Chong lai nan thc dan kinh te, y thc he

va gian tham hoi lo

 

Chong lai nan thc dan kinh te, y thc he va gian tham hoi lo.

Vatican (Vat. 24-01-2018) - Nh quy v a biet c Thanh Cha Phanxico mi cong du hai nc Chile va Peru ve chieu th hai 22 thang 1 nam 2018, v the trong buoi tiep kien chung hn 15,000 tn hu va du khach hanh hng sang th t 24 thang 1 nam 2018 ngai a chia se vi moi ngi nhng g a song khi vieng tham hai quoc gia nay.

Trc het c Thanh Cha cho biet co mot nhom tre em b benh trong ai thnh ng Phaolo VI. Cac em trong thay chung ta quang trng va chung ta trong thay cac em. c Thanh Cha cung moi ngi chao cac em, va ngai noi nh the tot hn e tranh cho cac em khoi b lanh. Ngai cung mi moi ngi vo tay chao hai dan toc Chile va Peru ma ngai va vieng tham ve. Hai dan toc nay rat gioi, rat gioi!

c Thanh Cha a cam n Chua va chnh quyen ao i hai nc, cung nh moi cong s vien va thien nguyen vien v a cho ngai dp gap g dan Thien Chua tai ay, a c tiep on nong hau va chuyen vieng tham a dien ra tot ep. Ngai noi anh ch em hay ngh coi tai ca hai nc a co hn 20,000 thien nguyen vien: hn 20,000 tai Chile va 20,000 tai Peru. a so ho la ngi tre rat gioi.

Ngai cho biet trc khi ngai en Chile a co nhieu vu bieu tnh phan oi, v nhieu ly do khac nhau, nh moi ngi co the oc tren bao ch. Nhng s kien nay lai khien cho chuyen vieng tham thi s hn na, v khau hieu cua chuyen cong du la "Ta ban cho cac con s bnh an", la li Chua Giesu noi vi cac mon e, c lap lai trong moi Thanh Le: n bnh an ma ch co Chua Giesu chet va song lai mi co the ban cho ai tn thac ni Ngai. Khong phai ch moi ngoi trong chung ta can en hoa bnh nhng ca toan gii na, ngay nay trong the chien th ba tng manh nho nay... Toi xin anh ch em, chung ta hay cau nguyen cho hoa bnh!

e cap ti cuoc gap g hang lanh ao chnh tr xa hoi dan s cua Chile c Thanh Cha noi:

Trong cuoc gap g hang lanh ao chnh tr va dan s cua quoc gia nay toi a khch le con ng dan chu Chile nh khong gian cua cuoc gap g lien i, co kha nang bao gom cac khac biet. Cho muc ch nay toi a ch ra phng phap cua con ng lang nghe: ac biet lang nghe dan ngheo, gii tre va ngi gia, ngi di c, va ca lang nghe trai at na.

Trong buoi c hanh Thanh The au tien cau nguyen cho hoa bnh va cong ly a vang len cac Moi Phuc That, ac biet la "Phuc cho nhng ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua" (Mt 5,9). ay la mot Moi Phuc can lam chng vi kieu song gan gui, chia se, va nh the cung co c cau cong oan giao hoi va toan xa hoi nh n thanh cua Chua Kito.

Trong kieu gan gui nay quan trong la cac c ch cua li noi, va mot c ch quan trong ma toi a co the hoan thanh la vieng tham nha tu phu n tai Santiago: gng mat cua cac phu n ay, nhieu ngi trong cac ba me tre o be con th tren tay, nhng dien ta biet bao hy vong. Toi a khch le ho oi hoi t chnh mnh va cac to chc mot lo trnh chuan b cho viec hoi nhap xa hoi mot cach nghiem chnh, nh chan tri trao ban y ngha cho noi vat va thng ngay.

Chung ta khong the ngh ti mot nha tu, bat c nha tu nao, ma khong co chieu kch cua viec hoi nhap nay, v neu khong co niem hy vong cua s hoi nhap xa hoi, th nha tu la mot tra tan bat tan. Trai lai, khi hoat ong cho viec hoi nhap, th ca nhng ngi b tu chung than cung co the c hoi nhap vi xa hoi qua cong viec lam t trong nha tu, bc vao trong cuoc oi thoai. Nha tu phai luon luon co chieu kch nay cua viec hoi nhap. Luon luon.

