Dien t cua c Thanh Cha

vi cac Giam Muc Peru

 

Dien t cua c Thanh Cha vi cac Giam Muc Peru.

Lima (VietCatholic News 21-01-2018) - Tat ca cac sinh hoat cua c Thanh Cha Phanxico trong ngay Chua Nhat 21 thang Gieng nam 2018 a dien ra trong pham vi thu o Lima.

Ban sang, c Thanh Cha chu s kinh gi nho vao luc 9h15 vi cac n tu chiem niem en Thanh Chua lam phep la.

Luc 10h30, c Thanh Cha knh vieng hai cot cac thanh ngi Peru tai nha th chnh toa Lima, roi ngai gap g cac Giam Muc Ch Li tai toa Tong Giam Muc a phng, trc khi chu s kinh Truyen Tin luc 12h vi cac tn hu.

Trong dien t vi cac Giam Muc, c Thanh Cha noi:

Cac hien huynh Giam Muc than men,

Toi cam n nhng li tot ep c Hong Y Tong Giam Muc Lima va cung la Chu Tch Hoi ong Giam Muc gi en toi ai dien cho tat ca cac hien huynh hien dien ni ay. Toi a mong i c ay vi cac hien huynh. Toi nh lai vi niem vui chuyen tham ad-limina nam ngoai cua cac hien huynh.

Nhng ngay toi trai qua vi cac hien huynh that rat la nong nhiet va ang hai long. Toi a co the hoc hoi va trai nghiem nhng thc tai khac nhau hnh thanh nen nhng vung at nay va co the chia se tan mat niem tin cua ngi dan thanh thien va trung thanh cua Chua, ieu o lam cho chung ta phan chan. Cam n cac hien huynh a cho toi c hoi "ung cham" en niem tin cua dan Chua a c giao pho cho cac hien huynh.

Chu e cua chuyen tong du nay noi vi chung ta ve s hiep nhat va hy vong. ay la mot chng trnh ay thach thc nhng thu v, lam chung ta ngh en nhng thanh qua anh hung cua Thanh Turibius thanh Mogrovejo, tng la Tong Giam Muc cua Toa nay va cung la quan thay cua cac giam muc My Latinh, o la mot gng sang cua mot "ngi xay dng tnh hiep nhat giao hoi", nh ngi tien nhiem cua toi, la Thanh Gioan Phaolo II a mo ta ve ngai trong lan tong du au tien en vung at nay. [1]

ieu ang noi la v thanh quan thay nay thng c mo ta nh mot "Mose mi". Nh cac hien huynh a biet, Vatican co mot bc tranh trong o Thanh Turibius ang vt qua mot con song ln, va nc m ra trc mat ngai nh Bien o, e ngai co the i en b ben kia, ni mot nhom ngi ban a ang ch i ngai. ang sau Thanh Turibius la mot oan lu ong ao, ai dien cho dan trung tn, nhng ngi i theo v muc t cua ho trong s vu rao giang Tin Mng. [2] Hnh anh ep nay co the ong vai tro la mot chiec neo trong suy t cua toi vi cac hien huynh. Thanh Turibius, la ngi an ong muon en b ben kia.

Chung ta quan sat ngai t luc ngai chap nhan nhiem vu en vung at nay vi s menh la mot ngi cha va mot muc t. Ngai bo lai sau lng s an toan cua moi trng quen thuoc xung quanh e bc vao mot vu tru hoan toan mi, cha biet va ay nhng thach thc. Ngai a tien en mot vung at ha c hng dan bi c tin nh mot "bao chng cho nhng ieu mong i" (Dt 11: 1). Niem tin cua ngai va long trong cay cua ngai vao Chua a thuc ay ngai, va suot ca cuoc i con lai cua ngai, e sang b ben kia, ni chnh Chua ang i ngai gia am ong.

1. Ngai muon en b ben kia e tm kiem ngi xa an chien va lac loi. e lam nh vay, ngai phai e lai ang sau s thoai mai cua toa giam muc va doc ngang tren lanh tho c uy thac cho ngai trong cac chuyen vieng tham muc vu lien tuc; ngai a co gang en tham bat c ni nao can en ngai, va ho can ngai biet ngan nao! Ngai ra ngoai e gap g moi ngi, theo nhng con ng ma theo li ngi th ky cua ngai, c danh cho de hn la cho ngi. Thanh Turibius a phai oi mat vi nhng thay oi rat nhieu ve kh hau va a hnh, "trong hai mi hai nam giam muc cua ngai, 18 nam ngai a trai qua ben ngoai thanh pho, ba nam lang thang suot doc dai lanh tho cua mnh" [3] Ngai biet rang ay la cach duy nhat e tr thanh mot muc t: o la gan gui vi an chien cua mnh, ban phat cac phep b tch, va ngai thng xuyen khch le cac linh muc mnh lam nh vay. Ngai a lam nh the khong ch bang li noi ma con bang chng ta cua ngai tren tuyen au cua viec loan bao Tin Mng. Theo kieu ngay nay, ta se goi ngai la mot giam muc "ng pho". Mot giam muc co oi giay mon lang v lang thang, di hanh lien tuc, tien ra e "rao giang Tin Mng cho tat ca moi ngi: moi ni, moi luc, khong do d, mien cng; v niem vui cua Phuc Am la danh cho moi ngi: khong ai co the b loai tr". [4]. Thanh Turibius biet ro ieu nay biet la ngan nao! Khong s hai va khong do d, ngai am mnh trong luc a cua chung ta e loan bao tin vui.

