c Giao hoang Phanxico

ra toi cho be gai bai nao Lima

 

c Giao hoang Phanxico ra toi cho be gai bai nao Lima.


c Giao hoang Phanxico ra toi cho be gai bai nao Lima.


Lima (Sismografo 23-01-2018) - Mot trong nhng hoat ong cuoi cung cua c Giao hoang Phanxico tai Peru la ra toi cho be gai Danielita, mot be gai b bai nao.

Bao ch Peru thuat lai li cua nhng ngi tnh nguyen tai "nha thanh Phero", la can nha cham soc be Danielita, b cha me bo ri khi ch mi c 3 thang v b benh hiem ngheo.

Nhan vien nha thanh Phero a ao c co the gap c Giao hoang t khi ngai en Lima, thu o Peru, va a tm cach co the chao ngai ben ngoai toa s than Lima. Nhng nhan vien tnh nguyen kien nhan ng sau nhng hang rao, cung vi Danielita. Cuoi cung khi c Giao hoang tr vao toa s than sau Kinh Truyen tin tai quang trng de Armas, mot nhan vien an ninh a nhn thay ho va a nhom nho nay en gap c Giao hoang.

Margarita Navarro, mot tnh nguyen vien cua nha thanh Phero ke: "Khi nhn thay chung toi, ngay lap tc c Giao hoang en gan va hoi chung toi ve be Danielita va cha me cua be au. Toi noi vi ngai la em la tre mo coi va cha c ra toi. Luc o c Giao hoang a yeu cau mang nc en va ngai a ra toi cho em trc mat chung toi."

Danielita a 15 tuoi nhng v b benh nen can c cham soc giup , la mot trong so 29 benh nhan, 8 tre v thanh nien va 21 ngi ln, c on tiep va yeu thng tai nha thanh Phero, do Dong truyen giao cac thanh Tong o ieu hanh. (Sismografo 23/01/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page