Toan bo cuoc phong van c Thanh Cha

tren chuyen bay t Lima ve Roma

 

Toan bo cuoc phong van c Thanh Cha tren chuyen bay t Lima ve Roma.


Toan bo cuoc phong van c Thanh Cha tren chuyen bay t Lima ve Roma.


Lima (VietCatholic News 22-01-2018) - Tren chuyen bay t Lima tr ve Roma hom Chua Nhat 21 thang Gieng nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a danh cho cac nha bao mot cuoc phong van. Sau li gii thieu cua ong Greg Burke, giam oc Phong Bao Ch Toa Thanh, c Thanh Cha a tra li cac cau hoi phong van trong gan mot gi.

Source: Vatican Insider "This is why I celebrated that marriage aboard the flight"

"Toi xin loi neu toi a lam ton thng cac nan nhan b lam dung bang nhng li cua toi trong trng hp cua c Cha Barros". c Thanh Cha noi khi tra li cac cau hoi cua cac nha bao tren chuyen bay t Lima tr ve Roma, va tha nhan rang ngai a dung sai t ng khi trnh bay ve trng hp cua c Cha Juan Barros, giam muc giao phan Osorno cua Ch Li. c Cha Barros b cac nhom tn hu trong giao phan cua ngai chong oi vi cao buoc cho rang ngai biet ro nhng lam dung tnh duc cua "cha bo" la linh muc Fernando Karadima; va ho cho rang v Giam Muc a bao che cho nhng toi ac nay.

Vao ngay th Nam tuan trc (21/01/2018) Iquique, khi tra li cau hoi cua mot phong vien a phng, c Thanh Cha Phanxico noi:

"El da que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ah voy a ver. No hay una sola prueba contra el obispo Barros, todo es calumnia" (Ngay ho mang en cho toi mot chng minh chong lai c Cha Barros, toi se xem xet, chang co mot th chng minh nao chong lai c Cha Barros, toan la nhng li vu khong.)

Nhng li nay a gay ra phan ng manh me t cac nan nhan b lam dung Ch Li va c Hong Y Sean O 'Malley a ra mot tuyen bo ve van e nay.

c Giao Hoang cung a noi ve am ci gi ay a tr thanh thi danh tren chuyen bay t Santiago en Iquique. c Phanxico bien minh cho s la chon cua ngai bang cach giai thch rang oi hon phoi nay a c chuan b tot, a theo cac khoa hoc trc hon nhan va a lanh nhan b tch hoa giai.

Cuoi cung, c Thanh Cha Phanxico goi chuyen i Ch Li va Peru la mot cuoc hanh trnh "tiet trung", giong nh sa, bi v chung ta a trai qua nhng nhiet o khac nhau t nong en lanh.

Cau hoi 1: Vao ngay au tien Ch Li, c Thanh Cha a gi mot thong iep manh me chong lam dung tre em. Nhng roi khi tuyen bo ve trng hp c Cha Barros, ngai lai noi ve "vu khong". Tai sao ngai khong tin cac nan nhan ma lai tin c Cha Barros?