Vi cac linh muc, cac ngi song i thanh hien, va vi cac Giam Muc Chile toi a song hai cuoc gap g sau am, c phong phu hn v viec chia se noi kho au cua vai vet thng gay n au cho Giao Hoi nc nay. Toi a ac biet cung co cac anh em mnh trong viec khc t moi gian xep vi cac lam dung tnh duc tre v thanh nien, ong thi tin tng ni Thien Chua la ang canh tan cac tha tac vien cua Ngai qua th thach thanh tay n au nay.

Hai Thanh Le khac tai Chile a c c hanh, mot tai mien nam va mot tai mien bac. Thanh le c hanh tai mien nam trong vung Araucania, la ni cac tho dan Mapuche sinh song, a bien cac tham canh va met nhoc cua dan toc nay thanh niem vui, bang cach giong len li keu goi cho hoa bnh, hoa hp gia cac khac biet, va cho viec khc t moi bao lc. Thanh le c hanh tai mien bac Iquique, gia ai dng va sa mac, a la mot thanh ca gap g gia cac dan toc, c dien ta ra mot cach ac biet trong long ao c bnh dan.

Cac cuoc gap g vi gii tre va ai hoc Cong Giao cua Chile a tra li cho thach o nh oat cong hien mot y ngha ln lao cho cuoc song cua cac the he mi. Toi a e lai cho cac ban tre li noi dien ta chng trnh cua thanh Alberto Hurtado: " vao cho cua toi Chua Kito se lam g?". Va vi ai hoc toi a e ngh mot mo thc ao tao toan ven, dien ta can tnh Cong Giao, co kha nang tham d vao viec xay dng mot xa hoi hiep nhat va a dang, ni cac xung ot khong b che ay nhng c quan tr trong oi thoai.

Luon luon co cac xung ot: ca trong gia nh na cung luon luon co cac xung ot. Nhng oi x xau vi cac xung ot th con te hai hn. Khong dau diem cac xung ot di ging: cac xung ot c em ra anh sang th phai noi chuyen, ly luan va giai quyet vi viec oi thoai. Anh ch em hay ngh ti cac cuoc xung ot nho nho chac chan xay ra trong gia nh anh ch em: khong c che dau chung, nhng hay thao luan. Hay tm luc thuan tien e thao luan. Nh the xung ot c giai quyet bang s oi thoai.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha ke lai cac kinh nghiem a song ben Peru. Ngai noi: tai Peru khau hieu chuyen vieng tham a la: "Hiep nhat cho hy vong". Hiep nhat khong phai cho mot s ong nhat kho can, moi ngi eu nh nhau: ay khong phai la hiep nhat; nhng hiep nhat trong tat ca s phong phu cua cac khac biet, ma cac dan toc a tha hng c t lch s va nen van hoa. Cuoc gap g vi cac dan toc vung Araucania ben Peru a chng to ieu nay mot cach bieu tng, va a khai mao cho lo trnh cua Thng Hoi ong Giam Muc Toan Amazzonia c trieu tap vao thang 10 nam 2019. Cung lam chng cho ieu nay la cac cuoc gap g vi cac dan toc tai Puerto Maldonado va vi cac tre em cua nha tiep on "Hoang t nho". Chung toi a cung nhau noi khong vi s thc dan kinh te va thc dan y thc he.

Noi chuyen vi cac gii chc chnh tr va dan s Peru toi a anh gia cao gia tai moi sinh, van hoa va tinh than cua at nc nay, va toi a neu bat hai thc tai e doa no nhat: o la s oi te moi sinh xa hoi va nan gian tham hoi lo. Toi khong biet anh ch em co nghe noi ve gian tham hoi lo ay cha... toi khong biet... Khong phai ch co cac phan at ay, ma ay cung co... No nguy hiem hn la benh cum! No tron lan va lam h hong con tim. Gian tham hoi lo lam h hong trai tim. V the xin lam n, ng gian tham hoi lo.