2. Ngai muon en b ben kia khong ch ve mat a ly ma con ve mat van hoa. Thanh th, ngai a co gang bang nhieu cach khac nhau e co the truyen ba Tin Mng bang ngon ng ban a. Vi Cong ong Th Ba cua Lima, ngai a chuan b e cac sach giao ly c bien soan va dch sang tieng Quechua va Aymara. Ngai khuyen khch hang giao pham hoc ngon ng cua an chien cua ho e co the ban phat cac b tch cho ho theo mot cach thc ma ho co the hieu c. Khi tham va song vi dan mnh, ngai nhan ra rang hien dien ve the chat thoi th cha u, nhng con phai hoc cach noi ngon ng cua ngi khac, ch bang cach nay Phuc Am mi co the c hieu va lam rung ong c nhng con tim. Tam nhn nay can thiet cho chung ta, la nhng muc t cua the ky 21 nay, biet bao! Chung ta can phai hoc nhng ngon ng hoan toan mi chang han nh nhng ngon ng thi ky thuat so e hieu c ngon ng thc s cua nhng ngi tre, gia nh, va con cai chung ta... Nh Thanh Turibius a nhan ra mot cach ro rang, co mat va chiem mot khoang khong gian thoi th khong u; chung ta phai co kha nang tao ra cac quy trnh trong cuoc song cua ngi dan e c tin cua ho co the bat re va co y ngha oi vi ho. Va e lam ieu o, chung ta phai co the noi c ngon ng cua ho. Chung ta can phai en nhng ni co nhng cau chuyen va mo hnh mi ang c nay sinh e mang li Chua Giesu en tan trung tam cua cac thanh pho va cac dan toc cua chung ta. [5] Phuc am hoa van hoa oi hoi chung ta phai i vao trai tim cua chnh nen van hoa o e no co the c chieu sang t ben trong bi Tin Mng.

3. Thanh Turibius muon en b ben kia cua long bac ai. oi vi v quan thay cua chung ta, khong the co phuc am hoa ma khong co nhng cong viec bac ai. Ngai biet rang hnh thc phuc am hoa toi cao nhat chnh la mo hnh hoa s t hien cua Chua Giesu Kito ni chnh cuoc song cua chung ta, v tnh yeu oi vi moi ngi nam n. C dau nay ngi ta nhan ra au la con cai Thien Chua va au la con cai cua ma quy: tat ca nhng ai khong thc hanh cong ly th khong en t Thien Chua, va nhng ngi khong yeu men anh ch em cua mnh cung khong en t Thien Chua (xem 1Ga 3:10). Trong nhng lan tham vieng cua mnh, ngai a co the nhn thay nhng lam dung va ganh nang ma cac dan toc a phai chu ng, va v the vao nam 1585, khong chut s hai, ngai a ra va tuyet thong cho quan cong Corregidor mien Cajatambo, at mnh vao v the chong lai toan bo he thong tham nhung va mot mang li li nhuan, "thu hut ve pha mnh s thu han cua bao nhieu ngi", bao gom ca vien Thai Thu [6]. Nh vay, chung ta thay, ngi muc t phai biet rang li ch sieu nhien khong bao gi co the c tach ri khoi nhng thien ch vat chat, va ac biet la khi s liem chnh va pham gia cua con ngi gap nguy c. Tnh chat tien tri trong tinh than cua mot giam muc phai la: khong s to cao nhng lam dung va da man oi vi dan cua chung ta. Bang cach nay, Thanh Turibius nhac nh toan the xa hoi, va moi cong ong, rang long bac ai phai luon i kem vi cong ly. Va rang khong the co mot cuoc phuc am hoa chan chnh ma khong ch ra va to cao moi toi loi chong lai cuoc song cua anh ch em cua chung ta, ac biet la nhng ngi rot nhat