- Tai Ch Li, toi a noi hai lan ve nhng hanh vi lam dung: trc chnh phu va trong nha th chnh toa vi cac linh muc. Toi tiep tuc chnh sach khong mot chut khoan dung (zero-tolerance) a c khi au bi c Giao Hoang Benecto th 16. Va trong 5 nam toi a khong ky bat ky mot yeu cau xin khoan hong nao. Neu pham loi lan th hai, cach duy nhat la ngi pham loi phai thnh cau c Giao Hoang va xin khoan hong. Trong 5 nam, toi a nhan c khoang 25 thnh cau xin c khoan hong. Toi cha ky mot trng hp nao. Ve trng hp cua c Cha Barros: Toi a nghien cu, va ieu tra ky. Thc s khong co bang chng nao la ngai co loi. Toi yeu cau trng ra bang chng th toi mi thay oi quan iem cua mnh. Tai Iquique, khi ho hoi toi ve c Cha Barros, toi noi: "ngay nao co mot chng minh, toi se noi". Toi a sai khi s dung t prueba "chng minh", y toi muon noi la evidencia "bang chng": Toi biet rang nhieu ngi b lam dung khong the co nhng chng minh cu the. Ho khong co, hoac khong the co, hay neu co i chang na ho cam thay xau ho: bi kch cua nhng nan nhan cua s lam dung that la khung khiep. Toi a gap mot ngi an ba a b lam dung 40 nam trc, a ket hon va co ba a con, ba ay khong the rc le c v ba ay thay ni tay cua linh muc, ban tay cua ke a lam dung ba. T "chng minh" khong phai la t tot nhat, toi muon noi "bang chng". Trong trng hp cua c Cha Barros, toi a nghien cu va kiem tra i kiem tra lai, ma khong co bang chng nao e len an ngai. Va neu toi len an ngai ma khong co bang chng hoac s xac tn ve mat luan ly, toi se pham toi xet oan sai.

Cau hoi 2: Mot trong nhng la th c Thanh Cha gi en cac Giam muc Ch Li a c cong khai. Trong bc th o, ngai a e cap en viec co the cho c Cha Barros ngng viec trong mot nam...

- Toi phai giai thch la th nay cho cac ban o la v s than trong nen mi noi ve mot thi gian keo dai 10 en 12 thang. Khi vu tai tieng Karadima no ra, chung toi bat au xet xem co bao nhieu linh muc cha Karadima a tng day, a b lam dung hoac chnh ho thc hien cac lam dung. Co ba giam muc Ch Li tng c cha Karadima gi en chung vien. Mot so v trong Hoi ong Giam Muc a gi y rang ho nen t chc, lay mot nam sabbatical e Giao Hoi vt qua cn bao nay: cac Giam Muc nay la nhng ngi tot, cac giam muc tot, nh c Cha Barros, ngi co hai mi nam lam giam muc va luc o sap hoan thanh nhiem vu cua mnh trong vai tro Giam Muc quan oi. Co y kien yeu cau ngai t chc. Ngai en Roma gap toi va toi noi khong, bi v ieu o co ngha la tha nhan mot toi loi c gia nh nh the. Toi a bac n t chc cua ngai. Sau o, khi c bo nhiem lam giam muc Osorno, phong trao phan khang nay nay sinh: Toi a nhan c n t chc lan th hai cua ngai. Va toi a noi: khong, c Cha c tiep tuc! c Cha Barros van tiep tuc b ieu tra, nhng khong ai tm c bang chng nao ca. Toi khong the len an ngai, toi khong co bang chng, va toi tin rang ngai vo toi.

Cau hoi 3: Con phan ng cua nan nhan oi vi cac tuyen bo cua c Thanh Cha th ngai ngh the nao?

- Toi phai xin loi trc nhng cam nhan cua nhng ngi b lam dung. T "chng minh" a lam ton thng rat nhieu ngi trong so ho. Ho noi: 'Toi i tm mot giay chng nhan hay sao?" Toi xin loi ho neu toi lam ton thng ho ma khong nhan ra ieu o, toi khong co y o. Va ieu nay gay cho toi rat nhieu au n, bi v toi a gap ho: Ch Li co hai cuoc hop c cong chung biet en, nhng cuoc hop khac a khong c tiet lo. Trong moi chuyen i, toi luon co c hoi e gap g cac nan nhan, cuoc hop Philadelphia a c cong bo, nhng cac trng hp khac khong c e cap en. Khi nghe rang c Giao Hoang bao ho: "Hay trnh cho toi mot la th vi bang chng, la mot cai tat" vao mat cac nan nhan, toi nhan ra rang cach dung ch cua toi a khong c tot, va toi hieu, nh Peter viet trong mot la th cua anh ta rang la a noi len. o la nhng g toi co the noi rat thanh that.