Toi a nhan manh rang khong co ai c mien tr khoi trach nhiem cua mnh trc hai vet thng nay, va viec dan than chong lai chung lien quan ti tat ca moi ngi. Tiep en c Thanh Cha cho biet Thanh Le au tien c hanh tai Peru la tren b bien gan thanh pho Trujillo, ni tran bao "Ninho duyen hai" nam ngoai a gay thiet hai ln lao cho dan chung.

c Thanh Cha noi:

V the toi a khch le ho phan ng chong lai tran bao o, nhng cung phan ng chong lai cac tran bao khac nh cuoc song xau xa, viec thieu giao duc, thieu cong an viec lam va nha chac chan. Tai Trujillo toi cung a gap g cac linh muc va ngi song i thanh hien man bac Peru, va chia se vi ho niem vui cua n goi va s menh, cung nh trach nhiem hiep thong trong Giao Hoi. Toi a khch le cac v giau ky c va trung thanh vi cac coi re cua mnh. Va trong cac coi re o co long ao c bnh dan oi vi c Trinh N Maria. Cung tai Trujillo a co cuoc c hanh knh c Me, trong o toi a oi trieu thien cho c Trinh N Porta va tuyen bo Me la "Me cua long Thng xot va niem Hy vong".

Ngay cuoi cung cua chuyen vieng tham la Chua Nhat va qua a dien ra tai Lima vi mot dau nhan tinh than va giao hoi manh me. Tai en thanh noi tieng nhat cua Peru trong o co anh Thanh Gia goi la "Chua lam phep la", toi a gap g khoang 500 n tu dong kn cua i chiem niem: mot la phoi ch thc cua c tin va li cau nguyen cho Giao Hoi va toan xa hoi. Trong nha th chnh toa toi a chu toan mot c ch cau nguyen xin s bau c cua cac Thanh nc Peru, sau o la cuoc gap g vi cac Giam Muc, va toi a e ngh vi cac v gng mat cua thanh Toribio di Mogrovejo. Ca vi cac ngi tre Peru toi cung a ch cho thay cac Thanh nh nhng ngi nam n a khong mat thi gi e trang iem hnh anh cua mnh, nhng a theo Chua Kito la ang a nhn ho vi niem hy vong. Nh luon luon la the, li cua Chua Giesu trao ban y ngha tran ay cho tat ca, va nh vay ca bai Phuc Am cua buoi c hanh Thanh The cuoi cung a tom tat s iep Thien Chua gi cho dan Ngai tai Chile va Peru: "Hay hoan cai va tin vao Tin Mng" (Mc 1,15). Nh vay xem ra Chua a noi - anh em se nhan c s bnh an ma Thay ban cho anh em va anh em se hiep nhat trong niem hy vong cua Thay. ay a t nhieu la tom tat chuyen cong du nay. Chung ta hay cau nguyen cho hai quoc gia anh em la Chile va Peru e Chua chuc lanh cho hai nc.

c Thanh Cha a chao cac oan hanh hng en t cac nc noi tieng Phap va noi: trong khi chung ta ket thuc tuan cau nguyen cho hiep nhat cac tn hu Kito toi xin mi anh ch em hay la nhng ngi i tien phong cua hoa bnh va s hiep nhat trong cac ni anh ch em sinh song. Vi tn hu en t cac nc noi tieng Anh nh Anh quoc, Bosni Erzegonive va Hoa Ky, TC ac biet chao cac sinh vien Hoc vien ai ket Bossey, cung nh cac linh muc cua hoc vien ao tao than hoc thng huan cua trng bac My Roma. Ngai xin Chua Kito o tran ay bnh an va n thanh tren ho va gia nh ho.

Vi cac nhom noi tieng c, c Thanh Cha cau mong n thanh Chua ban giup moi ngi trao oi tnh yeu ma Chua ban cho moi ngay vi cac anh em khac.

Vi cac nhom noi tieng Tay Ban Nha va Bo ao Nha, ac biet cac nhom tn hu en t vung Brangana, Paulista va Maringa, ngai cau chuc ho manh me trong niem tin ni Chua Kito, va rong m trai tim cho cac anh ch em tung thieu can c tr giup.

c Thanh Cha ac biet cam n cac tn hu Ba Lan a ong hanh vi ngai trong chuyen vieng tham Chile va Peru trong li cau nguyen. Chuyen vieng tham a la dp song kinh nghiem s hiep nhat, viec tran quy va thang tien cac gia tr tinh than am re sau trong Tin Mng va truyen thong cua cac dan toc hai nc nay.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page