c Thanh Cha

gi li Chuc Tet en cac gia nh

 

c Thanh Cha gi li Chuc Tet en cac gia nh.

Vatican (Vat. 11-02-2018) - Trong buoi oc kinh Truyen Tin tai Quang trng Thanh Phero tra Chua nhat 11 thang 02 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a gi li Chuc Tet en cac gia nh thuoc mien Vien ong va tai nhieu ni tren the gii ang chuan b on Tet Nguyen an 2018. c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men!

Ngay 15 thang hai sap ti, tai vung Vien ong va nhieu ni tren the gii, hang trieu trieu ngi se an mng Tet Nguyen an. Toi xin gi li chao tran trong ti tat ca cac gia nh. Toi cau chuc moi ngi luon song oan ket, giau tnh huynh e va ay nhng c m tot ep, e gop phan xay dng mot xa hoi ma trong o tat ca moi ngi c on nhan, c bao ve, c thang tien va c hoi nhap. Toi xin gi ti moi ngi li cau nguyen cho hoa bnh, v hoa bnh la mon qua, la kho tang quy gia can luon c theo uoi vi long t bi, khon ngoan va can am. Toi ong hanh vi quy v va cau chuc phuc lanh cho quy v.

 

T Quyet, SJ

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page