c Thanh Cha gap g

60 Giam Muc Peru

 

c Thanh Cha gap g 60 Giam Muc Peru.

Lima (Vat. 21-01-2018) - Trong cuoc gap g Hoi ong Giam Muc Peru, sang chua nhat 21 thang 1 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico ac biet nhan nhu cac v noi gng thanh Toribio di Mongrovejo, la bon mang cua hang Giam Muc My chau la tinh.

Cuoc gap g dien ra luc 11 gi tai toa Tong Giam Muc giao phan Lima. Giao hoi Cong Giao tai Peru co tong cong 45 giao phan va hat ai dien Tong Toa vi tong cong 68 Giam Muc, ke ca cac v ve hu.

Huan du

Trong bai huan du sau li chao mng cua c Hong Y Cipriani, Tong Giam Muc giao phan Lima s tai, va c Cha Salvador Pineiro Garca-Calderon, Chu tch Hoi ong Giam Muc Peru, c Thanh Cha a nhan nhu cac Giam Muc ve s ra i, gan gui dan chung, thc hanh bac ai, quan tam en cac linh muc.

Ngai noi:

"Nhng ngay trai qua gia anh em that la khan trng va phong phu. Toi a co the lang nghe va song nhng thc tai khac nhau cua at nc nay va chia se tai cho c tin cua dan Thanh trung thanh cua thien Chua, va ieu nay mang lai nhieu li ch cho chung ta.

Tiep en, c Thanh Cha a nhac en chu e cuoc vieng tham Peru la "hiep nhat va hy vong, va da vao tam gng cua thanh Toribio di Mongrovejo, Tong Giam Muc giao phan Lima va la bon mang cua hang Giam Muc My chau la tinh, mau gng ve s kien tao hiep nhat cua Giao Hoi, ngai rut ra nhng gi y thc hanh cho cuoc song va hoat ong cua cac Giam Muc Peru.

- Trc het thanh nhan la ngi a biet i qua b ben kia, a ri bo mien at an ninh [ Tay Ban Nha] e dan than vao mot the gii hoan toan mi, xa la va ay thach o.. Niem tin va long tn thac cua thanh nhan ni Chua a thuc ay Ngi i sang b ben kia, ni co ong ao ang ch i Ngi. Thanh nhan muon sang b ben kia e tm kiem nhng ngi xa la va b tan mac. Vi muc ch o thanh Toribio a ri bo nhng tien nghi cua toa Giam Muc va rong ruoi tren lanh tho c giao pho cho Ngi, lien tuc vieng tham muc vu, tm cach i ti nhng ni ang co nhu cau, va qua thc co bao nhieu nhu cau.. Trong 22 nam lam Giam Muc, thanh nhan trai qua 18 nam ngoai thanh th cua Ngi, rong ruoi 3 lan lanh tho c giao pho". Thanh nhan biet rang hnh thc muc vu duy nhat la gan, e phan phat cac hong an cua Chua, lien tuc khuyen nhu cac linh muc cua Ngi.

- Tiep en, Thanh Toribio khong nhng i sang b ben kia ve mat a ly nhng ca ve van hoa na. V the, Ngi thang tien nhieu phng the loan bao Tin Mng bang tieng a phng. Vi cong ong Lima, thanh nhan qui nh rang cac sach giao ly c soan va dch ra tho ng quechua va Aymara. Ngi thuc ay cac linh muc hoc biet ngon ng cua giao dan e co the c hanh cac b tch mot cach de hieu oi vi dan. Khi vieng tham dan chung va song vi ho, Ngi thay rang en vi dan ma thoi th cha u, con phai hoc va noi ngon ng cua ho na, nh o Tin Mng co the c hieu va thau vao tam hon. oi vi chung ta cac muc t cua the ky 21, cai nhn nay that la cap thiet dng nao. Chung ta can hoc mot ngon ng hoan toan mi, nh ngon ng ky thuat so chang han.

- Th ba: thanh Toribio muon i sang b ben kia cua c bac ai. oi vi v thanh bon mang cua chung ta, viec loan bao Tin Mng khong the tien hanh ma khong co c bac ai. Thanh nhan biet rang hnh thc cao ca nhat cua viec truyen giao la toi luyen trong cuoc song ban than s hien than cho Chua Kito v yeu thng moi ngi...

Trong cac cuoc vieng tham, thanh nhan nhan thay co nhng lam dung va thai qua khien cho cac tho dan au kho, v the, nam 1585, ngai khong do d phat va tuyet thong thong oc mien Cajatambo, va ng au vi ca mot che o tham nhung va mot he thong li loc, v the ngai b nhieu ngi o k, ke ca vien Pho Vng. Qua o thanh nhan to ra la mot v muc t biet thien ch tinh than khong bao gi co the tach ri khoi thien ch vat chat cong chnh va cang khong the gay nguy hiem cho s toan ven va pham gia con ngi. Ngi khong s to giac nhng lam dung va thai qua ngi ta pham chong lai dan cua Ngi".

- Th t, Thanh Toribio a muon i sang b ben kia trong viec ao tao cac linh muc. Ngi thanh lap chung vien au tien tai vung the gii nay sau cong ong Trento, thang tien viec ao tao hang giao s ban x. Thanh nhan hieu rang Giao Hoi con phai co the sinh ra nhng muc t ban x va nh o tr thanh mot ngi me ong con. Ngi benh vc viec truyen chc Linh Muc cho ngi lai, mot van e c tranh luan rat nhieu thi o, va tm cach khch le hang giao s rang neu ho phai noi bat ve ieu g, th phai noi ve s thanh thien ch khong phai ve nguon goc chung toc cua mnh.

Thanh Toribio ac biet cham soc cac Linh Muc cua mnh. Ngi ta ke lai rang ap le Giang sinh, em gai tang cho Ngi mot ao s-mi e mac trong dp le. Hom ay thanh nhan i tham mot linh muc va thay hoan canh song cua v nay, Ngi ci ao s mi ay ra va tang cho v linh muc. o thc la mot muc t biet cac linh muc cua mnh. Ngi tm cach gap cac linh muc, ong hanh, khch le, khuyen bao va nhac nh cho cac linh muc thuoc quyen rang cac Linh Muc la nhng muc t ch khong phai la thng gia, v the can phai cham soc cac tho dan ban x va bao ve ho nh nhng ngi con.

Sau khi gap cac Giam Muc Peru, luc 12 gi tra, c Thanh Cha a tien ra bao ln Nha th chnh toa trc quang trng Quan oi ben ngoai e chu s buoi oc kinh truyen tin vi hang ngan ban tre va cac tn hu.

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page