4. Ngai muon en b ben kia trong viec ao tao cac linh muc cua mnh. Ngai thanh lap chung vien au tien sau Cong ong Tridentino phan at nay cua the gii, nh o ngai ay manh viec ao tao cac giao s a phng. Ngai nhan ra rang vieng tham moi ni va noi cung ngon ng vi ngi dan cung cha u au: Giao Hoi can phai nuoi nang nhng muc t a phng cua mnh va tr nen mot ngi me hien. e at c muc ch nay, ngai bao ve viec truyen chc linh muc cho nhng tho dan - la mot van e gay tranh cai vao thi iem o - va tm cach lam cho ngi khac thay rang neu can phai co s a dang trong hang giao s moi khu vc, th s a dang ay phai da tren s thanh thien ch khong phai la nguon goc chung toc cua ho [7]. Viec ao tao nay khong ch dng lai khuon vien cac chung vien ma con c tiep tuc qua nhng chuyen vieng tham lien tuc cua ngai. o, ngai co the nhn thay "tnh trang cua cac linh muc cua mnh" va bay to s quan tam cua ngai oi vi ho. Chuyen ke rang vao em Giang sinh, em gai ngai tang cho ngai mot chiec ao s mi e ngai co the mac trong dp le. Cung ngay o, ngai i tham mot linh muc, va nhn thay ieu kien song cua v linh muc ay, ngai ci ngay chiec ao s mi mi tinh va tang cho v nay. [8] Ngai la muc t biet an chien cua mnh. Mot muc t co gang tham ho, ong hanh vi ho, khuyen khch ho va khuyen bao ho. Ngai nhac nh cac linh muc cua mnh rang ho la cac muc t, ch khong phai ngi ban hang, va v vay ho phai cham soc va bao ve ngi dan nh con cai mnh [9]. Tuy nhien, ngai a khong lam ieu nay t ban lam viec, va v the ngai biet nhng con chien cua mnh va ho cung nhan ra giong noi cua v muc t cua ho.

5. Ngai muon en b ben kia cua s hiep nhat. Trong mot cach ang kham phuc va ay tnh tien tri, ngai hoat ong e m ra kha nang hiep thong va d phan gia cac thanh vien khac nhau cua dan Chua. Thanh Gioan Phaolo II a nhac en ieu nay khi noi chuyen vi cac giam muc vung at nay. Ngai lu y rang: "Cong ong th ba cua Lima la ket qua cua no lc do Thanh Turibius hng dan, khuyen khch va ch ao; no em lai ket qua la mot s phong phu tnh hiep nhat trong c tin, cac tieu chuan muc vu va to chc, va nhng hieu biet hu ch cho s hoi nhap hang c mong muon cua My Latinh "[10]. Chung ta biet rat ro rang tnh hiep nhat va s ong thuan nay a ngoi len c t nhng cang thang va xung ot. Chung ta khong the phu nhan nhng cang thang va khac biet; cuoc song khong the khong co xung ot. Tuy nhien, chung oi hoi chung ta, neu chung ta la nhng ngi an ong va nhng Kito hu, phai dam oi mat vi chung va oi pho vi chung. Nhng phai oi pho vi chung trong tinh than lien i, oi thoai chan thanh va thang than, mat oi mat, can than e khong b cam do e l i qua kh, hoac giam ham mnh trong qua kh, thieu tam nhn e co the phan nh c au la nhng neo ng hiep nhat va hoa bnh. Mot nguon ong vien, trong cuoc hanh trnh cua chung ta nh la mot Hoi ong Giam Muc, o la biet rang s hiep nhat se luon luon chiem u the hn [11] Cac hien huynh than men, hay hoat ong cho tnh hiep nhat. Khong nen c mai la nhng tu nhan cua nhng chia re ang tao ra nhng be phai va can tr n goi cua chung ta la tr nen mot b tch hiep thong. Hay nh rang: ieu thu hut cua Giao Hoi tien khi chnh la cac Kito hu yeu thng nhau. o la - va luon luon la - cach tot nhat e loan bao Tin Mng.

6. a en luc Thanh Turibius len b cuoi cung, en vung at ma ngai a nhieu lan nem trc tren tat ca cac b bien ma ngai a bo lai sau lng. Lan nay, tuy nhien, ngai khong co n. Nh trong bc tranh ma toi a e cap trc ay, ngai a i gap cac thanh bao quanh bi mot oan lu that ong ao. Ngai la mot muc t chat ay "tui xach cua mnh" vi nhng ten va khuon mat. Ho la ho chieu cua ngai e len tri. Toi khong muon vt qua giai ieu cuoi cung nay, la thi iem khi v muc t trao pho linh hon mnh cho Chua. Ngai a ra i gia dan mnh, va mot ngi ban x a hat mot bai hat bang chiec tu va cua mnh e linh hon ngi muc t cua anh cam thay bnh an. Cac anh em, xin cho khi chung ta thc hien cuoc hanh trnh cuoi cung nay cua mnh, chung ta cung co the co cung trai nghiem nay. Chung ta hay cau xin Chua ban cho chung ta ieu nay [12]

Va xin ng quen cau nguyen cho toi.

- - - - -

[1] Dien t trc cac Giam muc Peru (2 thang 2 nam 1985), oan 3.

[2] x. Phep la cua Thanh Turibius, Vatican Pinacoteca.

[3] c Hong Y Jorge Mario Bergoglio, Bai giang Thanh Le, Aparecida (16 thang 5 nam 2007).

[4] Tong huan Niem Vui Tin Mng, so 23.

[5] X. thng dan., 74.

[6] x. Ernesto Rojas Ingunza, El Peru de los Santos, Kathy Perales Ysla (bien soan), Cinco Santos del Peru. Vida, obra y tiempo, Lima (2016), 57.

[7] x. Joseantonio Benito Rodrguez, Santo Toribio de Mogrovejo, Kathy Perales Ysla (ed.), Cinco Santos del Peru. Vida, obra y tiempo, Lima (2016), 178.

[8] x. thng dan, 180.

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page