lourdes (Vatican Insider 11-02-2018) - Ngay 11 thang 02 nam 2018, c cha Jacques Benoit-Gonin, Giam muc Giao phan Beauvais a cong bo viec nhn nhan phep la th 70 xay ra Lo c. Ngi c nhan phep la la n tu Bernadette Moriau, sau nhieu nam b liet nang, a c cha lanh.

S Bernadette Moriau hien nay 79 tuoi. T cuoi nhng nam 1960, s b "hoi chng uoi nga", do thoat v a em vung that lng gay chen ep cac re than kinh vung uoi nga. T nam 1987, s khong the i c.

Phep la xay ra vao ngay 11 thang 07 nam 2008, nhng sau 10 nam mi c cong bo, nhan ky niem 160 nam cac lan c Me hien ra vi ch thanh Bernadetta Soubirou. S Moriau thuat lai nh sau:

"Vao thang 02 nam 2008, bac s cua toi a mi toi tham gia cuoc hanh hng cua Giao phan en Lo c, c to chc t ngay 03 thang 07 nam o (2008) T khi b benh, toi cha bao gi en o. Trong hang a, toi a cam thay s hien dien mau nhiem cua c Maria va be gai Bernadetta ... Toi cha bao gi xin c cha lanh. Toi cau xin s hoan cai cua trai tim va sc manh e tiep tuc hanh trnh au benh cua mnh."

Khi tr ve cong oan Besles, gan Beauvais, phep la a xay ra. S Moriau ke tiep: "Ngay 11 thang 07 (nam 2008), trong khi chung toi chau Thanh The hiep thong vi Lo c, trong long toi a song lai giay phut manh me khi cac benh nhan c rc Mnh Thanh Chua va toi that s cam nhan s hien dien cua Chua Giesu... Vao cuoi gi chau Thanh The, toi cam thay than the toi nong len... toi cam thay khoe."

c cha Benoit-Gonin noi them trong thong cao cua Giao phan: "Vao gan cuoi chieu ngay 11 thang 07 (nam 2008), khi s Moriau ang chau Thanh The, s a trai qua mot khoanh khac ma s a trai nghiem khi hiep thong vi Lo c va vi cuoc hanh hng ma s mi thc hien. S tr ve phong mnh, s cam thay c thuc ay bo cac bo phan gia cua mnh: cac may moc tr giup y khoa va tat may kch thch than kinh... Ngay lap tc s bat au bc i ma khong can bat ky s tr giup nao, hoan toan oc lap. S a goi cac s cung dong chng kien va cac s o a nhan thay s thay oi."

Bac s cua s Moriau a ghi nhan s cha lanh va sau o a trnh cho van phong y khoa quoc te Lo c. Trong cuoc hop thng nien cua Uy ban y khoa vao ngay 18 va 19 thang 11 nam 2016, trng hp cha lanh a c ieu tra. Tr mot bac s khong cong nhan, cac bac s khac eu cong nhan phep la va ket luan viec s Moriau c cha lanh la hoan toan khong the giai thch theo kien thc khoa hoc cua ho. (Vatican Insider 11/02/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page