Cau hoi 4: Cac li khai cua nhng nan nhan b lam dung khong phai la bang chng oi vi ngai sao, tha c Thanh Cha?

- Li khai cua cac nan nhan luon la bang chng. Trong trng hp cua c Cha Barros khong co bang chng ngai a tng lam dung...

Cau hoi 5: Ngi ta khong cao buoc ngai lam dung, nhng a che giau cac hanh vi lam dung.

- Khong co bang chng nao ve ieu nay ca.... Toi m rong con tim ra e on nhan nhng bang chng ay.

Cau hoi 6: c Thanh Cha a phan ng nh the nao oi vi li tuyen bo cua c Hong Y O 'Malley ve cach dung t "vu khong" cua ngai trong trng hp c Cha Barros, la t a gay ra nhieu au n cho cac nan nhan?

- c Hong Y noi rang c Giao Hoang a luon luon ap dung chnh sach "khong khoan dung". Roi th co chuyen la chon khong tot t ng, toi a noi ve vu khong, e noi ve mot ai o c quyet liet khang khang mot ieu ma khong co bang chng g ca. Neu toi noi rang: ban a an cap, ma ban khong co anh cap, th toi ang lang ma, bi v toi khong co bang chng. o la mot thanh ng chang may. Nhng toi cha he nghe noi co bat c ai la nan nhan cua c Cha Barros. Ho khong bc ra, chang he ra mat, ho a khong a ra c bang chng nao trc toa. Tat ca ch la nhng li gio thoang may bay vay thoi. ung la c Cha Barros nam trong nhom thanh thieu nien cua cha Karadima. Nhng chung ta hay ro rang: neu ban quyet liet cao buoc ai o ma khong co bang chng g ca, th o la vu khong. Tuy nhien, neu mot ai en va a ra bang chng, toi se la ngi au tien lang nghe ho. Tuyen bo cua c Hong Y O'Malley la rat ung, va toi a cam n ngai. Ngai a noi ve noi au cua cac nan nhan noi chung.

Cau hoi 7: Uy ban Bao ve Tre em cua Toa thanh a het han. Co phai ieu nay co ngha la no khong con la mot u tien na?

- Uy ban a c bo nhiem trong ba nam. Mot khi no het han, mot uy ban mi se c nghien cu. a co quyet nh gia han cac thanh vien va bo nhiem cac thanh vien mi. Danh sach chung cuoc a c trnh len toi trc khi bat au chuyen tong du nay, va gi ay no se theo thu tuc bnh thng cua Giao Trieu. Chung toi ang nghien cu ho s cac thanh vien mi. Co mot vai nhan xet can lam ro. Nhng ng ngh rang chung toi se khong lam ieu o... ay la nhng khoang thi gian bnh thng can phai co.

Cau hoi 8: c Thanh Cha se noi nh the nao vi nhng ngi cho rang chuyen vieng tham cua ngai en Ch Li la mot that bai, oi vi vai ngi, va thc te la Giao Hoi con chia re hn so vi trc o?

- ay la lan au tien toi nghe ieu nay. Toi rat vui ve chuyen i en Ch Li, toi khong mong i nhng co nhieu ngi tren ng pho, va nhng ngi nay a khong en v c tra tien!

Cau hoi 9: Tai Peru, tang lp chnh tr a la doi dan chung vi nhng hanh vi tham nhung va vi nhng th an xa do thng lng vi nhau [y ngi ky gia nay muon e cap en viec ng kim tong thong a an xa cho cu tong thong Alberto Fujimori]. c Thanh Cha ngh sao ve ieu nay?

