Neu Ngai muon

Ngai co the lam cho con c sach

 

Neu Ngai muon, Ngai co the lam cho con c sach!

Vatican (Vat. 11-02-2018) - Luc 12 gi tra Chua nhat 11 thang 02 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu va du khach hanh hng tai Quang trng Thanh Phero. Trc khi oc kinh, c Thanh Cha quang dien bai Tin Mng Chua nhat noi ve viec Chua Gie-su chanh long thng va cha lanh ngi b benh phong. Sau khi oc kinh, c Thanh Cha a gi li Chuc Tet Nguyen an en cac gia nh.

Bai huan du cua c Thanh Cha

Anh ch em than men!

Bai Tin Mng Chua nhat theo thanh Mac-co ke cho chung ta viec Chua Gie-su cha lanh ngi benh phong. Hom nay cung la ngay Quoc te cac benh nhan 11 thang 02 va ky niem c Me hien ra tai Lo c. V the, chung ta cung nhn ve hang a ni c Me a hien ra, cung chiem ngam Chua Gie-su, ang la thay thuoc ch thc, cha lanh ca than the va linh hon, ang c Thien Chua Cha sai en the gian e cha lanh cho nhan loai, e cu nhan loai khoi toi loi va khoi nhng hau qua cua toi.

Bai Tin Mng (Mc 1,40-45) ke ve viec Chua cha lanh mot ngi b benh phong. Benh phong cui la loai benh c Cu c xem la mot s o ue nang ne, va ngi benh can phai tach khoi cong ong. Nh the, ngi mac benh phong phai song mot mnh. Tnh trang cua ngi b benh phong thc s au kho cung cc, v nao trang thi ay cho rang, ngi mac benh phong khong ch la hang o ue trc mat ngi i, ma ho con b coi la ke o ue trc mat Thien Chua na. Do o, ngi mac benh phong trong bai Tin Mng hom nay a nai xin Chua Gie-su vi nhng li nh sau: "Neu Ngai muon, Ngai co the cha toi c sach!".

Nghe li ay, Chua chanh long thng. That la quan trong e chu tam en nhng chuyen ong noi tam cua Chua Gie-su, ieu ma chung ta a cam a thay trong Nam thanh Long thng xot. Se khong the hieu c hanh ong cua Chua, se khong the hieu c chnh Chua, neu chung ta khong i vao nhng chuyen ong noi tam cua cai chanh long thng, cua long thng xot Chua. Con tim chanh long thng a thuc ay Chua en gan ngi benh, cham vao anh va noi vi anh: "Ta muon, anh hay c sach!". ieu ang lo ngai nhat ay la Chua cham en ngi phong hui, v ieu nay b Luat Mo-se cam. Bi le, theo Le Luat, cham vao ngi benh phong la b lay nhiem s o ue, ngay ca b o ue trong tinh than. The nhng, trong trng hp hom nay, khong phai la ngi benh en vi Chua e roi Chua b lay nhiem s o ue, nhng la Chua en vi ngi benh e anh c lanh sach. Trong lan cha benh nay, chung ta ngng mo Chua, khong ch v long t bi thng xot cua Ngai, ma con v s can am cua Ngai na. Chua khong quan tam en chuyen nhiem ue, Chua ch quan tam en chuyen giai phong ngi benh khoi cach ach nang ne.

Anh ch em than men, khong co benh tat nao la nguyen nhan cua s o ue. Chac chan benh tat co lien quan en toan bo con ngi, nhng khong he anh hng en moi tng quan cua ngi ay vi Thien Chua. That vay, mot ngi benh van co the co tng quan than thiet vi Thien Chua. Ch co toi loi mi lam cho con ngi ra o ue. Nhng th toi loi nh ch ky, ngao man, tham o tham nhung, nhng th benh cua tam hon nh the can c thanh tay. Can than tha vi Chua Gie-su nh ngi benh phong hom nay a van nai: "Neu Ngai muon, Ngai co the lam cho toi c sach!".

Gi ay, tat ca chung ta, tng ngi chung ta hay danh chut thi gian thinh lang, e co the suy xet ve con tim mnh, e co the nhn vao chnh coi long mnh, e co the nhn thay nhng g la o ue, nhng g la toi loi trong tam hon mnh. Tng ngi chung ta, trong thinh lang, than tha vi Chua vi tat ca tam long rang: "Neu Ngai muon, Ngai co the lam cho con c sach!". Chung ta hay lam ieu ay trong thinh lang.

"Neu Ngai muon, Ngai co the lam cho con c sach!"

"Neu Ngai muon, Ngai co the lam cho con c sach!"

Va moi khi chung ta on nhan B tch Hoa giai vi long thong hoi, chnh Chua cung lap lai vi chung ta rang: "Ta muon, con hay lanh sach!". That la mng vui biet bao! The o, khi ay th benh phong cua toi loi se bien mat, e chung ta co the tr ve song trong niem vui con thao vi Thien Chua, va niem vui c song gia moi ngi trong cong ong.

Nh li cau bau cua c Trinh N Maria, Me Vo Nhiem cua chung ta, chung ta nai xin Chua cha lanh nhng vet thng trong tam hon chung ta bang long thng xot vo bien cua Chua, va xin Chua ban cho chung ta niem hy vong va bnh an tran ngap tam hon.

c Thanh Cha chao tham

Anh ch em than men!

Hom nay la ngay ma moi ngi co the bat au ang ky tham d Ngay Quoc te Gii tre dien ra tai Panama thang gieng nam 2019. Cha cung ghi danh nh mot ngi hanh hng tham gia dp nay. Chung ta hay chuan b san sang cho ngay o! Cha mi tat ca cac ban tre tren the gii hay song c tin va long nhiet thanh trong s kien ay an sung va tnh huynh e nay.

Ngay 15 thang hai, tai vung Vien ong va nhieu ni tren the gii, hang trieu trieu ngi an mng Tet Nguyen an. Toi xin gi li chao tran trong ti tat ca cac gia nh. Toi cau chuc moi ngi luon song oan ket, giau tnh huynh e va ay nhng c m tot ep, e gop phan xay dng mot xa hoi ma trong o tat ca moi ngi c on nhan, c bao ve, c thang tien va c hoi nhap. Toi xin gi ti moi ngi li cau nguyen cho hoa bnh, v ay la mon qua la kho tang quy gia can luon c theo uoi vi long t bi, khon ngoan va can am. Toi ong hanh vi quy v va cau chuc phuc lanh cho quy v.

Cha chao tham cac gia nh, cac giao x, cac hiep hoi va tat ca moi ngi en t Italia va khap ni tren the gii, ac biet la nhng ngi hanh hng en t Tay Ban Nha va Bo ao Nha. Cha chao tham cong oan ngi Congo tai Roma va Cha se tham gia cau nguyen cho hoa bnh trong ngay ac biet 23 thang hai, ngay ma Cha a keu goi an chay cau nguyen cho hoa bnh tai Congo.

Cha ac biet ngh ve nhng ngi au benh tren the gii, nhng ngi ang b thieu nhng cham soc can thiet va thng b co lap va phai song trong canh co n. Nguyen xin c Trinh N Maria an ui nang cac benh nhan ca ve the ly lan tinh than. c mong ngi benh co c s cham soc can thiet va co c tnh bac ai huynh e nang .

Chuc moi ngi mot ngay tot lanh, va xin ng quen cau nguyen cho Cha!

 

T Quyet, SJ

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page