Hoi ngh ve cuoc chien

chong nan buon ngi

 

Vatican: Hoi ngh ve cuoc chien chong nan buon ngi.

Vatican (WH 11-02-2018) - Trong hai ngay 8 va 9 thang Hai nam 2018, tai Vatican, a dien ra hoi ngh ve nan buon ngi va tnh trang no le thi hien ai. Hoi ngh quy tu cac v chu chan trong Giao hoi va cac vien chc canh sat cao cap thuoc hn 30 quoc gia, thao luan ve thanh cong va that bai cua cac sang kien.

ay la cuoc hop lan th nam cua to chc mang ten Nhom Thanh Marta. c s ong y cua c giao hoang Phanxico, to chc nay bao gom cac vien chc canh sat va mot so giam muc, thanh lap vao nam 2014, theo sang kien cua Hoi ong Giam muc Anh va x Wales (CBCEW), lay ten Thanh Marta cua khu nha c Thanh Cha ang at cho to chc.

Cac ai bieu tham d hoi ngh a nghe cac phuc trnh cua 18 quoc gia va nhieu c quan quoc te, ong thi nghe cac phat bieu cua ong Greg Burke, Giam oc Phong Bao ch Toa Thanh, va ong Alexander DesForges, phat ngon vien cua Hoi ong Giam muc Anh va x Wales.

c hong y Vincent Nichols, Tong giam muc Westminster, hom 9 thang Hai nam 2018, a noi vi cac phong vien rang ngai thay "ngng" khi nghe cac ai bieu trnh bay. "ieu co y ngha quan trong trong hoi ngh nay la cac ai bieu san sang noi len nhng cam nhan ve that bai cung nh thanh cong", c hong y noi.

Thong thng, nhng kieu hoi ngh nh the nay th "toan noi ve chung ta that la tot, chung ta se thc hien, chung ta ha..." c hong y noi them. Nhng lan nay, moi ngi chang khach sao "e noi thang vi nhau 'Nay, hien chung ta ch mi bat au thoi', hoac 'Hien cha lam c viec nay'", c hong y noi.

c hong y Nichols cho biet, theo c tnh, hien co 42 trieu ngi khap the gii song canh no le cach nay cach khac. "Tham trang buon ngi", ngai noi "cha bao gi lai ln hn luc nay".

c cha Augustine Akubeze, Tong giam muc Benin City, Nigeria, cung tham d hoi ngh, a noi vi cac nha bao: Hoi ong Giam muc Nigeria a tham gia Nhom Thanh Marta v quoc gia cua cac ngai la mot trong nhng nc co so nan nhan cua nan buon ngi ln nhat.

Ngai noi nh co Nhom Thanh Marta, chnh quyen Nigeria mi y thc hn en van e nay va bat au hanh ong nhieu hn nham giai quyet van e. Ngai cho biet cu the tham hoa buon ngi la do thieu hoc hanh va khong co viec lam.

Khi lam canh oi ngheo, dan chung de b loi keo vao nan buon ngi, tr thanh ke buon ngi hay nan nhan b buon ban, ngai noi. Cac giam muc cung ang m cac chng trnh nham nang cao nhan thc va giang day tai cac trng hoc nham giup ngi tre ng ri vao tay bon buon ngi.

Cac giam muc a ngi en d cac cuoc hop cua Nhom Thanh Marta e "tm nhng y tng tot hn na", c Tong giam muc Akubeze noi "e khi ve nha, chung toi th bat tay vao viec".

c hong y Charles Bo, Tong giam muc Yangon, Bangladesh, noi rang nghe nhng kinh nghiem cua cac ai bieu thuoc cac chau luc th that bo ch va ban than ngai a gat hai c ch li ln nhat.

"Sau khi nghe kha canh tch cc cung nh iem yeu cua cac sang kien va thc trang nan buon ngi, toi tin rang nhieu ngi chung ta ang lam viec trong Nhom nay thc s co mot quyet tam mi nham loai bo tham hoa buon ngi nay", ngai noi.

c Thanh Cha Phanxico a gap cac ai bieu tham d hoi ngh vao buoi hop ket thuc hom 9 thang Hai. Ngo li vi cac v chu chan trong Giao hoi va vi cac vien chc canh sat khap the gii, ngai noi "kinh nghiem cho thay nhng hnh thc no le hien ai nay ang lan rong hn nhng g trc ay chung ta hnh dung - ke ca ng ngang va xau ho - tai cac ni thnh vng nhat trong xa hoi chung ta".

"Li Chua goi Cain, trong nhng trang au cua Kinh Thanh - 'Em ngi au?' - ang thach o chung ta phai xem xet nghiem tuc nhng hnh thc ong loa khac nhau c xa hoi chap nhan, va khuyen khch, nhat la oi vi nan buon ban tnh duc, boc lot nhng ngi nam va n, tre em de b ton thng", ngai noi tiep.

c Thanh Cha Phanxico noi nhng sang kien nham chong lai nan buon ngi khong nhng phai xem xet viec pha huy c cau toi pham, ma con ca viec s dung co trach nhiem cong nghe thong tin va cac phng tien truyen thong. Ngai noi them chung ta cung can xem xet nhng noi ham ao c cua cac mo hnh kinh te coi trong li nhuan hn con ngi.

"Toi tin viec ban bac cua quy v trong nhng ngay va qua se giup nang cao nhan thc phai giup hn na oi vi cac nan nhan cua toi ac nay bang cach ong hanh vi ho tren con ng tai hoi nhap xa hoi va phuc hoi nhan pham cua ho", ngai noi.

"Giao hoi rat biet n moi no lc nham mang long thng xot cua Chua en vi ngi ang chu au kho, v viec nay cung la mot bc quan trong trong viec cha lanh va canh tan toan xa hoi".

(Theo CNA)

 

Thanh Thi chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page