- Toi biet co tham nhung mot so nc chau Au. Va My Latinh cung co nhieu trng hp. Co nhieu ngi noi ve vu an Odebrecht [o la mot cong ty cua Brazil trung tam bao cua nhng cao buoc tham nhung lien quan en Tong thong Peru Paolo Kuczynsky], nhng ay ch la mot v du ien hnh trong danh sach dai. Nguon goc cua tham nhung la can nguyen toi loi dan chung ta ra nh vay. Toi a viet mot cuon sach nho co thong iep la: toi loi th c, nhng bang hoai th khong. Tat ca chung ta eu la nhng ngi toi loi, khi chung ta pham toi loi ma khong nhan ra ieu ac va khong xin c tha th th o la bang hoai. Toi loi khong lam toi s hai, nhng bang hoai th toi lo lam, bi v no lam h hong linh hon va than xac. Ngi bang hoai qua t tin khi cho rang ho khong the quay tr lai... o la s huy diet cua con ngi. Cac chnh tr gia thu tom qua nhieu quyen lc, va ca cac doanh nhan ch tra mot na so tien ma ho n cong nhan cung la tham nhung. Mot ba chu nha ngh rang ba ta co the li dung ngi giup viec cua mnh hoac oi x te hai vi ngi ay cung la chuyen tham tan. Toi a co lan noi chuyen vi mot chuyen gia tre 30 tuoi a oi x vi nhng ngi giup viec trong nha cua mnh mot cach te hai, toi a bao anh ta o la mot toi loi. Va anh ta cai lai: ng so sanh nhng ngi nay vi toi, nhng ngi nay ang nh the ma. ay la nhng g nhng ngi khai thac tnh duc ngi khac, va nhng ngi khai thac sc lao ong no le ngh nh vay: ho la nhng ke bang hoai.

Cau hoi 10: Co nhng bang hoai trong Giao hoi, chung ta hay suy ngh ve trng hp Sodalizio [o la phong trao giao dan do ong Luis Figari thanh lap Peru ang b cao buoc toi lam dung tnh duc].

- Vang, co nhng bang hoai trong Giao Hoi. a co nhng trng hp trong lch s cua Giao Hoi. Ngi sang lap ra Sodalizio a b bao cao la khong ch lam dung tnh duc ma con leo lai ca lng tam ngi ta. Toa Thanh a tien hanh phien toa o, mot ban an a c a ra, bay gi ong ta song mot mnh, vi s tr giup cua mot ngi giup viec. Ong ta tuyen bo mnh vo toi va khang cao len Toa An Giai Toi Cao, la toa an t phap cao nhat cua Toa Thanh. Nhng ay la c hoi cho cac nan nhan khac khieu nai ca trong cac vu kien dan s va giao hoi. Nhieu van e nghiem trong hn a noi len, t phap dan s a can thiep va toi ngh la mot hng i ung trong nhng trng hp lam dung nh the nay; va toi tin rang tnh hnh a tr nen bat li cho ngi sang lap. Nhng o khong phai la van e duy nhat, co nhng chuyen khac khong c ro rang nh the, la nhng chuyen co ban chat lien quan en kinh te. Sodalizio hien nay ang b ieu tra. Mot trng hp tng t la trng hp lien quan en phong trao ao Binh [Chua Kito], a c giai quyet: c Giao Hoang Benecto th 16 quyet liet khong dung th cho nhng ieu nay va toi a hoc c nhieu t ngai.

Cau hoi 11: Sau cuoc hon nhan gia ngi n tiep vien va anh chang quan ly tren may bay, c Thanh Cha se noi g vi cac linh muc giao x trc nhng cap v chong muon ket hon tren may bay hay tren tau thuy?

-"c Thanh Cha co ngh en am ci tren du thuyen hay khong?" Mot ngi trong so cac ban noi vi toi rang toi rat ien khi lam nhng viec nay. No n gian thoi. Chang ta [Carlos Ciuffardi] a tham gia chuyen bay vao ngay hom trc. Con nang ta [Paula Podest] th khong. Chang ta a noi chuyen vi toi. Toi nhan thay rang anh ta ang th toi o ma... o la mot cuoc tro chuyen tot. Ngay hom sau ca hai eu co mat o va khi chung toi chup hnh chung, ho noi vi toi rang ho a ket hon dan s cach nay 8 nam va nh la c hanh phep hon phoi tai giao x, nhng nha th sup o v ong at mot ngay trc am ci. Va nh vay cha co hon phoi ao. Ho noi: chung ta se lam phep hon phoi vao ngay mai, hay ngay mot. Sau o, cuoc song dan qua: mot a con gai, roi en mot a khac. Toi hoi ho nhng cau hoi va ho noi vi toi rang ho a hoc cac khoa hoc giao ly hon nhan. Toi anh gia la ho a c chuan b. Cac b tch la danh cho dan chung, va neu moi ieu kien eu ro rang th tai sao khong the lam nhng g co the c thc hien ngay hom nay? Ch i vao ngay mai co le se co ngha la ch them 10 nam na. Ca hai eu a don mnh trc mat Chua vi b tch sam hoi. Ho noi vi toi rang ho a d tru mot so y nh cua ho: "Chung ta hay i gap c Giao Hoang e xin ngai lam phep ci cho chung ta. Toi khong biet ieu o co ung the khong. Hay noi vi cac linh muc giao x rang c Giao Hoang a hoi ho rat ky, o la mot tnh huong bnh thng thoi ma.

Cau hoi 12: Amazon, c Thanh Cha a noi ve "s suy oi" cua mot so chnh sach thuc ay viec bao ton thien nhien ma khong tnh en con ngi. Ngai co ngh rang co mot loai chu ngha moi sinh cuoi cung lai am ra chong lai nhan loai?

- Vang, toi ngh the. Trng hp cu the toi ang e cap en la nhng lo ngai ve khu vc Amazon: e bao ve rng, mot so bo lac a b di di. Cuoi cung la chnh khu rng a b khai thac. Co nhng so lieu thong ke. Mot so bo lac a b loai ra khoi s tien bo thc s.

Cau hoi 13: Mot trong nhng muc tieu cua Giao hoi la chong lai oi ngheo: Ch Li a ha thap ty le oi ngheo t 40 ch con 11 phan tram, va o la ket qua cua mot chnh sach t do. Co ieu g la tot trong chu ngha t do?

- Chung ta can xem xet can than cac trng hp kien quan en chnh sach t do. Mot so quoc gia My Latinh a thc hien cac chnh sach t do va a dan ti s ngheo oi cung cc. Toi khong biet phai tra li ra sao, nhng noi chung mot chnh sach t do ma khong lien quan en tat ca moi ngi, la mot chnh sach chon loc va dan en nhng thoai hoa. Toi khong biet trng hp cua Ch Li, nhng cac nc khac no dan a cac quoc gia i xuong.

Cau hoi 14: Mot tin lien quan en c Hong Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga a no ra: ngai b cao buoc la lay tien t ai hoc Cong Giao Honduras. c Thanh Cha ngh sao?

- c Hong Y Maradiaga a a ra mot tuyen bo ve van e nay tren truyen hnh va toi lap lai nhng g ngai noi.

Cau hoi 15: An tng cua ngai ve chuyen i nay la g tha c Thanh Cha?

- o la an tng ve mot dan toc trung tn, nhng ngi a trai qua va van con ang trai qua nhieu kho khan nhng van co mot c tin gay an tng manh oi vi toi. Mot dan toc a the hien c niem vui va niem tin cua mnh. Ho la mot dan toc "insantata", la mot dan toc My Latinh co nhieu v thanh hn ca. T Peru, toi mang theo toi mot an tng ve niem vui, niem tin, hy vong, va tren het la toi a thay nhieu tre em! Toi thay nhng hnh anh a tng thay Phi Luat Tan va Colombia khi cac ba me va cac ong bo gi cao con mnh len... ieu nay noi ve tng lai, noi ve hy vong. o la bao chng cho s thnh vng nay.

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page